OGŁOSZENIE

Województwo Lubuskie
Województwo Lubuskie

Elżbieta Anna Polak została wybrana marszałkiem województwa lubuskiego na kolejną kadencję 2018-2023.

Sejmik województwa wybrał też nowy zarząd województwa, w skład którego weszli: Stanisław Tomczyszyn (wicemarszałek), Łukasz Porycki (wicemarszałek), Marcin Jabłoński (członek zarządu) oraz Tadeusz Jędrzejczak (członek zarządu). Nową przewodniczącą sejmiku została radna województwa Wioleta Haręźlak, a wiceprzewodniczącymi – Tadeusz Ardelli, Mirosław Marcinkiewicz i Jerzy Wierchowicz.

W pierwszej sesji nowej kadencji uczestniczyło 30 radnych oraz m.in. posłowie Katarzyna Osos, Krystyna Sibińska, Tomasz Kucharski, Jerzy Materna, senator Waldemar Sługocki, Jolanta Fedak prezes zarządu PSL w Lubuskiem, Bogusław Wontor szef struktur SLD w Lubuskiem, Robert Gwidon Makarowicz prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.

Władze Województwa Lubuskiego
Podczas inauguracyjnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego radni zdecydowali, że kolejną kadencję funkcję marszałka będzie sprawowała Elżbieta Anna Polak. W skład zarządu wejdą również wicemarszałkowie: Stanisław Tomczyszyn i Łukasz Porycki oraz członkowie zarządu: Marcin Jabłoński i Tadeusz Jędrzejczak. Przewodniczącą sejmiku została wybrana Wioletta Haręźlak.

R.G. Makarowicz pełnił również funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, która przeprowadziła wybory na radnych województwa. W swoim wystąpieniu przypomniał, że tegoroczne wybory zbiegły się w terminie z obchodami 100-lecia  niepodległości Polski oraz 20-lecia powstania województwa lubuskiego. Podziękował marszałek Elżbiecie Annie Polak za udostępnienie Komisji pomieszczeń i stworzenie bardzo dobrych warunków pracy a także za pomoc merytoryczną ze strony pracowników Urzędu Marszałkowskiego, dzięki czemu wybory odbyły się sprawnie i bez uwag.

Wszyscy radni odebrali zaświadczenia o wyborze. Złożyli też ślubowanie. Pierwszą sesję, do chwili wybory nowego przewodniczącego prowadził Jan Świrepo – radny senior.

W imieniu wojewody Władysława Dajczaka, gratulacje nowo zaprzysiężonym radnym przekazała radna Małgorzata Gośniowska-Kola wraz z życzeniami owocnej pracy. W odczytanym przez radną piśmie, wojewoda zadeklarował współpracę z samorządem województwa.
„Przed państwem trudny i odpowiedzialny czas służby publicznej” – podkreślił senator W. Sługocki, który również życzył radnym sukcesów. – „Nie zapominajcie o żadnej z 82 gmin województwa lubuskiego, o służbie zdrowia, o gospodarce czy ochronie środowiska” – dodał.

W sejmiku powstały cztery kluby radnych:

  • Bezpartyjnych Samorządowców,
  • Koalicji Obywatelskiej (Platforma. Nowoczesna),
  • PiS.

Oprócz tego w skład sejmiku wchodzi dwoje radnych SLD.

W porządku obrad było powołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku. Na wniosek radnego Sebastiana Ciemnoczołowskiego porządek obrad został poszerzony o dodatkowe punkty: powołanie marszałka woj. lubuskiego oraz powołanie komisji stałych sejmiku.

Natomiast na wniosek zarządu województwa wprowadzono także do porządku obrad zmiany w Wieloletnim Planie Finansowym woj. lubuskiego na lata 2018-2029.

Radny Zbigniew Kołodziej zgłosił kandydaturę radnej Wioletty Haręźlak na przewodniczącą sejmiku. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Za wyborem W. Haręźlak głosowali jednomyślnie wszyscy radni.

„Dziękuję za zaufanie, to dla mnie ogromne zobowiązanie. Proszę o Waszą życzliwość” – powiedziała nowa przewodnicząca.
Wioleta Haręźlak jest absolwentką nauczania początkowego na WSP w Zielonej Górze, podyplomowo ukończyła zarządzanie i organizację oświatową oraz informatykę na KUL w Lublinie, a także wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pracowała w oświacie, a od roku 2006 jest zastępcą prezydenta miasta Zielona Góra.

 – „Dzięki zaangażowaniu pani Wiolety Haręźlak bardzo dobrze prowadzona jest polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby mieszkańców miasta” – podkreślił radny Kołodziej.

W wyborach na wiceprzewodniczących sejmiku klub radnych PiS zgłosił kandydaturę Tadeusza Ardellego, natomiast klub radnych Koalicji Obywatelskiej – Jerzego Wierchowicza i Mirosława Marcinkiewicza.

Na wiceprzewodniczących głosowano zbiorczo – 26 za, 2 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Wszyscy trzej kandydaci zostali nowymi wiceprzewodniczącymi sejmiku.

Elżbieta Anna Polak , marszałek Województwa Lubuskiego
Elżbieta Anna Polak , marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbieta Anna Polak była jedyną zgłoszoną kandydatką na marszałka woj. lubuskiego. W głosowaniu tajnym marszałek została wybrana większością 18 głosów.

„Chciałam podziękować za zaufanie, czuję odpowiedzialność, ale kocham samorząd, bo to on jest fundamentem wolnej Polski. Przyrzekam, że będę realizować wszystkie zadania w sposób odpowiedzialny i przewidywalny. Wszystko w naszych rękach. Program przedstawię na kolejnej sesji” – powiedziała marszałek Polak.

Nowo wybrana marszałek wniosła o rozszerzenie porządku obrad o punkty dotyczące powołania wicemarszałków i członków zarządu województwa. Zaproponowała Stanisława Tomczyszyna i Łukasza Poryckiego na wicemarszałków oraz Marcina Jabłońskiego i Tadeusza Jędrzejczaka na członków zarządu województwa.

Przedstawiła też sylwetki kandydatów:
S. Tomczyszyn pełni funkcję wicemarszałka od 2014 r. a wcześniej pracował jako członek zarządu województwa. Łukasz Porycki to absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Był dyrektorem biura ministra w ministerstwie pracy oraz w ministerstwie rolnictwa, ostatnio pracował w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskiego jako dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej.

Marcin Jabłoński to z wykształcenia filolog germanista po UAM w Poznaniu, oraz absolwent prawa i administracji na uczelniach w Poznaniu i Wrocławiu; był  m.in. wojewodą lubuskim, wicewojewodą, dwukrotnie starostą słubickim, w latach 2008-2010 marszałkiem woj. lubuskiego, a także podsekretarz stanu w MSW; pracował również w sektorze prywatnym.

Tadeusz Jędrzejczak to absolwent WSP w Zielonej Górze, był posłem na Sejm I, II i III kadencji, prezydentem Gorzowa Wlkp. pełnił też m.in. funkcję przewodniczącego Euroregionu Pro-Europa Viadrina, a ostatnio był członkiem zarządu woj. lubuskiego. Wszyscy kandydaci weszli do zarządu woj. lubuskiego w głosowaniu tajnym, większością 18 radnych.


Na podstawie informacji prasowej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię