OGŁOSZENIE

zec międzyrzecz 001
Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Międzyrzeczu

Henryk Maciej Woźniak, Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. poinformował mieszkańców Międzyrzecza korzystających z usług zakładu o dużym wzroście cen energii cieplnej od 1 sierpnia 2022 roku.

Przypomnijmy, że Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ciepłowni Centralnej, położonej przy ul. Reymonta 5 w Międzyrzeczu jest od lat dostawcą energii cieplnej w postaci gorącej wody i zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem, a także dystrybucją ciepła oraz ciepłej wody użytkowej na terenie miasta.

W kwestii zmiany taryf prezes Woźniak wystosował pismo do klientów zakładu, w którym, rzekomo z przykrością informuje, że nowa Taryfa spowoduje dla Klientów ZEC duży wzrost cen energii cieplnej.

W uzasadnieniu nienotowanego dotąd wzrostu sen prezes Woźniak stwierdził, że wynika to ze wzrostu kosztów w stosunku do kosztów przyjętych w kalkulacji poprzedniej XV Taryfy dla ciepła, a przede wszystkim z:

  1. drastycznego wzrostu cen miału węgla kamiennego (ok. 620 %),
  2. bardzo dużego wzrostu cen energii elektrycznej (ok. 87 %),
  3. wzrostu cen oleju opałowego (ok.136 %),
  4. wzrostu pozostałych kosztów, którego miernikiem jest wskaźnik inflacji (15,6 %).

zec list do klientow w sprawie taryfy xviPrezes Woźniak stwierdził w swoim piśmie, że gwałtowny wzrost podstawowych pozycji koszów działalności Zakładu, będący skutkiem agresji Rosji na Ukrainę, w sposób drastyczny wpłynął na załamanie się w porównaniu z analogicznym okresem u.br. sytuacji finansowej Zakładu.

„Nasza sytuacja jest do tego stopnia poważna, że w maju br. Zakład poniósł stratę — 373 tys. zł., oraz w czerwcu — 296 tys. zł., co spowodowało stratę za I półrocze tego roku w wysokości – 83 tys. złotych (wobec 1.191 tys. zł. analogicznie w u.br.).
W tej niezwykle trudnej dla nas wszystkich sytuacji staje się też zagrożone przygotowanie wielomilionowych inwestycji, niezbędnych do sprostania przez Zakład wymogom transformacji energetycznej.” – czytamy w piśmie.

Do wielu mieszkańców Międzyrzecza zajętych wakacyjnym wypoczynkiem powyższa informacja jeszcze nie dotarła, niemniej znaczna część już poznała decyzję i związane z nią zapewne nienotowane dotąd w historii miasta podwyżki. Wielu nie kryje swojego zaskoczenia i oburzenia na taki sposób gospodarowania zakładem.

W reakcji na takie działanie radny Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, Tadeusz Filus w imieniu mieszkańców przesłał na ręce burmistrza Międzyrzecza pismo – interpelację z szeregiem pytań związanych z decyzją prezesa ZEC dotyczącej zmiany taryf ZEC.
W interpelacji Tadeusz Filus przypomina w punkcie nr 5 o tym, że, cyt.: „Pan Prezes ZEC w kwietniu tego roku, na posiedzeniu Komisji Komunalnej mówił, że Gminna Spółka ZEC jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i węgla wystarczy na cały sezon zimowy tego roku.”

Natomiast w punkcie nr 6 czytamy, cyt. „Pan Prezes ZEC na tym posiedzeniu, przedstawił też sprawozdanie Zarządu ZEC z działalności Spółki za 2021 rok i chwalił się z rekordowego zysku netto za rok 2021 w wysokości 1.184.285,21 zł, że jest to najwyższy wynik – zysk od 10 lat, a tu teraz od 1 sierpnia tego roku serwuje Nam, mieszkańcom Międzyrzecza podwyżkę ceny energii cieplnej o 156%!”

Radny Filus w punkcie nr 7 informuje o tym, że, cyt.: „Pan Prezes ZEC w dniu 14.07.2022 roku, informuje klientów ZEC mieszkańców Międzyrzecza, że cena „miału węgla kamiennego” wzrosła o ok. 620% – można sprawdzić tę cenę. Jest ona dużo niższa. Rząd Polski ogłosił, że ceny węgla dla Elektrociepłowni i kotłowni miejskich będą dużo niższe.”

W ostatnim, 8 punkcie interpelacji radny Filus pyta, cyt.: „Dlaczego Pan Prezes ZEC z Międzyrzecza, od 1 sierpnia 2022 roku na wyrost, bez konkretnego uzasadnienia podwyższa cenę taryfy cieplnej o 156%!?
W całym kraju w Elektrociepłowniach i Ciepłowniach Miejskich, ceny taryf cieplnych nie zostały tak dużo podniesione jak w Międzyrzeczu, tylko od 50% do 100%.”

Pismo Radnego Tadeusza Filusa załączamy poniżej:

pismo radnego tadeusza filusa str 1 pismo radnego tadeusza filusa str 2

Bez wątpienia, raczej słabym uzasadnieniem jest powoływanie się prezesa ZEC na wojnę w Ukrainie jako uzasadnienie decyzji dotyczącej tak znaczny wzrost cen taryf za świadczone usługi, a tym bardziej jako usprawiedliwienie aktualnej sytuacji finansowej Zakładu Energetyki Cieplnej w Międzyrzeczu.

Jaka będzie odpowiedź burmistrza Międzyrzecza na interpelację oczywiście nie wiemy, ale być może kiedyś będzie okazja poznać sposób reakcji burmistrza i co ważne merytoryczne uzasadnienie tak znacznych podwyżek.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię