OGŁOSZENIE

teleporada 001

Od wtorku, 16 marca 2021 r. obowiązują w naszym kraju nowe zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadzono nową ścieżkę testowania na obecność COVID-19. Sprawdź, kiedy możesz skorzystać z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady?

 • Kiedy lekarz nie może odmówić pacjentowi bezpośredniej wizyty?
 • Kiedy korzystamy z teleporady?
 • Testy na COVID-19 po nowemu.

Najważniejszą informację jest to, że lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić pacjentowi wizyty w formie teleporady. To pacjent wybiera, jaką formę wizyty preferuje.

  Lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy:

 • pacjent lub jego opiekun ustawowy nie wyraża zgody na teleporadę,
 • pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy,
 • istnieje podejrzenie choroby nowotworowej,
 • dziecko nie ma jeszcze 6 lat,
 • pacjent ma pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazał w deklaracji wyboru.

WAŻNE!
Jeśli lekarz odmawia przyjęcia Cię bezpośrednio w placówce, zadzwoń na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 i zgłoś tę oraz inne nieprawidłowości.

  Kiedy korzystamy z teleporady?

Z teleporady korzystamy w sytuacjach, gdy:

 • istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
 • pacjent potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną,
 • pacjent potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną,
 • pacjent potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

  Co można uzyskać przez teleporadę u swojego lekarza?

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-receptę
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

  Jakie obowiązki informacyjne ma placówka lecznicza?

Placówka lecznicza podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Musi to robić:

 • w miejscu leczenia,
 • na stronie internetowej,
 • telefonicznie na prośbę pacjenta.

  Informacja powinna zawierać następujące dane:

 • listę świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty,
 • system, przez który lekarze udzielają teleporad,
 • sposób ustalenia terminu teleporady,
 • sposób nawiązania kontaktu przez placówkę POZ z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia,
 • sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka musi podjąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut),
 • możliwość skorzystania ze stacjonarnej wizyty, gdy jest ona niezbędna
 • instrukcje o:

– sposobie realizacji e-recepty

– sposobie realizacji e-skierowania

– sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

– sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych

– możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

  Termin realizowania teleporady

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

  Jak przebiega teleporada?

 1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
 2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

  Gdzie do lekarza, jeśli przychodnia została zamknięta?

Jeśli Twoja przychodnia została zamknięta, skorzystaj z innej. Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz aktualne:

 • listy poradni POZ, które udzielają teleporad
 • wykazy otwartych poradni specjalistycznych, gabinetów ginekologicznych i stomatologicznych.

  Testy na COVID-19 po nowemu

Wprowadzona została także nowa ścieżka testowania na obecność koronawirusa. Pacjenci, którzy ukończyli 18. rok życia i zidentyfikowali u siebie ryzyko zakażenia się COVID-19, mogą zgłosić się na test przez formularz dostępny na stronie gov.pl/dom.

Tam należy odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy miało się bezpośredni kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, w jakiej odległości od niej się przebywało, czy kontakt z nią był dłuższy niż 15 minut, czy wykonuje się zawód medyczny. Należy też zaznaczyć choroby przewlekłe, na które się choruje oraz aktualne objawy, które mogą wskazywać na COVID-19.

Po wypełnieniu formularza specjalny algorytm oceni, czy zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest niskie czy wysokie. Jeśli jest niskie, wówczas zgłaszający nie zostanie skierowany na test w kierunku COVID-19, ale zalecone będzie obserwacja stanu swojego zdrowia. Z kolei w przypadku kwalifikacji na test, z pacjentem skontaktuje się konsultant Domowej Opieki Medycznej, aby wystawić zlecenie na test.

Konsultanci Domowej Opieki Medycznej pracują w godzinach 8:00 – 18:00, także w weekendy. Po wystawieniu zlecenia na test pacjenci otrzymają SMS o proponowanym miejscu oraz godzinie testu. Wynik będzie można odczytać na Internetowym Koncie Pacjenta.

Wykonanie testu zleconego za pośrednictwem formularza ma być bezpłatne.

Ważne!
Osoby korzystające z tej ścieżki, od momentu wystawienia skierowania będą podlegały kwarantannie.


 źródło: pacjent.gov.pl

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię