OGŁOSZENIE

Trzy przypadki nielegalnego wwozu odpadów do Polski ujawniono podczas wspólnych działań lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Straży Granicznej i Inspekcji Ochrony Środowiska.

Lubuscy inspektorzy ITD uczestniczyli w zorganizowanej przez Światową Organizację Ceł (WCO) po raz piąty ogólnoświatowej operacji celnej, polegającej na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (w tym również substancji zubożających warstwę ozonową – ODS). W działaniach kontrolnych uczestniczyli także funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Policji, Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Działania te przeprowadzono 3 września 2019 r. Na terenie województwa lubuskiego kontrole prowadzono na drogach w pobliżu byłych przejść granicznych w Świecku i Olszynie. Skontrolowano łącznie 214 pojazdów, w tym 7 pojazdów przewożących odpady.

Ujawniono 3 przypadki nielegalnego wwozu odpadów do Polski. Kontrola wykazała, że przewożone były odpady, których wwóz do Polski wymaga odpowiedniego zezwolenia. Kierowcy natomiast okazali do kontroli dokumenty, w których wpisano odpady nieobjęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Pojazdy te zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy KAS i inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, którzy będą prowadzić dalsze czynności w zakresie nielegalnego wwozu odpadów.


Na podstawie informacji prasowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię