OGŁOSZENIE

kurs przysposobienia wojskowego funkcjonariuszy służby więziennej 001 1
Czterodniowe szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia roli, miejsca oraz zadań Służby Więziennej w ramach współdziałania z oddziałami i pododdziałami Wojsk Obrony Terytorialnej na poziomie taktycznym …

W dniach 17-20 maja br. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu zorganizowało pilotażowy kurs przysposobienia wojskowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. W szkoleniu udział wzięło kilkudziesięciu funkcjonariuszy SW z terenu całego kraju.

 – „Szkolenie realizowane we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej ma charakter pilotażowy. Zapoczątkowane zostało dzięki staraniom Ministerstwa Sprawiedliwości, które uzyskało zgodę na jego realizację z Ministerstwa Obrony Narodowej. Już dzisiaj uwzględniając sytuację międzynarodową, a dokładniej precyzując wojnę na Ukrainie możemy powiedzieć wprost, że ten rodzaj przeszkolenia bojowego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest niezwykle potrzebny.” – powiedział generał Andrzej LEŃCZUK Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, a także uczestnik pilotażowego kursu dla funkcjonariuszy SW.

Czterodniowe szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia roli, miejsca oraz zadań Służby Więziennej w ramach współdziałania z oddziałami i pododdziałami Wojsk Obrony Terytorialnej na poziomie taktycznym. Instruktorzy CSWOT dodatkowo zapoznali funkcjonariuszy Służby Więziennej z charakterystyką, podziałem i identyfikacją zagrożeń militarnych i niemilitarnych prowadzenia działań na poziomie taktycznym w zakresie odpowiedzialności brygad i batalionów Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Więziennej.

 – „Pilotażowy kurs przeszkolenia wojskowego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przygotowany przez kadrę dydaktyczną CSWOT program zajęć uwzględnił rolę i zadania stawiane funkcjonariuszom Służby Więziennej w czasie konfliktu militarnego jak i nasze dotychczasowe doświadczenia z realizowanych szkoleń dla pracowników Lasów Państwowych. Warto podkreślić, że jest to kurs całkowicie pilotażowy i po jego zakończeniu zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski, które pozwolą nam wyklarowanie przyszłego programu kursu szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.” – dodał płk Edward CHYŁA Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej,

W czasie czterech dni kursu funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w zajęciach z taktyki, topografii wojskowej, ratownictwa pola walki, szkolenia strzeleckiego, inżynieryjno-saperskiego oraz łączności.  W ramach realizowanych zajęć zapoznani zostali ze specjalistycznym wyposażeniem wykorzystywanym do niesienia pomocy na polu walki, uczyli się podstaw nawigacji w terenie, procedur nawiązywania łączności realizowanej z wykorzystaniem radiostacji wojskowych czy też poznawali zasady zachowania w przypadku wykrycia min lub improwizowanych ładunków wybuchowych.

 – „Osobiście uważam, że tego typu szkolenie jest niezwykle potrzebne. Wiele przedstawianych w czasie szkolenia rzeczy jest dla nas całkowitą nowością. Tutaj poznajemy wszelkie tajniki działania w sytuacjach zagrożenia militarnego, a nie tylko pokoju. Dodatkowo mamy możliwość rozszerzenia swojej wiedzy chociażby z elementów posługiwania się bronią palną czy też elementów medycyny taktycznej, które poznajemy od instruktorów posiadających doświadczenie bojowe” – podsumował jeden z uczestników kursu, funkcjonariusz Służby Więziennej.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: CSWOT/


 *  *  *

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps.  „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię