OGŁOSZENIE

energetyka wiatrowa oze 002
Energię elektryczną z wiatru należy traktować jako szansę dla rozwoju lokalnych samorządów oraz lokalnych społeczeństw …

2000 km2, tj. 8 procent powierzchni województwa – to całkowity, teoretyczny potencjał terenów dogodnych do budowy elektrowni wiatrowych, jakim dysponuje region, bo województwo posiada jedne z najlepszych warunków wietrznych w Polsce – to wnioski z raportu przedstawionego podczas konferencji „Lubelskie zagłębiem energetycznym Polski”, której partnerem strategicznym był Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

– „Uruchomienie choćby części potencjału dałoby Lubelszczyźnie prawdziwe bezpieczeństwo energetyczne i niezależność od rosyjskich surowców” – podkreśla Paweł Malarz, kierownik projektów w OX2, który podczas konferencji prezentował raport.

Dziś w województwie lubelskim produkowane jest zaledwie 2 procent krajowej energii elektrycznej choć w regionie wytwarzane jest aż 4 procent PKB, mieszka w nim 5 procent ludności Polski i zajmuje ono aż 8 procent powietrzni kraju.  Te dane pokazują, jak wielka praca w sektorze energetyki konwencjonalnej oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii jest jeszcze do wykonania.

– „Lubelskie ma wielki potencjał energetyczny i możliwości jego rozwoju. Oczywiście, przez najbliższe dziesięciolecia miks energetyczny będzie opierał się o konwencjonalne źródła i wytwarzanie z węgla kamiennego, ale lubelskie powinno inwestować także w rozwój źródeł odnawialnych. Znakomite warunki wietrzne i dobre nasłonecznienie pozwalają myśleć o dynamicznym rozwoju energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki, jako dobrym uzupełnieniu źródeł konwencjonalnych”  – wskazuje Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii w latach 2015-2019.

Kilka tygodni temu naukowcy z Instytutu Staszica pytali mieszkańców województwa, jaki jest ich stosunek do rozwoju odnawialnych źródeł energii w ich regionie. Mieszkańcy powiatu kraśnickiego w zdecydowanej większości opowiedzieli się za inwestowaniem w nowe moce wiatrowe. To według nich pozwoli uniezależnić się od Rosji oraz sprawi, że energią elektryczna będzie tańsza. Dziś na terenie województwa funkcjonuje i w budowie jest łącznie około 100 wiatraków, głównie w 8 zawodowych farmach wiatrowych. Według ekspertów kolejnych dwieście wiatraków może zasilić województwo w energię w ciągu kilku następnych lat.

– „Realnie, w najbliższych latach można mówić o zwiększeniu potencjału tego sektora energetyki w regionie o kolejne 10-20 farm wiatrowych” – dodaje Paweł Malarz. – „To pozwoliłoby istotnie zwiększyć wkład województwa w produkcję energii elektrycznej o ok. 1,5 do 3 Twh.”

Czysta energia, która w ten sposób trafi do sieci to jedno, a wpływy budżetowe do gmin oraz miejsca pracy i inwestycje infrastrukturalne to drugie. Budowa kolejnych mocy to szansa dla rozwoju lubelskich gmin, o czym podczas konferencji mówili samorządowcy.

 – „Energię elektryczną z wiatru należy traktować jako szansę dla rozwoju lokalnych samorządów oraz lokalnych społeczeństw. Lubelskie gminy powinny wykorzystywać potencjał naturalny dla rozwoju energetyki wiatrowej i zmieniać go z jednej strony w czystą i tanią energię z wiatru, a z drugiej we wpływy budżetowe, które pozwolą na inwestycje służące lokalnej społeczności. Wpływy z farmy wiatrowej, która powstaje na terenie gminy Wisznice pozwolą nam zwiększyć komfort życia mieszkańców poprzez nowe drogi, inwestycje infrastrukturalne, czy przydomowe źródła OZE dla mieszkańców np. dotacje na pompy ciepła” – podkreśla dr Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice.

Z analizy ekspertów wynika, że na inwestycje wiatrowe po 2027 roku mogliby liczyć mieszkańcy 20 gmin.

– „Przed województwem lubelskim jest energetyczna przyszłość. Pokazują to z jednej strony wnioski z konferencji i Lubelska Rezolucja Energetyczna, która zwraca uwagę na to, że należy wykorzystać potencjał województwa rozwijając zarówno źródła konwencjonalne oraz należycie wykorzystać warunki do rozwoju energetyki wiatrowej” – zauważa Tomasz Guzowski, dyrektor ds. rozwoju i zakupu projektów wiatrowych w OX2.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię