lubuska policja 05Lubuscy policjanci bezustannie prowadzą działania profilaktyczne, aby uświadomić nieletnich i ich rodziców o możliwych zagrożeniach jaką niesie ze sobą nieumiejętne surfowanie w sieci. Stworzony klip ma właśnie uświadomić jak ważne są codzienne rozmowy o tym, jak reagować na niebezpieczeństwa. To ważne, tym bardziej że w Lubuskiem już rozpoczęły się ferie, a podczas nich wiele zagrożeń. Działajmy zawczasu, aby dzieciom i młodzieży nic złego się nie stało, a najbliższe dwa tygodnie minęły pod znakiem wypoczynku, radości i bezpieczeństwa.

Internet umożliwia szybkie zdobywanie informacji, wymianę danych oraz kontaktowanie się z innymi osobami. Świat wirtualny może jednak kreować swoją własną rzeczywistość. Poprzez szybki rozwój nowoczesnych technologii powstają coraz to nowsze zagrożenia i formy przestępczości. Niebezpieczeństwa, na jakie narażone są dzieci i młodzież w Internecie, dotyczą wielu obszarów – w tym psychicznego, zdrowotnego, moralnego i społecznego. Osoba znajdująca się po drugiej stronie monitora nie zawsze może mieć słuszne intencje. Wykorzystując łatwowierność, spolegliwość i zbytnie zaufanie nieletnich, przestępca może sprawić, że ci znajda się w niebezpieczeństwie. Lubuscy policjanci sporo czasu poświęcają spotkaniom profilaktycznym, na których te zagadnienia są szczegółowo omawiane. W czasie ferii ten obszar ma dużo większe znaczenie, ponieważ wielu uczniów wolny czas spędzi przed komputerem.
Wiedza o zagrożeniach, o sposobach radzenia sobie z nimi to bardzo poważny oręż w walce z cyberprzestępczością. Dlatego policjanci na co dzień ją zwalczający będą sprawdzać i monitorować co dzieje się w Internecie.

Ten klip stworzony przez Lubuska Policję ma uzmysłowić młodzież, że nieodpowiedzialne surfowanie w sieci i nawiązywanie w niej szybkich znajomości, może prowadzić do kłopotów, z których nie każdy będzie miał szanse wyjść obronną ręką. Uważajmy.

Co zrobić, aby twoje dziecko było bezpieczne w sieci:

 • rozważ zainstalowanie oprogramowania do kontroli rodzicielskiej,
 • nie pozostawiaj dziecka samego w sieci – pokaż mu dobre strony Internetu, pokaż, jak może rozwijać swoje pasje, ale ostrzeż je także o zagrożeniach, które mogą z niego płynąć,
 • rozmawiaj z dzieckiem na temat: zasad poruszania się w Internecie, zachowania się w różnych sytuacjach,
 • zapewnij, że z każdym problemem może zwrócić się do rodziców, pedagoga w szkole czy policjanta – osób, które wiedzą, jak postąpić, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo,
 • jeśli masz wątpliwości dotyczące treści w sieci, możesz je zgłosić wyspecjalizowanym komórkom do walki z cyberprzestępczością
 • blokuj niewłaściwe twoim zdaniem strony,
 • osoby poznane w sieci mogą podawać się za kogoś innego (częsta zmiana twarzy, wieku i miejscowości),
 • nie należy się spotykaj z osobami poznanymi w Internecie.

Najczęstsze zagrożenia czyhające na twoje dziecko w sieci:

 • trolling – celowe zaognianie wymiany zdań między użytkownikami serwisu internetowego (dyskusyjnego, społecznościowego). W efekcie dochodzi do odejścia od pierwotnego tematu rozmowy w kierunku obelg, gróźb, następuje eskalacja agresji,
 • flaming – celowe zaognianie wymiany zdań między użytkownikami serwisu internetowego (dyskusyjnego, społecznościowego). Taką dyskusję należy niezwłocznie zgłosić moderatorom w celu zablokowania, usunięcia. W przypadku wyczerpania znamion czynu zabronionego należy zabezpieczyć treść dyskusji oraz powiadomić organy ścigany,
 • hejt – oznacza nienawiść, czyli zjawisko społeczne o charakterze poniżającym obserwowane w środowisku Internetu. Często wystawianie złych, wręcz kompromitujących komentarzy to rozrywka dla młodego internauty. Niestety, hejt w sieci w skrajnych przypadkach może doprowadzić młodego człowieka do zaniżonej oceny, depresji, a nawet samobójstwa,
 • child grooming – działania podejmowane w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później wykorzystać seksualnie. Jest to również mechanizm używany w celu nakłonienia dziecka do prostytucji czy udziału w pornografii dziecięcej,
 • patostreamy – transmisja na żywo, prowadzona w serwisach internetowych (np. YouTube), w trakcie której prezentowane są liczne zachowania powszechnie uznawane za będące dewiacjami społecznymi, zwłaszcza takie jak: libacje alkoholowe, wulgaryzmy, przemoc domowa. Wobec autorów patostreamów w których aktywności dostrzeżono czyny zabronione, podejmowane są działania zmierzające do pociągania ich do odpowiedzialności prawnej.

5 podstawowych kroków w przypadku zaginięcia dziecka

 • Jak najszybciej powiadom o zaginięciu najbliższą jednostkę Policji – telefon alarmowy 112.
 • Sprawdź, czy Twoje dziecko nie przebywa u kolegów, przyjaciół, sąsiadów czy u rodziny. Poproś o pomoc w poszukiwaniach.
 • W przypadku zaginięcia małego dziecka natychmiast sprawdź w okolicy wszystkie miejsca, które mogą stanowić dla niego zagrożenie (oczka wodne, studzienki, kanały, ulice, miejsca, gdzie mogą znajdować się niebezpieczne dla niego maszyny czy substancje).
 • Zawsze miej przy sobie aktualne zdjęcie swojego dziecka, choćby w telefonie komórkowym – będzie potrzebne Policji.
 • W miarę możliwości zachowaj spokój, tylko wtedy możesz pomóc Policji w poszukiwaniach i udzielić policjantom wszystkich istotnych informacji, które pomogą w odnalezieniu Twojej pociechy.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy
Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

video: podkomisarz Maciej Kimet

Źródło: Policja.pl

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka