Informacja w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków nie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych obowiązków. CEEB to narzędzie dla samorządów lokalnych służące do zbierania informacji w celu planowania i realizacji polityk lokalnych – informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

0
272
centralna ewidencja emisyjności budynków 000
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków nie nakłada na JST dodatkowych obowiązków, a w szczególności nie ustanawia żadnych limitów, związanych z koniecznością wykonania i przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji z ogrzewania gospodarstw domowych.
OGŁOSZENIE

centralna ewidencja emisyjności budynków 001
Gminy nadal będą wykonywać, w niezmienionym kształcie, swoje obowiązki wynikające z innych przepisów tj. np. uchwalanych przez sejmiki województw Programów Ochrony Powietrza.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków nie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych obowiązków. CEEB to narzędzie dla samorządów lokalnych służące do zbierania informacji w celu planowania i realizacji polityk lokalnych – informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków nie nakłada na JST dodatkowych obowiązków, a w szczególności nie ustanawia żadnych limitów, związanych z koniecznością wykonania i przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji z ogrzewania gospodarstw domowych. Gminy nadal będą wykonywać, w niezmienionym kształcie, swoje obowiązki wynikające z innych przepisów tj. np. uchwalanych przez sejmiki województw Programów Ochrony Powietrza.

Zebranie, weryfikacja i monitorowanie danych o ogrzewaniu budynków i źródłach spalania paliw jest również niezbędne w celu wdrażania tzw. „uchwał antysmogowych” przyjmowanych lokalnie na podstawie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

CEEB – narzędzie dla samorządów

Budowa i uruchomienie systemu CEEB to udostępnienie samorządom lokalnym jednolitego narzędzia do zbierania informacji, które powinny być gromadzone w celu planowania i realizacji polityk lokalnych, w szczególności na potrzeby Programów Ochrony Powietrza. Brak jednolitego narzędzia oraz zakresu działań inwentaryzacyjnych spowodował brak możliwości porównywania gromadzonych danych nie tylko na poziomie regionalnym, ale nawet krajowym, czego skutkiem były również utrudnienia związane z opracowywaniem polityk niskoemisyjnych.

Wdrożenie Systemu CEEB stanowi zatem wsparcie realizacji działań gmin w tym obszarze i umożliwi zmniejszenie kosztów inwentaryzacji źródeł ogrzewania (koszty zleceń dla firm zewnętrznych, koszty inwentaryzacji prowadzonych przez pracowników gminnych).

Dzięki elektronicznej inwentaryzacji obywatele zyskują dodatkowe korzyści – np. będą mogli w łatwy sposób uzyskać informacje na potrzeby uproszczonej analizy efektywności energetycznej budynku. Pozwoli to ocenić stan energetyczny budynku, zaplanować działania termomodernizacyjne, tak aby poprawić efektywność energetyczną budynku, a tym samym lepiej zarządzać kosztami ogrzewania. Zebrane dane pozwolą określić, z których programów publicznych związanych z termomodernizacją będzie można skorzystać.

Łatwa inwentaryzacja budynków

Warto podkreślić, że wprowadzenie Systemu CEEB, nie określa obowiązku przeprowadzenia analizy efektywności energetycznej budynków, nie stanowi zatem uzasadnienia dla konieczności utworzenia nowych etatów czy narzędzi wsparcia finansowego dla samorządów.
Cały czas trwają prace nad rozwojem Systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jednym z elementów rozwojowych jest wprowadzenie od 7 grudnia 2023 r. funkcjonalności dzięki której każdy właściciel może sam przeprowadzić inwentaryzację stanu swojego budynku, co w znacznym stopniu wesprze i usprawni pracę gmin w realizacji ich zadań.

Budowa Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, to skutek przyjęcia w dniu 28 października 2020 r. przez Sejm RP zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).


Źródło informacji: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię