Patronat Medialny – zasady

Społecznościowy Portal Ziemi Międzyrzeckiej jest platformą informacyjną, której celem jest przede wszystkim promocja Międzyrzecza i regionu Ziemi Międzyrzeckiej. Pełni również rolę medium informującego o wydarzeniach kulturalno-oświatowych oraz z obszaru turystyki gospodarki i polityki regionalnej.
 Portal wspiera różnego typu aktywność podmiotów i osób fizycznych na zasadach promocji i patronatu. Oprócz wymienionych możliwe są inne, indywidualne formy promocji osób, instytucji i firm – w zależności od rodzaju projektu, skali zaangażowania instytucji partnerskiej i zakresu wspólnych działań.

Redakcja Portalu postanowiła wyjść na przeciw kierowanym do nas pytaniom i opublikować poniższy zbiór zasad i oczekiwań, według których można ubiegać się o objęcie patronatem różnego rodzaju przedsięwzięć. Podstawowym założeniem i kryterium współpracy jest wzajemne wsparcie i obopólna korzyść.

 Jakie działania Portal Ziemia Międzyrzecka obejmuje patronatem?

• adresowane do organizacji pozarządowych, aktywistów, społeczności, urzędników
współpracujących z organizacjami społecznymi i pozarządowymi;
• głównie o charakterze regionalnym, ale nie unikamy tematów o ogólnopolskim
zasięgu, adresowane do dużej grupy odbiorców;
• nowatorskie, ciekawe, innowacyjne i integrujące lokalną społeczność;
• prestiżowe, mające znaczenie w naszym regionie;
• ważne! działania lokalne/regionalne mogą być także obejmowane patronatem
z inicjatywy serwisu internetowego Ziemia Międzyrzecka [www.miedzyrzecz.biz].

 Jakich działań Portal Ziemia Międzyrzecka nie obejmuje patronatem?
• konkurencyjnych wobec naszych działań;
• komercyjnych*

* Uwaga!
Istnieje możliwość objęcia patronatem działań o charakterze komercyjnym realizowanych przez podmioty gospodarcze; decyzja i szczegóły są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem oferty odpłatnych (sponsorowanych) usług promocyjnych Portalu Ziemia Międzyrzecka [ … więcej ]

Czytaj także: Studio Filmowe – oferta

  Co Portal Ziemia Międzyrzecka oferuje w ramach patronatu?
• ekspozycję boxu w dziale Newsy, na stronie głównej Portalu Ziemia Międzyrzecka
z informacją i przekierowaniem do wiadomości dostarczonych przez organizatora do artykułu z rozszerzoną informacją;
• ekspozycję banera (elektronicznej wersji plakatu) dostarczonego przez
organizatora na głównej stronie Portalu Ziemia Międzyrzecka, zgodnie ze specyfikacją;

Uwaga! Usługa wymaga wcześniejszych uzgodnień w kwestii ustalenia warunków i parametrów wyświetlanej grafiki.

• zamieszczenie informacji o udzieleniu patronatu w specjalnej zakładce „Ziemia Międzyrzecka patronuje…”
• indywidualnie ustalone świadczenia w zależności od tematu, skali, rangi wydarzenia np.:
– możliwość umieszczenia informacji na profilu: http://www.youtube.com/user/Lubuszanin;
– zamieszczenie foto-felietonów/zdjęć w Foto-Galerii,
– udział dziennikarza/fotografa podczas wydarzenia i publikację przygotowanych przez nich materiałów.


 Materiały graficzne do pobrania


 Pobierz Logo Portalu w formacie  CDR CorelDRAW 9  [171,83 KB] – klik »

Pobierz Wniosek o patronat Portalu w formacie doc. MS WORDklik »


 Czego Portal Ziemia Międzyrzecka oczekuje w ramach patronatu?
• udzielenia akredytacji i dostarczenia identyfikatorów (przepustek, zaproszeń,itd.) o ile są przewidywane;
• zamieszczenia logo Portalu Ziemia Międzyrzecka na materiałach związanych
z wydarzeniem (strony internetowe, ulotki, plakaty, materiały promocyjne, itp.)
projekt z logo powinien być przesłany do akceptacji wcześniej; materiały z logo
powinny być przesłane do dokumentacji w wersji elektronicznej (ulotki, plakaty itp.) lub papierowej (np. publikacje);
• rozwieszenia banera wielkoformatowego w miejscu gdzie odbywa się impreza objęta patronatem (baner dostarcza Portal Ziemia Międzyrzecka);
• zamieszczenia informacji na temat patronatu realizowanego przez Portal
Ziemia Międzyrzecka w materiałach prasowych dotyczących wydarzenia (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami);
• umożliwienia dystrybucji informacji o Portalu Ziemia Międzyrzecka (oraz ewentualnie o innych działaniach i usługach realizowanych przez Portal Ziemia
Międzyrzecka) do odbiorców wydarzenia (zasady są indywidualnie ustalane: np. przekazanie ulotki, materiałów informacyjnych drukowanych czy też rozsyłanych
drogą elektroniczną pocztą email);
• dostarczania bieżących informacji, a także zdjęć o realizowanym przez siebie
wydarzeniu i samodzielnego przesyłania ich za pomocą poczty elektronicznej do redakcji Portalu;
• w zależności od tematyki, skali, rangi oraz możliwości i indywidualnych
ustaleń, dostarczania bezpłatnych materiałów związanych z wydarzeniem do
publikacji na łamach Portalu Ziemia Międzyrzecka (np. wywiad, artykuł, zdjęcia, nagranie itp.);
• uwzględnienia uwag i zaleceń dotyczących oświetlenia i nagłośnienia w
przypadku uzgodnionych wcześniej nagrań VIDEO i sesji fotograficznych, realizowanych przez Portal Ziemia Międzyrzecka;

 Jak uzyskać patronat medialny Portalu Internetowego Ziemia Międzyrzecka?
Zgodnie z przyjętą zasadą swoim patronatem medialnym obejmujemy najważniejsze wydarzenia odbywające się na terenie Ziemi Międzyrzeckiej. Współpracujemy z przedsięwzięciami kulturalnymi, artystycznymi, edukacyjnymi i sportowymi.
Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie patronatu medialnego przez Portal Ziemia Międzyrzecka. W celu uzyskania patronatu medialnego nad organizowanym przez Państwa przedsięwzięciem prosimy o przesłanie oficjalnej prośby w formie pisma do redaktor naczelnej portalu. Dodatkowo prosimy o przesłanie opisu wydarzenia (do pobrania w załączniku).

• wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną e-mail na adres:patronat@miedzyrzecz.biz lub informix@interia.pl z zapytaniem i ewentualnymi propozycjami (opis wydarzenia, oczekiwania od patrona medialnego, oferta dla patrona medialnego).

Ze względu na harmonogram pracy redakcji oraz realizację własnych zobowiązań, ustalenia dotyczące kwestii patronatu nad wydarzeniem powinny być podejmowane z około dwutygodniowym wyprzedzeniem.

• Redakcja Portalu Ziemia Międzyrzecka podejmuje decyzje o objęciu (bądź nie)
patronatem wydarzenia i odpowiednią informację przekazuje zainteresowanej
organizacji/instytucji lub osobie także za pomocą poczty elektronicznej;
• Obie strony (organizator i patron medialny) podejmują ustalenia dotyczące
współpracy i wzajemnych świadczeń, które mogą także zostać zapisane
w umowie o współpracy w zakresie patronatu medialnego i wzajemnego wsparcia;
• Organizator wydarzenia z własnej inicjatywy uzupełnia i dodaje na bieżąco
wszelkie informacje i ewentualne zmiany dotyczące realizowanego przedsięwzięcia, a informacje w powyższej kwestii przesyła do redakcji Portalu
Ziemia Międzyrzecka – za pomocą poczty elektronicznej.
• Banery, plakaty, zdjęcia, itp. należy przesyłać adres email: informix@interia.pl
– ta skrzynka pocztowa jest gotowa na przyjęcie przesyłki o dużej ilości KB.

Uwaga!
Redakcja Portalu Ziemia Międzyrzecka nie zamieszcza banerów niezgodnych ze specyfikacją, ani nie dokonuje w nich żadnych poprawek. Wszelkie inne zobowiązania obu stron są realizowane zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami.