OGŁOSZENIE

powiat międzyrzeckiStarosta międzyrzecki, Agnieszka Olender zaprasza na kolejne, II Wirtualne Targi Edukacji i Pracy.

Powiat Międzyrzecki w partnerstwie z Uniwersytetem Zielonogórskim, Syntea S.A oraz Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. realizują projekt, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim”.

agnieszka olender zapowiedzStarosta zaprasza na II Wirtualny Festiwal Zawodów:
„Przed Wami drodzy uczniowie niebawem, nierzadko trudne do podjęcia decyzje o dalszym wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Dlatego też Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami wyższymi, pracodawcami, różnymi instytucjami i doradcami zawodowymi przygotowało propozycję ofert, chcąc pomóc Wam w podjęciu tych trudnych decyzji życiowych” – informuje Agnieszka Olender.

II Edycja Wirtualnych Targów Edukacji i Pracy odbędzie się w dniach 23 i 24 marca 2021 r., w godzinach od 11:00 do 13:00.

 Niestety w tym roku także „wirtualnie”
W związku z tym, że pandemia koronawirusa nie ustępuje, a w ostatnim czasie nawet odnotowano wzrost zakażeń i wprowadzono dla województwa lubuskiego lockdown, kolejne targi będą odbywać się w sieci internetowej, wirtualnie.
Bez wątpienia nie jest to optymalny wariant, jeśli chodzi o kontakt i wymianę informacji, ale na wprowadzone obostrzenia nie ma rady i trzeba się dostosować. W wielu aspektach utrudni to aktywność i zapewne skuteczność przekazu, bo każdy wie, że bezpośredni kontakt i interakcje są o wiele bardziej efektywne w tego typu działaniach, ale jak pokazały ubiegłoroczne doświadczenia także taka, wirtualna forma może spełnić swoje zadanie.

  • W tegorocznych targach uczestniczą następujące szkoły:
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu:
    – Technikum nr 1
    – Technikum nr 2
  • Zespół Szkół nr 2 w Międzyrzeczu
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu

WIDEO – Do udziału w targach osobiście zaprasza Agnieszka Olender, starosta międzyrzecki.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego z terenu powiatu międzyrzeckiego przez 581 uczniów, w tym 238 kobiet + 27 nauczycieli, co daje razem 608 beneficjentów ostatecznych poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia – zgodnie z SZOOP RPO-L2020.
Warto dodać, że targi realizowane są w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja. Działania 8,4 Modernizacja kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8,4,1 Modernizacja kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w kwocie 7 100 188,38 zł.plakat targi pracy 2021


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię