OGŁOSZENIE

fotowoltaika 001
Corab S.A. zwiększył moce produkcyjne swojej głównej kategorii produktowej czyli fotowoltaicznych systemów montażowych do 3,5 GW rocznie …
Foto: Corab S.A.
  • Corab S.A. wypracował rekordowy przychód ze sprzedaży w wysokości 1,48 mld zł oraz EBITDA na poziomie 175,6 mln zł w 2022 roku.
  • Spółka znacząco zwiększyła też wartość swojego eksportu, która w ubiegłym roku wyniosła 231,5 mln zł.
  • Corab S.A. zamierza utrzymać wysoką dynamikę wzrostu w 2023 r. poprzez poszerzenie portfolio produktów oferowanych pod marką własną oraz dalszy rozwój działalności eksportowej.

W 2022 roku Corab S.A., jeden z czołowych producentów i dystrybutorów rozwiązań dla energetyki odnawialnej działających na polskim rynku, zanotował rekordowy przychód w wysokości niemal 1,5 mld złotych. Oznacza to blisko 60% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

W tym samym okresie EBITDA spółki wzrosła o 25% do poziomu 175,6 mln złotych. Miniony rok okazał się także rekordowy dla Corab S.A. pod względem wartości eksportu spółki, która zwiększyła się o 338% i wyniosła 231,5 mln złotych.

Podstawą do osiągnięcia rekordowych wyników spółki był dynamiczny rozwój polskiego rynku fotowoltaiki, którego średni wzrost w latach 2016-2021 (CAGR) wynosił ponad 100% rok do roku. W tym czasie Corab S.A. zwiększył moce produkcyjne swojej głównej kategorii produktowej czyli fotowoltaicznych systemów montażowych do 3,5 GW rocznie. Uruchomił także zautomatyzowane centrum logistyczne dysponujące 25 000 m2 powierzchni wysokiego składowania. Oprócz dystrybucji produktów renomowanych marek z branży OZE, firma koncentrowała się na rozwoju własnej oferty pod marką Corab Encor, obejmującej m.in.: moduły PV i akcesoria fotowoltaiczne. W 2022 roku Corab S.A. znacząco zwiększył również swoje zaangażowanie na rynkach zagranicznych, m.in.: niemieckim, skandynawskim oraz w krajach bałtyckich.

fotowoltaika 003
Piotr Markowski, prezes zarządu Corab S.A.
Foto: Corab S.A.

 –  „Rekordowe wyniki finansowe Corab S.A. w 2022 roku były możliwe do osiągnięcia przede wszystkim dzięki maksymalnemu wykorzystaniu możliwości rozwoju biznesu, jakie oferowały krajowy i zagraniczne rynki fotowoltaiki – powiedział Piotr Markowski, prezes zarządu Corab S.A. – „Zgodnie z najnowszymi prognozami branżowymi zarówno polski jak i europejskie rynki powinny nam nadal sprzyjać. Dlatego w 2023 roku zamierzamy dążyć do utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu. W tym celu będziemy dalej rozszerzać portfolio własnych kompleksowych rozwiązań, które umożliwią naszym klientom osiągnięcie pełnej niezależności energetycznej” – dodał Piotr Markowski.

Optymistyczne perspektywy dla polskiego sektora PV

Według najnowszego raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022” przygotowanego w ramach współpracy Corab S.A i firmy badawczej PMR, polski sektor energetyki słonecznej jest nadal stosunkowo młody i rozwija się w sposób dynamiczny. Zgodnie z prognozami w najbliższych latach czeka go przekształcenie w rynek bardziej dojrzały, czemu towarzyszyć może spowolnienie. Nadal będzie się on jednak charakteryzował wysoką dynamiką wzrostu, która w największym stopniu uzależniona będzie od poziomu cen energii elektrycznej. W związku z tym prognoza rozwoju rynku w raporcie przygotowana została w oparciu o trzy scenariusze: niskich cen, bazowym i wysokich cen.

Z opracowania wynika, że im wyższe będą ceny energii elektrycznej, tym większa będzie dynamika przyrostu skumulowanych mocy fotowoltaicznych. Scenariusz wysokich cen energii przewiduje osiągnięcie 34,1 GWp mocy zainstalowanych łącznie w instalacjach PV w Polsce w 2027 roku. Oznacza to wzrost o 343% w porównaniu do roku 2021 (7,7 GWp). Dla porównania, scenariusz bazowy przewiduje w analogicznym okresie osiągnięcie przez rynek poziomu 26,7 GWp mocy, czyli wzrost o 247%. Natomiast w scenariuszu niskich cen możliwe byłoby przekroczenie 20,3 GWp skumulowanych mocy w 2027 r., czyli wzrost o 164% w stosunku do 2021 roku.

Każdy ze scenariuszy przewiduje przyrost zainstalowanych mocy we wszystkich segmentach rynku. W przypadku mikroinstalacji prosumenckich (do 50 kWp), scenariusz niskich cen zakłada wzrost o 103% (do 12,2 GWp) w stosunku do roku 2021 (6,0 GWp), scenariusz bazowy o 162% (do 15,7 GWp), a scenariusz wysokich cen o 235% (do 20,1 GWp).

Dla porównania segment biznesowy (50-1000 kWp) w scenariuszu niskich cen mógłby spodziewać się wzrostu o 310% (do 6,15 GWp) w porównaniu z rokiem 2021, a w scenariuszu wysokich cen nawet o 607% (do 10,6 GWp).

Z kolei segment przemysłowych farm fotowoltaicznych (powyżej 1 MWp), w scenariuszu niskich cen mógłby liczyć na wzrost o 921% (do 1,94 GWp) w stosunku do roku 2021 (0,19 GWp), natomiast w scenariuszu wysokich cen jego udział w rynku mógłby wzrosnąć nawet o 1710% (do 3,44 GWp).

Wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej, zwiększałby się udział w rynku segmentu małych instalacji biznesowych i farm fotowoltaicznych. W scenariuszu niskich cen te pierwsze osiągnęłyby w 2027 roku 30,29% udział w rynku, natomiast w scenariuszu bazowym oraz scenariuszu wysokich cen, odpowiednio 31,23 i 31,08%. Z kolei udział farm fotowoltaicznych w analogicznym okresie kształtowałby się na poziomie od 9,55% do 10,08% w zależności od przyjętego scenariusza.

fotowoltaika 002
Foto: Corab S.A.

Ofensywa eksportowa i kompleksowe rozwiązania OZE

W 2023 roku Corab S.A. planuje wzmocnić swoją obecność na kluczowych dla rozwoju spółki rynkach europejskich, takich jak: Niemcy, Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Bułgaria i Rumunia. Jest to związane z prognozowanymi dla nich obiecującymi perspektywami wzrostu. Dostępne na rynku szacunki branżowe zakładają powstanie ponad 53 GW nowych mocy w energetyce słonecznej w UE w 2023 roku oraz przyrost mocy w wysokości co najmniej 85 GW rocznie w tym regionie do roku 2026.

Spółka będzie również pracowała nad poszerzeniem portfolio własnych rozwiązań produktowych. Mają one pomóc klientom firmy w osiągnięciu pełnej niezależności energetycznej, co zabezpieczy ich przed zmiennymi cenami energii. Dlatego do aktualnie dostępnych pod marką Corab Encor elementów, takich jak: moduły PV i akcesoria fotowoltaiczne, dołączą kolejne: pompa ciepła, falownik, aplikacja umożliwiająca kompleksowe zarządzanie elementami systemu OZE czy ładowarka EV.


Źródło informacji: Corab S.A.

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię