Elektro Akcja. Zbieraj i wspieraj.

Na początku 2023 r. firma Elektrorecykling i Fundacja Zaraz Wracam z Sękowa (pow. Nowotomyski), rozpoczęli ogólnopolską akcję skierowaną do Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów Sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach współpracy, organizacje te zbierają elektrośmieci, a w zamian otrzymują wsparcie finansowe.

0
291
osp hebdów odbiór sprzętu 000
Akcja wystartowała w styczniu, a już dzisiaj organizatorzy mogą powiedzieć, że nawiązali współpracę z przeszło 200 organizacjami w 7 województwach. Wszyscy otrzymali lub w najbliższym czasie uzyskają wsparcie finansowe za zorganizowane zbiórki.
OGŁOSZENIE

osp hebdów odbiór sprzętu 001
W ramach projektu, jego twórcy proponują organizatorom zbiórek materiały edukacyjne i wsparcie w formie organizacji pikników i innych wydarzeń. Partnerem Elektro-Akcji! Jest bowiem Fundacja Zaraz Wracam, która na co dzień zajmuje się edukacją ekologiczną, także z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na początku 2023 r. firma Elektrorecykling i Fundacja Zaraz Wracam z Sękowa (pow. Nowotomyski), rozpoczęli ogólnopolską akcję skierowaną do Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów Sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach współpracy, organizacje te zbierają elektrośmieci, a w zamian otrzymują wsparcie finansowe.

Zbieraj elektroodpady i wspieraj środowisko!

Akcja wystartowała w styczniu, a już dzisiaj organizatorzy mogą powiedzieć, że nawiązali współpracę z przeszło 200 organizacjami w 7 województwach. Wszyscy otrzymali lub w najbliższym czasie uzyskają wsparcie finansowe za zorganizowane zbiórki.

 – „Szukaliśmy różnych możliwości na pozyskanie środków dla naszej OSP (te częściowo zapewnia nam nasza gmina), innych niż działalność bojowa. Jak tylko przeczytałem, że straż z innej miejscowości zbiera elektrośmieci, aby zasilić swój budżet, wiedziałem, że to jest szansa dla nas” – mówi Roman Woszczyński, Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzącej Wielkiej.

Sekretarz OSP Grzybowice-Zabrze, Patrycja Kwosek dodaje, że dla nich oraz innych jednostek, inicjatywa zbiórek elektroodpadów jest ogromnym wsparciem – finansowym, ale także realną pomocą dla środowiska.
„Elektroodpady posiadają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu mogą doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska lub nawet stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Jako strażacy bardzo mocno wspieramy, promujemy i uczestniczymy w projektach zapobiegających zanieczyszczeniom środowiska” – zaznacza.

Wsparcie finansowe działań OSP

Wsparcie finansowe, które uzyskać można poprzez uczestnictwo w Elektro-Akcji, ma przełożenie na sposób funkcjonowania jednostek. Ochotnicze Straże Pożarne aktywnie działają w swoich miejscowościach, dlatego wszyscy zgodnie twierdzą, że fundusze są im potrzebne także na działania pozastatutowe. Niezwykle ważny jest też fakt, że nikt nie narzuca celu zbiórki, a cała kwota za zebrany tonaż trafia na konto strażaków. Wsparcie finansowe przeznaczane jest na działania aktywizujące społeczność, takie jak pikniki czy festyny, ale także na doposażenie jednostki.
„Środki uzyskane przez nas ze zbiórek elektroodpadów będą przeznaczone na nowe umundurowanie strażaków i drużyny młodzieżowej” – informuje Józef Krosta z OSP Hebdów. OSP Wrząca Wielka wsparcie finansowe przeznaczyła na zakup krzeseł bankietowych do remizy, strażacy z Lisiego Pola zdobyte środki finansowe dołożyli do zakupu wozu bojowego, a OSP Stare zbiera na nowy garaż dla auta bojowego.
„Fundusze pochodzące z naszej zbiórki będą przeznaczone na obchody 100. rocznicy naszej jednostki w przyszłym roku. Nadal jednak współpracujemy w ramach Elektro-Akcji!, ponieważ chcemy uzbierać jak najwięcej pieniędzy. Do tej pory przekazaliśmy już 6 ton elektrośmieci” – zaznacza Naczelnik OSP Mokrzesz, Jerzy Walaszczyk.

Edukacja ekologiczna z zakresu elektroodpadów

edukacja ekologiczna podczas eventu osp
Edukacja ekologiczna podczas eventu Ochotniczej Straży Pożarnej

Wszystkie jednostki OSP i inne organizacje działające w ramach Elektro-Akcji! Potwierdzają, że jest to wspaniała inicjatywa, dzięki której mogą aktywizować lokalne społeczności, zbierać pieniądze i działać na rzecz środowiska.
– „Jesteśmy bardzo zadowoleni” – mówi Tomasz Kowala z KS Dąb Bolewice. Warto jednak podkreślić, że Elektro-Akcja!, to nie tylko zbiórki elektroodpadów, ale także edukacja ekologiczna.
W ramach projektu, jego twórcy proponują organizatorom zbiórek materiały edukacyjne i wsparcie w formie organizacji pikników i innych wydarzeń. Partnerem Elektro-Akcji! Jest bowiem Fundacja Zaraz Wracam, która na co dzień zajmuje się edukacją ekologiczną, także z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W ramach działań powstała już publikacja – kolorowanka ze strażakiem Frankiem, czyli muchą, która wraz z chłopcem o imieniu Leonek przekazuje elektroodpady do firmy Elektrorecykling, gdzie zostają przetworzone, a wydobyte ze sprzętu surowce, zawracane są z powrotem do obiegu i wykorzystywane w ponownej produkcji. Dodatkowo Elektro-Akcja! ma na swoim koncie już kilka partnerstw w ramach pikników.

– „Ochotnicze Straże Pożarne, Kluby Sportowe czy Koła Gospodyń Wiejskich często borykają się z brakiem funduszy na swoje działania. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i proponujemy współpracę w ramach zbiórek elektroodpadów. Chcemy nie tylko wspierać rożnego rodzaju organizacje, ale także edukować społeczeństwo z zakresu prawidłowego postępowania z sprzętem elektrycznym i elektronicznym, aby przynosiło to korzyści dla środowiska, w którym żyjemy” – zaznacza Julia Kasperczak-Beyer, Wiceprezes Zarządu Fundacji Zaraz Wracam i dodaje, że wspólnie możemy działać w myśl, i promować gospodarkę o obiegu zamkniętym!


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię