kurs instruktorów wot 002
Obsługa karabinu maszynowego., to celowniczy, który odpowiada za obsługę karabinu maszynowego oraz strzelec, który wspiera celowniczego w czasie prowadzenia działań bojowych, a także wykrywanie i wskazywanie celów oraz korygowanie ognia karabinu maszynowego.

To szkolenie, w którym kursanci muszą wykazać się wiedzą, precyzją i dobrą sprawnością fizyczną. W dniach od 31 stycznia do 3 lutego br. Terytorialsi z różnych Brygad OT brali udział w kursie instruktora uniwersalnego karabinu maszynowego UKM-2000. Czterodniowe szkolenie zorganizowane zostało w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

 – „Kurs instruktora UKM-2000 jest jednym z kilkunastu kursów instruktorskich organizowanych przez CSWOT, w którym to żołnierze nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu obsługi i używania karabinu maszynowego, ale także uczą się praktycznego prowadzenia zajęć w roli instruktora. Realizacja tego typu kursów jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez Brygady Obrony Terytorialnej.” – powiedział płk Edward CHYŁA Komendant Centrum Szkolenia WOT.

UKM-2000 to uniwersalny karabin maszynowy przeznaczony do niszczenia siły żywej, środków ogniowych i sprzętu technicznego. Karabin zasilany jest amunicją 7,62 mm x 51 NATO podawaną z taśmy rozsypanej umieszczonej w 100-nabojowej miękkiej torbie amunicyjnej.

 – „W czasie pierwszych dwóch dni kursu poznawaliśmy metodykę nauczania oraz występowaliśmy w roli instruktorów na punktach nauczania. Kolejne dni kursu poświęcone były na praktyczną realizację strzelań statycznych i sytuacyjnych.” – dodał kpr. Bartosz ZAWADZKI z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W skład każdej sekcji lekkiej piechoty tzw. „Wspaniałej Dwunastki” czyli podstawowego dwunastoosobowego elementu bojowego Wojsk Obrony Terytorialnej wchodzi dwóch żołnierzy odpowiadających za obsługę karabinu maszynowego. Celowniczy, który odpowiada za obsługę karabinu maszynowego oraz strzelec, który wspiera celowniczego w czasie prowadzenia działań bojowych, a także wykrywanie i wskazywanie celów oraz korygowanie ognia karabinu maszynowego.

 – „W mojej Brygadzie pełnię służbę na etacie celowniczego i bardzo chciałem przyjechać do CSWOT na kurs instruktora UKM-2000. Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo ciekawy. W czasie kursu zyskałem ogrom wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej. Po powrocie do mojej Brygady będą mógł dalej przekazywać zdobytą wiedzę innym żołnierzom” – podsumował szer. Kamil NIEMCZURA z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 *  *  *

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.


ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka