absolwenci klas wojskowych przysięgali 000 1
Uroczysta przysięga odbyła się 9 lipca na placu apelowym 17WBZ w Wędrzynie zgodnie z ceremoniałem wojskowym …

W ramach programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe absolwenci klas wojskowych odbyli skróconą służbę przygotowawczą w strukturach 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. 9 lipca br. na placu apelowym wędrzyńskich koszar odbyła się uroczysta przysięga 24 elewów.

Program CWKM (Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe) funkcjonuje od 2017 roku. W czasie wakacji realizowane są jego kolejne edycje, natomiast w 17 brygadzie tego typu przedsięwzięcie odbywa się po raz drugi. Kadeci przebyli dwutygodniowe szkolenie między innymi z taktyki, zajęć strzeleckich, profilaktyki oraz dyscypliny wojskowej. Pozytywnie zakończone egzaminy są zwieńczeniem szkolenia podstawowego oraz przepustką do zawodowej służby wojskowej. Po złożonej przysiędze, absolwenci szkół mundurowych stali się żołnierzami rezerwy, którzy już w tym roku mogą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.
Zdecydowanie przysięga wojskowa jest ważnym i podniosłym wydarzeniem w życiu każdego elewa. Uroczystość odbyła się 9 lipca w Wędrzynie zgodnie z ceremoniałem wojskowym. W piątkowej zbiórce udział wzięli najbliżsi, rodziny elewów oraz przedstawiciel Biura do spraw „Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, płk Mirosław Fryga.
Meldunek o rozpoczęciu uroczystości od ppłk. Andrzeja Kowalczyka (dowódcy 7 Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej, w którego strukturach szkoliła się skrócona służba przygotowawcza) przyjął dowódca 17WBZ płk dypl. Dariusz Kosowski.
Po podniesieniu flagi i odśpiewaniu przez uczestników zbiórki hymnu państwowego głos zabrał dowódca brygady.
W swoim przemówieniu płk dypl. Kosowski przywitał serdecznie wszystkich żołnierzy i zaproszonych gości. Zwrócił uwagę, jak istotne są wypowiadane przez elewów słowa roty. Przysięga to zobowiązanie wobec Ojczyzny na całe życie.

Następnie głos zabrał płk Fryga, który odczytał list od Ministra Obrony Narodowej skierowany do stojących w szyku elewów.
Po przemówieniach okolicznościowych nastąpił długo wyczekiwany przez kadetów moment – złożenie przysięgi Ojczyźnie.

Przed frontem szyku czworo elewów w ramach wyróżnienia, wypowiedziało słowa roty na sztandar. Ksiądz kmdr ppor. Paweł Wójcik udzielił nowo zaprzysiężonym żołnierzom błogosławieństwa, po czym w imieniu przysięgających, głos zabrał szer. elew Aleksandra Skomar.  – „Pochodzimy z różnych rejonów Polski, z dużych miast, miasteczek i wsi. Zebraliśmy się tutaj wszyscy, aby złożyć przysięgę naszej Ojczyźnie, ponieważ łączy nas miłość do niej oraz gotowość do jej obrony […] Szczególne podziękowania składamy naszym dowódcom, rodzinom oraz Wam koleżanki i koledzy za zaangażowanie, zajęcia oraz trud, jaki w nie włożyliście” – podkreśla nowo zaprzysiężona.

W czasie ceremonii zostały odczytane i wręczone wyróżnienia dla najlepszych elewów lipcowej tury, służby przygotowawczej.
Na zakończenie uroczystości została odśpiewana Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego, odprowadzono sztandar Wielkopolskiej Brygady, kompanię honorową wystawioną przez 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej po czym nastąpiło przegrupowanie do defilady.

  *  *  *

Szkolenie absolwentów skróconej służby przygotowawczej realizowane było w strukturach 7 Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej w Wędrzynie. 12-dniowy program kształcenia ochotników na żołnierzy, oparty jest o plan szkolenia podstawowego, który obejmował między innymi zajęcia z profilaktyki, dyscypliny wojskowej, zajęcia ogniowe czy zasady prawidłowego zachowania żołnierskiego.

W trakcie ćwiczeń, elewi otrzymali pełne wyżywienie, zakwaterowanie na terenie jednostki wojskowej oraz komplet sortów zapatrzenia mundurowego – zabezpieczone przez 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st.szer. Kamil Śpiączka/


Tekst: ppor. Anna Dominiak

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka