Publikacje tekstów


INFO – Dotyczy publikacji na stronach Portalu Ziemia Międzyrzecka.

Chętnie opublikujemy Wasze artykuły i newsy dotyczące Ziemi Międzyrzeckiej i Międzyrzecza. Artykuły powinny dotyczyć życia codziennego mieszkańców, problemów, wydarzeń z życia kulturalnego, politycznego oraz gospodarczego. Takich problemów w naszym mieście, jak się okazuje nie brakuje.

Mogą to być także ciekawostki. Teksty muszą być własnością autora! Zapraszamy do nadsyłania swoich, autorskich tekstów. Wskazane byłoby, oczywiście w miarę możliwości do opracowań dołączać fotografie i grafikę. Do przesłania tekstu i foto użyj zwykłego programu pocztowego np. Outlook Exspress lub innego. Foto z ewentualnym opisem w załącznikach. Tekst może być podpisany lub Autor zaproponuje pseudonim.

Zapewniamy, że nadesłane materiały nie będą użyte do innych publikacji. Za zamieszczone artykuły i teksty nie przewiduje się jakiegokolwiek wynagrodzenia. Nagrodą będzie, satysfakcja i świadomość możliwości wpływania na to co się wokół nas dzieje.
Nie chodzi, tu tylko o sprawy z gatunku tych negatywnych, ale także o takie, które promowało by nasze miasto i Ziemię Międzyrzecką.

Szczegóły  dotyczące publikacji artykułów i zamieszczenia reklam  do uzgodnienia  pod  numerem  telefonu: 606 923 579.
Teksty i zdjęcia można przesyłać na adres: informix@interia.pl

UWAGA!
Danych autora nie ujawniamy bez jego zgody. Możliwe jest opublikowanie tekstu pod pseudonimem, zgodnie z prawem prasowym. W tym przypadku portal musi znać personalia i potwierdzenie o prawach autorskich do materiału.
Możesz także swoje materiały przesłać pocztą tradycyjną, ale w tym przypadku artykuł ukaże się później ze względu na konieczność przepisania tekstu.  Adres do wysyłki udostępniony jest w zakładce Redakcja > Kontakt