Przydatne Adresy


Kod pocztowy Międzyrzecza:  66-300

Nazwatel. alarmowytel. w Międzyrzeczu
Pogotowie Ratunkowe999 | 11295 742 8281
Pogotowie Policji997 | 112Dyżurny KPP
95 742 60 11
95 742 60 12
Pogotowie Państwowej Straży Pożarnej998 | 11295 741 2288
NazwaAdresTelefon
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczuul. Przemysłowa 2 95 742 8410
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczupl. Powstańców Wlkp. 95 741 2066
Powiatowa Komenda Policji w Międzyrzeczuul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich 1Sekretariat
95 742 6000
Komenda Powiatowa PSP w Międzyrzeczuul. Rokitniańska 1sekretariat:
95 742 6630
centrala:
95 742 6620
Urząd GminyRynek 195 742 6930
95 742 6964
95 742 6930
95 742 6931
Urząd SkarbowyRynek 395 742 3500
95 741 2002
Szpital im.Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej)ul. Konstytucji 3 Maja 3595 742 8300
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychul. Poznańska 10995 742 8700
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 30 Stycznia 6795 742 8300
SP ZOZ Międzyrzeczul.Konstytucji 3 Maja 3595 742 8204
NZOZ Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego w Skwierzynieul.Szpitalna 5
66-440 Skwierzyna
95 717 0039
NZOZ Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Pro Vita” w Międzyrzeczuul. Konstytucji 3 Maja 3295 741 2204
 NZOZ w Przytocznejul.Główna 1a95 749 3040
NZOZ Przychodnia Usług Medycznych „ Vita” w Przytocznejul.Główna 1a95 749 3285
NZOZ Praktyka Lekarza Ogólnego w Pszczewieul. Rynek 4/295 748 9209
NZOZ ADLA w Trzcieluul. Ar. Czerwonej 16;
Brójce ul. Świerczewskiego 4
95 743 1011
95 742 9050
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
Inspektorat w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 295 741 2560
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczuos. Centrum 1695 7412 227
(28) 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło w
Międzyrzeczu
ul. Konstytucji 3 Maja 11
Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynariiul. Przemysłowa 2 95 741 2238
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Odział Południowo-Zachodni Biuro w Zielonej Górze Rejon Dróg Krajowych w Międzyrzeczuul. Słoneczna 2495 742 1988
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
ul. Wojska Polskiego 1795 741 42 00
Biblioteka Publicznaos. Centrum 895 741 28 58
Dom Pomocy Społecznejul. dr.
T. Podbielskiego 2
95 741 1792
Gminny Zespół Oświatyul. Wojska Polskiego 13 B95 741 1065
Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania w
Międzyrzeczu
ul. Reymonta 1195 742 9292
Międzyrzeckie Stowarzyszenie „SZANSA” na
Rzecz Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej
Uzdolnionej Artystycznie
ul. Poznańska 22501 559 737
95 741 2477
Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznegoul. Krótka 295 741 2730
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczuul. Podzamcze 195 742 18 50
Nadleśnictwo Międzyrzeczul. Poznańska 3895 741 2366
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Rejonowy Oddział w Międzyrzeczuul. Reymonta 5
95 742 2127
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczuul.Wojska Polskiego 13
95 742 7827
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwaul. Krótka 2
95 741 2203
Klub Seniora – Międzyrzeczul. Kazimierz Wielkiego 1395 741 2244
Klub Seniora – Skwierzynaul. Czerwonego Krzyża 1
Klub Seniora „Feniks” – Przytocznaul. Główna 4295 7494 335
Poczta Polska, Obwodowy Urząd Poczty ul. Mieszka I  1695 741 2611
Sąd Rejonowyul. Wojska Polskiego 195 741 23 95
95 742 40 09
 95 742 40 16
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. Oddział w Międzyrzeczuul. Pamiątkowa 6 95 741 22 76
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koło w Międzyrzeczuos. Centrum 1595 741 8954
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Oddział  „Ziemi Międzyrzeckiej”Rynek 9 95 741 2447
Związek Inwalidów Wojennych RPul. Kazimierza Wielkiego 13 95 741 2244
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd oddziałuWojska Polskiego 13 B 95 741 2283
Koło Związku Sybiraków w Międzyrzeczuul. 30 Stycznia 63 / 1
Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynariiul. Zakaszewskiego 2 95 741 22 38
Polski Związek Niewidomychos. Centrum 8 
Polski Związek Wędkarski, Koło nr 3ul. Kopernika 12 95 741 2823
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło w Międzyrzeczuul. Konstytucji 3 Maja 11 
Związek Żołnierzy WP Koło nr 5 w Międzyrzeczuul. Wojska Polskiego 15 c/2 
Międzyrzeckie Stowarzyszenie „SZANSA” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznieul. Staszica 9 

Stwierdziłeś nieaktualne dane? Chcesz umieścić swoje informacje adresowe?
Prześlij aktualne informacje i dane na adres: informix@interia.pl