Dodatkowe środki dla pracowników zatrudnionych w lubuskich domach pomocy społecznej.

Urząd Wojewódzki poinformował, że z rezerwy celowej budżetu państwa Wojewoda Lubuski pozyskał dodatkowe środki w kwocie 9,3 mln zł na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w lubuskich domach pomocy społecznej.

1
436
pieniądze dla dps 000
Dodatkowe środki dla pracowników zatrudnionych w lubuskich domach pomocy społecznej.
OGŁOSZENIE

pieniądze dla dps 001
Dodatkowe środki przyczynią się do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.

Urząd Wojewódzki poinformował, że z rezerwy celowej budżetu państwa Wojewoda Lubuski pozyskał dodatkowe środki w kwocie 9,3 mln zł na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w lubuskich domach pomocy społecznej.

Dofinansowanie w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika obejmuje okres od kwietnia br. do grudnia br., zgodnie z zapisami Porozumienia Rządu RP z NSZZ Solidarność z dnia 7 czerwca 2023 r.
W województwie lubuskim wszystkie funkcjonujące 23 domy pomocy społecznej otrzymają dodatkowe środki na dodatki 600 zł dla ogółem 1715 pracowników w nich zatrudnionych.

7 września br. Wojewoda Lubuski podpisał umowy z powiatami w sprawie dofinansowania DPS.

Pierwszą transzę środków – ok. 6 mln zł. – na wypłatę dodatków za kwiecień – wrzesień br. Wojewoda przekaże jeszcze we wrześniu br., a dotacja na wypłatę dodatków w IV kwartale br. będzie przekazywana w transzach miesięcznych.

Dodatkowe środki przyczynią się do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.

Budżet polityki społecznej w woj. lubuskim w ostatnich latach wzrósł z poziomu 512 609 490 zł w roku 2015 do 1 114 069 637 zł w 2022r. To wzrost aż o  ponad 117% !


Źródło informacji: Biuro Wojewody Lubuskiego

REKLAMA

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię