OGŁOSZENIE

wsparcie instytucji kultury międzyrzecz 001
Niższe stawki obejmą także jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące na rzecz tych jednostek usługi, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług z zakresu kultury, m.in. bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami …

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o wsparciu dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną, w tym między innymi muzeów, centrów i galerii sztuki, teatrów, teatrów operowych, filharmonii, kin, bibliotek, domów i ośrodków kultury oraz archiwów, a także szkół artystycznych wszystkich szczebli oraz organizacji pozarządowych realizujących działalność pożytku publicznego.

Tak przewiduje przyjęty w piątek (14.10.2022) przez rząd projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Cena maksymalna energii elektrycznej dla tej grupy odbiorców wyniesie 785 zł/MWh.

Wg projektu ustawy, cena maksymalna sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 785 zł/MWh będzie stosowana w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, do których na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaliczono również:

      • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w szczególności: teatry, opery, filharmonie, instytucje filmowe, kina, muzea, domy kultury, ogniska artystyczne, centra i galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby tej działalności;
      • podmioty prowadzące działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego, np. archiwa państwowe, archiwa wyodrębnione, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby tej działalności.

Jako odbiorcy uprawnieni wskazane są również jednostki systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym szkoły i uczelnie artystyczne, placówki artystyczne, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

wsparcie instytucji kultury międzyrzecz 002Niższe stawki obejmą także jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące na rzecz tych jednostek usługi, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług z zakresu kultury, m.in. bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Odbiorcami uprawnionymi w świetle przyjętego przez rząd projektu ustawy są również organizacje pozarządowe w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Warunkiem zastosowania ceny maksymalnej wobec danego podmiotu jest złożenie przez odbiorcę energii oświadczenia w terminie do 30 listopada 2022 r. Wzór oświadczenia zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.


Źródło informacji: MKiDN

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię