OGŁOSZENIE

biuro platformy obywatelskiej w międzyrzeczu 00124 października 2022 r. dokonano otwarcia biura poselskiego Platformy Obywatelskiej mieszczącego się przy ul. Wesołej w Międzyrzeczu.

Na poniedziałkową uroczystość otwarcia nowego biura Platformy Obywatelskiej przybyli przede wszystkim członkowie partii i sympatycy Platformy Obywatelskiej oraz Koalicji Obywatelskiej.
Przybyłych na otwarcie powitała Poseł RP, pani Krystyna Sibińska. Pani Poseł podziękowała zebranym za przybycie i zaprosiła do symbolicznego otwarcia biura poselskiego. Wstążkę na tablicy informacyjnej wspólnie przecięli: Krystyna Sibińska, Grzegorz Platokos i Łukasz Zaborowski, który będzie pełnił obowiązki społecznego asystenta pani Poseł Sibińskiej.

biuro platformy obywatelskiej w międzyrzeczu 017Przed wejściem do biura pani Poseł dotknęła symbolicznie na szczęście zamocowanej na progu podkowy. Kiedyś wierzono, że skrzaty przynoszące pecha i choroby boją się żelaza i półksiężyca. Wieszano podkowy przed wejściem do domu, aby zapewnić jego mieszkańcom szczęście i zdrowie.  Obecnie to raczej symbol i nawiązanie do dawnych tradycji i wierzeń ludowych.

Nowe biuro mieści się w Międzyrzeczu przy ul. Wesołej 8,  jest niewielkie, ale do spotkania z panią Poseł i ewentualnego załatwienia spraw w zupełności wystarczy. Istotne jest to, że jest dostępne praktycznie w samym centrum Międzyrzecza.

 – „To ważny dzień, kontakt z posłami jest jak najbardziej potrzebny. Zwłaszcza dla gminy jak i powiatu Międzyrzeckiego. Do tej pory mieszkańcy nie mieli gdzie się udać z zapytaniami do posłów. Otwarcie biura jest zasługą naszych członków jak i sympatyków lokalnej platformy obywatelskiej.
Posłanka na Sejm RP Krystyna Sibińska zaprasza mieszkańców miasta/powiatu Międzyrzeckiego na swoje dyżury poselskie. Ja będę starał się koordynować spotkania. Nasze drzwi będą otwarte dla wszystkich, którzy chcą z nami współpracować. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Harmonogram terminów dyżurów zostanie podany w najbliższym czasie w mediach społecznościowych oraz lokalnej prasie” – 
informuje Łukasz Zaborowski.

Otwarcie biura poselskiego Krystyny Sibińskiej zbiegł się z publikacją nowego sondażu Kantar Public z którego wynika, że Koalicja Obywatelska wyprzedziła trzema punktami, tak zwaną Zjednoczoną Prawicę, czyli PiS. sondaz
Czy trend spadkowy szkodzącej Polsce od siedmiu lat partii PiS się utrzyma i ugruntuje czas pokarze.
Dotknięcie podkowy raczej na to wielkiego wpływu nie będzie miało, ale z pewnością nie zaszkodzi 😉

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/

*  *  *

Przypomnijmy, podstawą prawną funkcjonowania biur jest art. 23 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz wydane na jego podstawie zarządzenie marszałka Sejmu Nr 8 z 25 września 2001 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur poselskich.
Ryczałt na prowadzenie biura poselskiego wynosi 19.000 zł miesięcznie. Poseł z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności może wystąpić do Marszałka Sejmu z wnioskiem o podwyższenie tej kwoty o nie więcej niż o 50 proc.
Ryczałt jest przekazywany od momentu pisemnego powiadomienia Kancelarii Sejmu przez posła o utworzeniu biura. W miesiącu utworzenia środki przysługują posłowi w wysokości proporcjonalnej do liczby dni funkcjonowania biura.

Poseł ma obowiązek utworzenia jednego biura (tzw. biura podstawowego). Poseł może utworzyć również filie biura. Utworzenie filii nie wpływa na zwiększenie kwoty ryczałtu.

Siedziba biura poselskiego nie może być co do zasady usytuowana na terenie nieruchomości stanowiącej własność posła lub członka jego rodziny bądź nieruchomości, do której przysługuje im inny tytuł prawny.
Z ryczałtu mogą być pokrywane m.in. wydatki na wynagrodzenia pracowników biur poselskich, tłumaczenia, ekspertyzy i opinie sporządzane bezpośrednio u wybranych ekspertów, usługi telekomunikacyjne związane z wykonywaniem mandatu poselskiego i przejazdy posła samochodami w związku z wykonywaniem mandatu. Ryczałt może być też przeznaczony na pokrycie wydatków bieżących takich jak czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz i wodę oraz prace porządkowe, konserwację i naprawę sprzętu technicznego biura oraz koszty jego eksploatacji, drobne naprawy i remonty, podróże służbowe pracowników, zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura.

Ryczałt nie może być wykorzystywany na finansowanie działalności partii politycznych, organizacji społecznych, fundacji oraz działalność klubów i kół poselskich i parlamentarnych, a także na finansowanie działalności charytatywnej, sponsorskiej oraz na prowadzenie kampanii wyborczej.
Lokale biur poselskich, a także wyposażenie tych biur stanowiące własność Kancelarii Sejmu są ubezpieczone przez Kancelarię Sejmu.
Poseł przedstawia Kancelarii Sejmu:

sprawozdanie z wydatkowania kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego do 31 stycznia każdego roku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego. Niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdania powoduje wstrzymanie przekazywania ryczałtu,

rozliczenie kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego utworzonego przez posła w terminie 30 dni po zakończeniu wykonywania mandatu.

Na zakończenie kadencji Sejmu poseł przekazuje do Kancelarii Sejmu niewydatkowane kwoty ryczałtu oraz rozlicza się ze składników majątkowych stanowiących własność Kancelarii Sejmu, a użytkowanych w biurze posła.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię