OGŁOSZENIE

lubuskie zabytki 004
Dzięki decyzji radnych, w tym roku 37 podmiotów otrzyma wsparcie na łączną kwotę 1,2 mln zł.

Kolejne umowy na prace remontowo-konserwatorskie podpisane. Wsparcie trafi do kościoła filialnego w Rogozińcu oraz kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycy.

„Co roku zarząd województwa przeznacza wsparcie na zabytki w naszym regionie. Dzięki tym środkom udało się ocalić ważne obiekty jak również ich cenne elementy” – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego przyznawane są na podstawie uchwały sejmiku województwa z 26 kwietnia 2021 r. Dzięki decyzji radnych, w tym roku 37 podmiotów otrzyma wsparcie na łączną kwotę 1,2 mln zł.

Dziś dwie umowy na przekazanie dotacji podpisał wicemarszałek Łukasz Porycki. Wsparcie trafi do kościoła filialnego w Rogozińcu oraz kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycy.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela dotację w wysokości 17.192,00 zł przeznaczy na remont ram i oszklenia kościoła filialnego w Rogozińcu – III etap. Koszt całkowity inwestycji wynosi 42.981,24 zł.

Zakres prac obejmuje konserwację i restauracją historycznych okien z nawy głównej (lewa strona) – oczyszczenie, impregnacja, szklenie, malowanie i powtórny montaż.

Potwierdzony w średniowiecznych źródłach kościół w Rogozińcu był najpewniej budowlą drewnianą. Obecny zbudowany został w 1832, jako ewangelicki. Późnoklasycystyczny, stroną prezbiterialną skierowany na południe, murowany, trójnawowy w układzie halowym, o krótszych nawach bocznych, z wieżą wtopioną w północną część korpusu. Wnętrze przykryte stropem, opięte jest emporami. Trzykondygnacyjną wieżę wieńczy iglica.

Jest to trzeci etap prac przy zniszczonej stolarce okiennej, na którą szkodliwy wpływ mają czynniki atmosferyczne. Zakończenie zadania do 30 listopada 2021 r.

Kolejna dotacja w wysokości 16.304,00 zł trafiła do Parafii Rzymskokatolickiej „Pierwszych Męczenników Polski” w Międzyrzeczu. Dzięki wsparciu wymieniona zostanie instalacja elektryczna w kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w GorzycyKoszt całkowity inwestycji: 32.608,00 zł.

Zakres prac obejmuje wymianę niesprawnej instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz montaż nowej instalacji odgromowej.

Historia Obiektu:
Pierwotnie protestancki, został wzniesiony w 1736 w konstrukcji szkieletowej. Orientowany, salowy, od wschodu zamknięty trójbocznie, nakryty dachem wielospadowym, z wieżą wtopioną w zachodnią partię kalenicy, zwieńczoną baniastym hełmem z latarnią.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników obiektu i dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Zakończenie zadania planowane do 30 listopada 2021 r.

FOTORELACJA


Materiał: Departament Infrastruktury Społecznej

Tekst: Małgorzata Tramś-Zielińska

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię