OGŁOSZENIE

20210429 ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
45 mln zł na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi …

19 nowych ośrodków wsparcia i 685 nowych miejsc – minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła dzisiaj w Rzeszowie podział środków rezerwy celowej budżetu państwa w 2021 roku na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
– „To w sumie 45 mln zł. Nowy środowiskowy dom samopomocy powstanie m.in. właśnie w Rzeszowie, a 3 ośrodki powstaną na terenach określanych mianem „białych plam” – mówi minister Marlena Maląg.

Środowiskowe domy samopomocy są formą ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  Są to placówki dziennego pobytu, które mogą prowadzić miejsca całodobowe.

W czwartek podczas wizyty w Rzeszowie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła podział środków rezerwy celowej budżetu państwa w 2021 roku na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 Powstanie 19 nowych ośrodków wsparcia
W sumie z rezerwy celowej budżetu państwa w 2021 roku na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczono 45 mln zł.

– „Dzięki tym środkom powstać ma 19 nowych ośrodków wsparcia, w tym 16 środowiskowych domów samopomocy, 2 filie istniejących środowiskowych domów samopomocy i jeden klub samopomocy. To także środki na bieżące funkcjonowanie w 2021 roku nowotworzonych miejsc. Co ważne, 3 ośrodki powstaną na terenach określanych mianem „białych plam”. To szczególnie dobra wiadomość” – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W ramach rezerwy celowej uwzględniono utworzenie łącznie 685 miejsc, w tym 238 kwalifikujących się do podwyższonej dotacji w ramach Programu „Za życiem”.

 Dlaczego inwestycja w ŚDS-y jest ważna?
Środowiskowe domu samopomocy to placówki, w których osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uczyć się, rozwijać lub podtrzymywać umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Uczestnicy mogą w takich domach otrzymać opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

W zależności od rodzaju dysfunkcji uczestników, środowiskowe domy samopomocy dzielimy na 4 typy:

  • Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;
  • Typ B – dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne;
  • Typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne;
  • Typ D – dla osób z ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dom może obejmować wsparciem więcej niż jedną kategorię osób (domy wielotypowe).

Ze wstępnych danych ze sprawozdania MRiPS za rok 2020 wynika, że na koniec ubiegłego roku w Polsce funkcjonowało 840 środowiskowych domów samopomocy oferujących blisko 32 tys. miejsc.

W roku 2020 na ten cen w ustawie budżetowej zaplanowano kwotę 698 957 tys. zł.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię