OGŁOSZENIE

szkolenie terytorialsów w dychowie 001
Terytorialsi założyli punkty kontrolne, wystawili patrole oraz warty aby w pełni zabezpieczyć obiekt. Dodatkowo, żołnierze zapoznali się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym, jaki posiadają na wyposażeniu strażacy PSP z Krosna Odrzańskiego oraz OSP z Bobrowic. Podczas zajęć doskonalili również umiejętności z udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Foto: DWOT

Żołnierze 152. blp w Krośnie Odrzańskim połączyli siły z policją i strażą pożarną, by przeprowadzić szkolenie w elektrowni wodnej w Dychowie. Tego typu zajęcia doskonale wpisują się w tematykę zarządzania kryzysowego, które jest jednym z podstawowych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zadania, które tym razem przygotowali dla swoich żołnierzy dowódcy i instruktorzy, polegały na działaniach kryzysowych i umiejętności szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia obiektu infrastruktury krytycznej, jakim jest elektrownia wodna w Dychowie. To elektrownia szczytowo-pompowa, która pracuje w systemie hydrowęzła dychowskiego i wykorzystuje dopływ naturalny Bobru.

Na miejscu terytorialsi założyli punkty kontrolne, wystawili patrole oraz warty aby w pełni zabezpieczyć obiekt. Dodatkowo, żołnierze zapoznali się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym, jaki posiadają na wyposażeniu strażacy PSP z Krosna Odrzańskiego oraz OSP z Bobrowic. Podczas zajęć doskonalili również umiejętności z udzielania pierwszej pomocy medycznej.

 – „Szkolenie zostało zorganizowane w oparciu o cztery punkty nauczania. Żołnierze uczyli się m.in. funkcjonowania w ramach doraźnego punktu kontrolnego, podstaw technik linowych a także pierwszej pomocy medycznej, z wykorzystanie zestawu AED, czy ewakuacji poszkodowanego z pojazdu. Szkolenie ze strażą pożarną i policją z Krosna Odrzańskiego to doskonała wymiana doświadczeń. W sytuacji realnego zagrożenia, będziemy łączyć siły i tworzyć zespolone ogniwa” – tłumaczy ppor. Piotr JABCZYŃSKI, dowódca plutonu ze 152. blp w Krośnie Odrzańskim.

szkolenie terytorialsów w dychowie 002
Techniki linowe wykorzystywane są zarówno w ratownictwie, jak i w wojsku, ponieważ umożliwiają poruszanie się po terenie pochyłym …
Foto: DWOT

Jednym z punktów nauczania podczas ćwiczeń rotacyjnych były techniki linowe, które również wpisują się w charakter działań kryzysowych i zdolnościowych (czyli ukierunkowanych na pomoc społeczeństwu, zwalczaniu i likwidacji skutków klęsk żywiołowych, ewakuacją ludności czy pokonywaniu terenów trudnych).

Techniki linowe wykorzystywane są zarówno w ratownictwie, jak i w wojsku, ponieważ umożliwiają poruszanie się po terenie pochyłym. Niewątpliwie ich zaletą jest także możliwość szybkiego i skrytego zorganizowania przerzutu ludzi przez rzekę, czy ewakuacji sprzętu w dół.

Dla żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej nie są to pierwsze ćwiczenia z reagowania kryzysowego. W ubiegłym roku zarówno w województwie lubuskim jak i wielkopolskim, żołnierze wraz z energetykami z Enea realizowali ćwiczenie pk. Przyjazna Energia.

szkolenie terytorialsów w dychowie 003
Foto: DWOT

Do szkolenia w Przytocznej terytorialsi wykorzystali kontenerowe elektrownie polowe (KEP) i ćwiczyli awaryjne zasilanie w energię elektryczną.

Wszystko po to, by realizować misję formacji – obronę i wsparcie lokalnych społeczności.

  *  *  *

Z dniem wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny zadania przeciwkryzysowe nabrały nowego wymiaru. Wojskom Obrony Terytorialnej została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a poszczególni dowódcy brygad OT stali się doradcami Wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia z ramienia wojska.


Tekst: por. Anna JASIŃSKA – PAWLIKOWSKA

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię