OGŁOSZENIE

mapa ograniczeń zabudowy 001
Sejm zliberalizował ustawę odległościową z 2016 r. Zgodnie z nowymi przepisami, wiatraki będą mogły powstawać w odległości nie mniejszej niż 700 metrów od domów, pod warunkiem spełnienia szeregu obowiązków wobec gminy i mieszkańców …

Chcesz sprawdzić, czy Twoja działka znajduje się w zasięgu 700 metrów od elektrowni wiatrowych? Interaktywna mapa ograniczeń zabudowy od wiatraków pokaże Ci, czy bez przeszkód wybudujesz dom na własnej działce. Wejdź na Geoportal Krajowy Na Mapie i sprawdź zasięg wiatraka 700 m od zabudowy mieszkaniowej.

Na skutek tzw. ustawy odległościowej ustalono minimalną odległość elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych. Podstawą do określenia minimalnej odległości domu od wiatraka będzie zasada 700 metrów od domów. Zgodnie z ustaleniami, w zasięgu oddziaływania wiatraka będzie obowiązywać całkowity zakaz budowy nowych budynków mieszkalnych.

Z myślą o właścicielach działek budowlanych, którzy planują budowę domu, i o osobach planujących zakup nieruchomości, została opublikowana darmowa mapa zasięgów oddziaływania wiatraków w strefie 700 m od zabudowy mieszkaniowej. Mapa dostępna jest w Geoportalu Na Mapie.

Jak włączyć mapę zasięgu wiatraków od domów w strefie 700 m?

  • Najpierw wejdź na stronę Geoportalu: https://geoportal-krajowy.pl, a następnie kliknij „Przejdź do mapy”;
  • Wyszukaj działkę, korzystając z wyszukiwarki działek (1) lub adresów (2) lub przybliż się w widoku mapy do działki;
  • Aby wyświetlić mapę zasięgu oddziaływania wiatraków 700 m należy wybrać przycisk „Wybierz warstwę mapy” (3), a następnie kliknąć w kafelek „Zasięg 700 m od wiatraków” (4) lub „Zasięg 700 m od zabudowy mieszkaniowej” (5). Uwaga, warstwa granic działek i strefę ograniczenia zabudowy ze względu na występowanie wiatraków zobaczysz dopiero po zbliżeniu się do mapy.

Zobacz interaktywną mapę ograniczeń zabudowy od wiatraków 700 metrów, Geoportal Krajowy Na Mapie. (w zał.)mapa 01

Jeśli po wybraniu kafla „Zasięg 700 m od wiatraków” Twoja działka podświetli się na kolor fioletowy, to znaczy, że znajduje się w zasięgu ograniczonych możliwości ze względu na oddziaływania wiatraka.mapa 02

Zasięg 700 m od wiatraków, Geoportal Krajowy Na Mapie (w zał.)

Dzięki warstwie „Zasięg 700 m od wiatraków” możesz sprawdzić miejsca, gdzie zgodnie z prawem będzie można postawić elektrownie wiatrowe. Poniższa mapa Polski (w zał.) wskazuje, że takich miejsc będzie niewiele.

mapa 03Zasięg 700 m od zabudowy mieszkaniowej, Geoportal Krajowy Na Mapie (w zał.)

Po co sprawdzać mapę ograniczeń zabudowy od wiatraków 700 m?

Dzięki warstwom „Zasięg 700 m od wiatraków” oraz „Zasięg 700 m od zabudowy mieszkaniowej” sprawdzisz, czy wybrana działka znajduje się w zasięgu oddziaływania elektrowni wiatrowej. Dowiedz się także, czy istniejący wiatrak spowoduje ograniczenie możliwości zabudowy Twojej działki. Pamiętaj, że zakaz budowy domu w strefie wokół wiatraka będzie dotyczył również działek budowlanych uzbrojonych, więc jeśli masz działkę w odległości równej lub mniejszej niż 700 m od  wiatraka, nie dostaniesz pozwolenia na budowę.

 *  *  *

Nowe przepisy przewidują, że turbiny wiatrowe nowopowstałych farm wiatrowych będą mogły być lokowane tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Utrzymano nadal zasadę 10H (10 krotność lokowania wiatraka od najbliższych zabudowań) dla określania odległości minimalnej – pomiędzy 10H a 700 m dla budynków mieszkalnych.

Warunkiem odległości mniejszej niż 10H będą wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) wykonywanej w ramach MPZP. Chodzi o analizę wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców. Władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP.

Nowelizacja znosi zakaz budowy budynków w pobliżu istniejących wiatraków, wprowadza też minimalne odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej. Wiatraki będzie można lokować w odległości 3 krotności średnicy wirnika z łopatami oraz 2 krotności wysokości wiatraka od sieci najwyższych napięć. Wprowadzano obowiązek kolejnych konsultacji stacjonarnych i w wersji internetowej. Przepisy zakazują też budowy wiatraków w odległości mniejszej niż 10H od form ochrony przyrody – parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000.


Źródło informacji: Geoportal Na Mapie

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię