OGŁOSZENIE

rekrutacja do policji 2023 001
Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (artykuł 1 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji). 

Lubisz wyzwania? Chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, mieć stabilną i dającą satysfakcję pracę, a przy tym pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny – to zawód policjanta jest właśnie dla ciebie! Dobór do służby trwa w trybie ciągłym. Jesteś zainteresowany i nie czekaj złóż wymagane dokumenty.

1. Rekrutacja do policji – warunki przyjęcia, wymagania, podanie

  1. Międzyrzeccy policjanci zachęcają do wstąpienia w swoje szeregi. Zawód policjanta to niewątpliwie wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to wymagająca i niełatwa praca ale także ciekawa niosąca każdego dnia wiele wyzwań, w której możesz znaleźć miejsce dla siebie, a Twoje umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli.

2. Dlaczego warto zostać policjantem?

  1. Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (artykuł 1 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji).
   Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

     • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
     • stabilne, stałe zatrudnienie;
     • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
     • konkurencyjne wynagrodzenie, które z dniem 1 marca 2023 roku zostało podwyższone:
     • konkurencyjne wynagrodzenie, które z dniem 1 marca 2023 roku zostało podwyższone:

rekrutacja tabela 1 rekrutacja tabela 2

     • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
     • pakiet socjalny (np. coroczne dofinansowanie do wypoczynku, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, równoważnik pieniężny w zamian za brak lub remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa itp.)
     • prawa emerytalne po 25 latach służby;
     • możliwość doskonalenia zawodowego;
     • możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
     • prestiż zatrudnienia;
     • służbę w organizacji zaufania społecznego;
     • szeroki katalog specjalizacji;
     • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
     • przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

3. Kto może pełnić służbę w Policji

Służbę w Policji może pełnić (artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji):

     • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
     • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
     • korzystający w pełni z praw publicznych;
     • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
     • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
     • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby objęte ewidencją wojskową powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, to jest osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub zostały przeniesiony do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

4. Dokumenty do służby w Policji

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą osobistego złożenia przez kandydata dokumentów.

Wymagane dokumenty:

Kandydat powinien okazać się dowodem osobistym.

Terminy przyjęć do służby w Policji na 2023 rok:

        • 27 lutego
        • 5 maja
        • 3 lipca
        • 23 sierpnia
        • 27 października
        • 28 grudnia.

Kontakt z Zespołem do spraw Doboru

        • Adres e-mail:  dobor.kwp@go.policja.gov.pl
        • telefon:  47 791 1260
        • telefon:  47 791 1261
        • telefon:  47 791 1262
        • telefon:  797 800 880

Aby rozpocząć swoją karierę w Policji, należy wypełnić wszystkie wymagane dokumenty i dostarczyć je do Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.rekrutacja do policji 2023 002


Opracował: młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk

Czytaj także:
Rekrutacja
Jak zostać policjantem
Test wiedzy
Test sprawności fizycznej
Informator dla kandydatów
Dokumenty do pobrania

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię