OGŁOSZENIE

cyfryzacja 5g 003
Według ekspertów cyfryzacja regionów stwarza szansę na polepszenie jakości życia mieszkańców w zakresie zdrowia, rolnictwa, optymalizacji zużycia energii czy przemysłu. Ważne jest tu także pozytywne nastawienie poszczególnych gmin do procesu cyfryzacji …
coraz więcej osób w Polsce korzysta z e-usług, m.in. z profilu zaufanego, który daje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu …

Warunkiem upowszechnienia nowych technologii w regionalnym ekosystemie jest m.in. odpowiednia infrastruktura telekomunikacyjna, podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych i przychylne nastawienie gmin do tych zmian. Dyskutowali o tym eksperci podczas panelu „Cyfrowa gmina – akcelerator nowego biznesu i szansa na rozwój”, który odbył się podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego w Mikołajkach.

Prelegenci podkreślali, że wdrożenie nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, która zaspokoi zwiększone zapotrzebowanie na transfer danych i utrzyma większe obciążenie sieci, jest konieczne, aby nowe technologie mogły stać się stałymi elementami technologicznego ekosystemu w regionach.

 – „Jedną z dróg prowadzących do ucyfrowienia gmin jest sieć 5G. To najnowocześniejszy standard telefonii komórkowej, który jest już dostępny w Polsce. To początek ewolucji technologicznej, która w przyszłości pozwoli na znacznie szybsze przesyłanie danych i stabilniejsze łącze internetowe. 5G to lepsza prędkość internetu, ale także rozwój technologii wymagających niskich opóźnień w transmisji danych” – mówił Michał Ziółkowski, członek zarządu ds. techniki, PLAY Polska.

Udostępnianie częstotliwości dla operatorów sieci telekomunikacyjnych świadczących usługi publiczne, poprzedzane jest aukcją ogłaszaną przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wyniki aukcji są podstawą do dokonania rezerwacji częstotliwości dla podmiotów, które spełniły warunki uczestnictwa i zaoferowały najwyższą cenę.

cyfryzacja 5g 001
Foto: PAP/S. Leszczyński

„Obecnie ucyfrowienie i możliwość skorzystania z e-usług stanowią ważny element rozwoju regionów. Jednak zawsze trzeba pamiętać o użytkowniku końcowym. Dlatego tak ważna jest wiedza i inwentaryzacja przestrzeni. Małe ośrodki często nie mają zasobów i środków na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych” – tłumaczył Jacek Oko, prezes UKE.

Według panelistów coraz więcej osób w Polsce korzysta z e-usług, m.in. z profilu zaufanego, który daje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Jest to nowoczesne i bardzo wygodne dla obywateli rozwiązanie.

Jednak, aby móc skorzystać z wielu rozwiązań cyfrowych, potrzebne jest także posiadanie kompetencji cyfrowych na odpowiednio wysokim poziomie. Przydatna będzie tu nie tylko znajomość intuicyjnej obsługi np. laptopa, ale także umiejętność weryfikacji danych, krytycznej analizy treści oraz sprawdzenia źródła informacji, o czym mówiła Magdalena Biernat, członkini zarządu Centrum Cyfrowego.

„Przeprowadziliśmy niedawno badania, które wykazały właściwie brak kompetencji cyfrowych u dzieci i młodzieży w Polsce. 47 proc. ankietowanych ma jedynie na podstawowym poziomie. Średnia Unii Europejskiej w tym zakresie wynosi 57 proc. Wyniki badań wskazują też, że polska szkoła nie uczy krytycznego myślenia odnośnie internetu. Dlatego tak ważne jest określenie potrzeb, a następnie wdrożenie edukacji w zakresie kompetencji cyfrowych” – tłumaczyła Magdalena Biernat.

Z zaprezentowanymi wynikami badań nie zgodziła się Małgorzata Babelska, wicestarosta ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  – „Sytuacja nie jest tak trudna, jak zostało to przedstawione. Profil zaufany jest coraz częściej wykorzystywany przez obywateli. Nastąpiło znaczne podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej. Nie brakuje nam też środków i specjalistów na rozwój cyfrowy samorządów. Potrzebujemy jednak dialogu i chęci współpracy oraz docierania z informacją różnymi kanałami” – podkreśliła Małgorzata Babelska.

cyfryzacja 5g 002Według ekspertów cyfryzacja regionów stwarza szansę na polepszenie jakości życia mieszkańców w zakresie zdrowia, rolnictwa, optymalizacji zużycia energii czy przemysłu. Ważne jest tu także pozytywne nastawienie poszczególnych gmin do procesu cyfryzacji, chęć przestawienia się na nowoczesne technologie i systematyczne podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych.

„Jesteśmy gotowi dodatkowo zwiększać tempo rozbudowy sieci. Już teraz dysponujemy blisko dziesięcioma tysiącami stacji, pokrywając 99 procent populacji. Nasze plany inwestycyjne obejmują budowę tysiąca stacji rocznie w kolejnych latach” – powiedział Michał Ziółkowski, odnosząc się do pytań o konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury na terenie całego kraju.

„Skuteczna cyfryzacja i wdrożenie nowoczesnej infrastruktury będą możliwe, gdy zaistnieje dialog ze społecznością, którego efektem będą inwestycje i ułatwienia dla obywateli” – powiedział Jacek Oko na koniec dyskusji.


Źródło informacji: PAP MediaRoom

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię