OGŁOSZENIE

marszałek elżbieta anna polak 01
– „To jest doskonała inwestycja dla przyszłości naszej ochrony zdrowia. W tym roku o jedno miejsce na kierunku lekarskim ubiega się 36 osób. Kierunek jest też bardzo dobrze oceniany przez komisję akredytacyjną, dzięki czemu mamy większą liczbę miejsc …” – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak

Lubuskie ma już pierwszych absolwentów kierunku lekarskiego, którzy teraz zgodnie z procedurą rozpoczną staże w szpitalach. W lubuskich lecznicach przygotowano ok. 120 miejsc stażowych.

Lubuskie szpitale są gotowe na dalsze kształcenie absolwentów kierunku lekarskiego – przyszłych lekarzy. Marszałek Elżbieta Anna Polak liczy, że większość z nich będzie kontynuować pracę w lubuskich szpitalach.
– „Mamy wśród tegorocznych absolwentów 33 naszych stypendystów – 20 z naszej uczelni. Teraz jest moment, kiedy zobaczymy, czy z nami zostaną. Ze wszystkich stypendystów, których mamy już od kilku lat 83 pochodzi z naszego regionu i 77 z innych województw. Tegoroczne – bardzo dobre wyniki rekrutacji dają nam poczucie, że mamy żniwa tych wielkich nakładów samorządu województwa na powstanie i funkcjonowanie kierunku lekarskiego. To jest doskonała inwestycja dla przyszłości naszej ochrony zdrowia. W tym roku o jedno miejsce na kierunku lekarskim ubiega się 36 osób. Kierunek jest też bardzo dobrze oceniany przez komisję akredytacyjną, dzięki czemu mamy większą liczbę miejsc. Na początku było 60 miejsc, później 120, a teraz 140” – wyjaśniła marszałek.
Teraz, zgodnie z procedurą, absolwenci muszą odbyć staż na kilku podstawowych oddziałach: chirurgii, internie, ginekologii oraz pediatrii. Jego celem jest nabywanie doświadczeń praktycznych i dalsze szkolenie zawodowe. Zakończenie stażu jest równoznaczne z nabyciem pełnego prawa do wykonywania zawodu.  Następnie młody lekarz wybiera specjalizację i rozpoczyna rezydenturę.
– „Przygotowaliśmy w naszych szpitalach 106 miejsc stażowych i 49 miejsc rezydenckich” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Najwięcej miejsc przygotował Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., który ma też specjalne propozycje dla młodych lakarzy. – „Mamy przygotowanych 40 miejsc dla stażystów – absolwentów uczelni medycznych, a także miejsca dla rezydentów. Łącznie mamy 160 miejsc rezydenckich – 62 zajętych i 98 miejsc wolnych w ramach różnych specjalizacji. Dwa lata temu zarząd szpitala podjął decyzję, że będzie dofinansowywał rezydentom pracę w naszym szpitalu. Mamy wytypowane kluczowe specjalności: anestezjologia, urologia, interna, pediatria. Będziemy chcieli dofinansować 50% tego, co jest wypłacane przez ministerstwo zdrowia. Warunek jest jednak taki, że taki rezydent po zakończeniu rezydentury podejmie pracę w naszym szpitalu” – wyjaśnił prezes Jerzy Ostrouch.

Miejsca stażowe czekają także w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Jak poinformował dr Antoni Ciach – dyrektor szpitala ds. lecznictwa, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, w tym roku będzie ich 30. – „Łącznie na terenie działania zielonogórskiej izby lekarskiej mamy 65 miejsc dla stażystów. Podobnie, jeżeli chodzi o izbę gorzowską. W tym roku nie będzie na pewno problemu z odbyciem stażu w Lubuskiem. Będziemy też myśleć, jak zwiększyć liczbę miejsc stażowych w następnych latach” – podkreślał.

Staż podyplomowy trwa:

  • 13 m-cy dla lekarza;
  • 12 m-cy dla lekarza dentysty.

Środki na realizację staży Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego otrzymuje w formie dotacji od Ministerstwa Zdrowia (na rok 2021 kwota – 4.191.624,00 zł) kwota wykorzystana 1.427.688,28 zł.

Urząd Marszałkowski ponosi koszty związane ze stażem:

  • lekarza ok. 7.100,00 zł miesięcznie (wynagrodzenie zasadnicze 4.186,00 zł, + obowiązkowe dyżur      40 godz.20 min w m-cu +pochodne od wynagrodzeń);
  • lekarza dentysty ok 5.400,00 zł miesięcznie (wynagrodzenie zasadnicze 4.186,00 zł + pochodne od wynagrodzeń);
  • koszty szkoleń 1.361,00 zł na 1 stażystę;
  • obsługa stażu 123,00 zł za 1 stażystę.

Od stycznia 2021 roku Urząd podpisał:

17 umów na realizację staży podyplomowych lekarzy (52 osoby)

11 umów na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów (12 osób)

Od 1.X staż rozpoczną tegoroczni absolwenci kierunków medycznych. W 2022 roku przewidywana liczba absolwentów mających stałe miejsce zameldowania na terenie rozpoczynających staż podyplomowy na terenie województwa lubuskiego to:

  • 76 lekarzy;
  • 16 lekarzy dentystów.

Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Tekst: Marzena Toczek

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię