lubuskie pl 000To dłuższe kolejki na badania profilaktyczne, brak pieniędzy na dodatki dla 1.200 pracowników domów pomocy społecznej, zagrożone wielomilionowe projekty unijne i zablokowane przetargi na sprzęt medyczny.

1 marca podczas wznowionych obrad sejmiku województwa lubuskiego radni opozycyjni odrzucili poprawki do budżetu województwa lubuskiego nie zgadzając się tym samym na wprowadzenie do budżetu 35 mln zł. Jakie to ma konsekwencje?
O tym mówiono podczas konferencji prasowej, 3 marca. Na zaproszenie marszałek elżbieta anna polakElżbiety Anny Polak uczestniczyli w niej dyrektorzy i prezesi jednostek organizacyjnych samorządu woj. lubuskiego. – „Na ich wniosek zarząd województwa przygotował zmiany do budżetu, które przedstawił sejmikowi. Ta bardzo ważna uchwała wprowadzająca do budżetu 35 mln zł została odrzucona przez opozycję, która blokuje na ślepo. To nie dotyczy tylko ochrony zdrowia, ale bardzo ważnych zadań z zakresu kultury, zarządu dróg wojewódzkich, polityki społecznej. Zmiany dotyczą wprowadzenia do budżetu pieniędzy unijnych, środków finansowych, które zostały przesunięte do realizacji z powodu pandemii i dotacji z budżetu państwa” – tłumaczyła marszałek Polak. I dodała: – „Mam nadzieję, że na najbliższej sesji nadzwyczajnej, w poniedziałek, radni przyjmą te zmiany i umożliwią realizację walki z pandemią, realizację ważnych zadań, które służą poprawie jakości życia wszystkich mieszkańców niezależnie od braw politycznych.”

Skarbnik województwa lubuskiego Alicja Woźniak podkreśliła, że nie przyjęcie przez Sejmik poprawek do uchwały budżetowej spowodowało wstrzymanie wydatków i zadań opiewających na 35 mln zł. O szczegółach mówili dyrektorzy jednostek, których ta decyzja bezpośrednio dotyczy.

lubuskie pl 001
 Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze
15 mln zł dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu uniwersyteckim”.
Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze: – „Z dużym rozczarowaniem przyjęliśmy decyzję części radnych. Mówimy tu o środkach, które mieliśmy już przyznane w zeszłym roku. I tylko dlatego, że w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka musieliśmy stworzyć szpital tymczasowy, by pomóc województwu w walce z pandemią, zwróciliśmy te środki, które były celowane, licząc na to, że w odpowiednim momencie będziemy mogli nimi dysponować. Te 15 mln zł to pieniądze na zakup aparatury medycznej do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, sprzętu informatycznego, sprzętu jednorazowego i mebli. To są duże zadania, które będziemy musieli realizować w formule przetargowej. I każde opóźnienie będzie miało wpływ na uruchomienie szpitala dziecięcego.”

Prezes Działoszyński wyjaśnił też, że dotacje, które szpital otrzymuje od innych podmiotów muszą przejść przez samorząd województwa, który jest organem założycielskim dla spółki i uzyskać akceptację radnych. Każde opóźnienie stawia w złym świetle szpital, który nie może płacić swoim kooperantom.

 Szpital w Świebodzinie i Szpital w Torzymiu
2.000.000 zł zabezpieczenie środków na doposażenie centralnej sterylizacji do możliwości przeprowadzenia zabiegów u pacjentów z podejrzeniem Covid-19 w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie; dostawa i montaż kontenerowych pomieszczeń szpitalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz karetka transportowa w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu; przebudowa pomieszczeń w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych w zakresie dostosowania do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze

Elżbieta Kozak, prezes Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie: – „Czekamy już trzeci miesiąc na możliwość ogłoszenia przetargu na doposażenie centralnej sterylizacji do możliwości przeprowadzenia zabiegów u pacjentów z podejrzeniem covidu. W pandemii wykonujemy więcej zabiegów ortopedycznych niż przed. Planowana inwestycja skróciłaby czas sterylizacji narzędzi oraz zmniejszyła liczbę osób potrzebnych do obsługi centralnej sterylizacji. Te opóźnienia są więc bardzo niekorzystne. Pandemia trwa, chorych przybywa, a planowanych przetargów nie można uruchomić.”

Katarzyna Lebiotkowska, prezes Lubuskiego Centrum Pulmonologii: – „Czekamy na te środki na m.in. karetkę transportową i kontenery do triażu. Ponad 50 proc. bazy łóżkowej mamy przeznaczonych na leczenie pacjentów z podejrzeniem covid. Druga połowa to łóżka czyste, z czego 35 to łóżka dla pacjentów na rehabilitację pulmonologiczną po przebytym Covid 19. Zarówno przyjęcia jednych, jak i drugich pacjentów poprzedzają testy. Triaż odbywa się na dworze, w prowizorycznym namiocie. Mogłoby być inaczej, ale środki zostały zablokowane. Jest mi wstyd, że musimy prowadzić ten triaż w takich warunkach. Jeżeli chodzi o karetka transportową, to mamy jedną, która musimy dzielić między pacjentów z covidem i bez. Wybierać, który chory jest ważniejszy. Od początku pandemii zabiegałam o drugą karetkę. Jestem bardzo rozżalona, bo na takiej decyzji radnych cierpią pacjenci. Informacja z poniedziałkowego sejmiku jest dla mnie druzgocąca. Apeluję do radnych wojewódzkich, by zastanowili się i rozważyli, jakie to ma konsekwencje, jak to rzutuje na warunki leczenia naszych pacjentów.”

  Departament Ochrony Zdrowia
865.789 zł – projekt pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi;
101.695 zł – projekt pn. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców woj. lubuskiego”;
110.000 zł – projekt pn. „Kolonoskopia dla osób pracujących , uczących się lub mieszkających w powiatach woj. lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagański, żarskim”;

Tomasz Wróblewski, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia.: – „Jesteśmy realizatorem trzech programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej: profilaktyka raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi. Największą śmiertelność po chorobach układu krążenia powodują właśnie choroby nowotworowe. Dlatego tak bardzo zależy nam na prowadzeniu tych programów. Z powodu braku pozytywnej decyzji sejmiku nie możemy tego robić. Profilaktykę raka jelita grubego prowadzimy wspólnie ze Szpitalem Uniwersyteckim. Szpital miał kupić kolonoskop, by od lutego prowadzić badania. Decyzja sejmiku powoduje, że badania trzeba będzie przełożyć. Profilaktykę szyjki macicy i raka piersi prowadzimy wspólnie z Przychodnią Dworcową i Medkolem. Miały tam powstać punkty konsultacyjne, bo jeśli chodzi o zgłaszalność na mammografię to nie jest tak źle, ale z cytologią jesteśmy na ostatnim miejscu w kraju. Dlatego tak bardzo niepokoi nas ostatnia decyzja niektórych radnych sejmiku.”

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
10.225.513 – projekt pn. „Społeczne remedium”;
1.810.705 zł – projekt pn. ,,Kooperacja – aktywna i skuteczna”;
132.169 zł – projekt pn. „Azymut – Samodzielność” realizowany przez ROPS w Zielonej Górze;
112.974 zł – projekt pn. „Otwórz się na Pomoc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”;
116.509 zł– projekt pn. „Efekt Synergii- koordynacja lubuskie ekonomii społecznej”;

Jakub Piosik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze:
„Zostaliśmy zablokowani w kwocie 12 mln zł. To są dwa duże unijne projekty. Pierwszy projekt społeczne remedium, przeszło 10 mln zł, ukierunkowany na wsparcie 23 domów pomocy społecznej w naszym województwie. Pieniądze przede wszystkim były kierowane do pracowników tych domów na wypłatę dodatków w związku z pełnieniem większej ilości obowiązków, opieki nad podopiecznymi: seniorami lub osobami niepełnosprawnymi. Z drugiej strony w ramach tych pieniędzy chcieliśmy, aby domy pomocy społecznej zakupiły środki ochrony osobistej dla personelu. W związku z tą decyzją ucierpiało przeszło 1200 pracowników domów pomocy społecznej w naszym województwie, jak również pośrednio 2 tys. pensjonariuszy, czyli osób starszych, niepełnosprawnych umysłowo bądź psychicznie. Osób, które na tę chwilę nie mają zapewnionej opieki przez swoją najbliższą rodzinę. Jest to to dla mnie trochę niezrozumiałe, ponieważ domy pomocy społecznej czekają na te środki już od stycznia tego roku. Okres kwalifikowalności tych wydatków w ramach projektu mamy do końca kwietnia tego roku. Mam nadzieję, że na sesji nadzwyczajnej zostanie podjęta uchwała, ponieważ chcemy jak najszybciej przekazać te środki. Wczoraj odbyliśmy szereg rozmów telefonicznych z dyrektorami DPS-ów z województwa. Część już wiedziała, część była bardzo zaskoczona tą decyzją sejmiku.

Drugi projekt to prawie 2 mln zł. Kwota również w ramach projektu unijnego w ramach programu operacyjnego wiedza, edukacja, rozwój. Program pod nazwą kooperacja efektywna i skuteczna. W ramach projektu mamy zaplanowany zakup przede wszystkim środków ochrony osobistej dla 34 środowiskowych domów samopomocy. Są to domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych umysłowo i psychicznie. Z drugiej strony w ramach projektu chcieliśmy wzmocnić nasze placówki opiekuńczo-wychowawcze, czyli domy dziecka poprzez zakup sprzętu do dezynfekcji. Decyzja poniedziałkowa sejmiku wpłynęła na to, że nasze plany musimy odłożyć. DPS-y, środowiskowe domy samopomocy, jak również placówki opiekuńczo-wychowawcze czekają na te pieniądze. Wstydem byłoby oddać te środki do ministerstwa. Mam nadzieję, że w poniedziałek się to zmieni i kolejnego dnia uruchomimy procedury, aby przekazać środki instytucjom pomocowym. Tam są ludzie, którzy oczekują wsparcia.”

 Zarząd Dróg Wojewódzkich
1.320.000 zł – zabezpieczenie środków dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z przeznaczeniem na odnowy dywanikowe.

Paweł Tonder, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich: – „Wnioskowaliśmy m.in. o kwotę 1,3 mln zł na odnowy dywanikowe, czyli zadania realizowanych z budżetu własnego województwa, poza tymi prowadzonymi ze środków unijnych. Te pieniądze pozwalają co roku wykonać sporą ilość kilometrów. W zeszłym roku zaczynaliśmy plan odnów dywanikowych kwotą 1,3 mln zł, ostatecznie rok skończyliśmy kwotą ponad 13 mln zł. Pozwoliło to zrealizować ponad 10 km odnów dywanikowych. Historycznie ten program jest realizowany od roku 2015, co pozwoliło przebudować ponad 145 km dróg wojewódzkich. To wymierny efekt decyzji podejmowanych na sejmikach. Dla zobrazowania, te 145 km to jest więcej niż w całej perspektywie finansowej UE zrealizujemy przebudów dróg wojewódzkich. Dlatego, że te technologie stosujemy na drogach, które możemy ratować mniejszym nakładem. Zainteresowanie radnych województwa w zakresie dróg jest zawsze bardzo duże. Świadczy o tym ilość interpelacji, które otrzymujemy w zakresie stanu technicznego. Ten 1,3 mln zł pozwoliłby nam na realizację jednej z planowanych inwestycji.”

Na sejmiku miała być też przegłosowana wieloletnia prognoza finansowa. Tam również dokonywaliśmy pewnych zmian. Brak tej decyzji nie pozwala na podpisanie aneksu finansowe z jednym z wykonawców, a inwestycja jest w realizacji. Liczę na zmianę decyzji na kolejnej sesji, co pozwoli prowadzić oczekiwane przez wszystkich działania, bo z dróg korzystamy wszyscy

 Regionalne Centrum Animacji Kultury
671.878 zł zabezpieczenie dodatkowych środków dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku RCAK wraz z restauracją zabytkowego parku”.

Izabela Kumor-Pilarczyk, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury: – „Kwota, o którą wnioskował RCAK to prawie 700 tys. zł. Pieniądze są związane z realizacją inwestycji rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z rewitalizacją zabytkowego parku. Inwestycja została podzielona na etapy. Decyzja sejmiku uniemożliwia nam realizację kolejnego etapu – renowacji ogrodzenia, co wpływa na opóźnienie całej inwestycji, ponieważ etapy są ze sobą powiązane, zwłaszcza rewitalizacja parku z renowacją ogrodzenia. W tej kwocie były również środki przeznaczone na wkład własny, co spowoduje opóźnienia w płatnościach, co z kolei może wydłużyć realizację inwestycji, ale też wpłynie na płynność finansową RCAK oraz będzie przyczyną dodatkowych kosztów. Jeżeli przedłużymy projekt, będziemy musieli zapewnić jego obsługę, ale też wynajmować infrastrukturę na realizację projektów prowadzonych przez RCAK.”

 Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
400.350 zł – projekt pn. ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” realizowany przez WOSiR w Drzonkowie;
178.980 zł – refundacja wydatków poniesionych przez WOSIR w Drzonkowie na projekt ,,Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” realizowanego w ramach PW Interreg VA Polska-Brandenburgia 2014-2020.

Bogusław Sułkowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i i Rekreacji w Drzonkowie: – „Z dużą nadzieją czekaliśmy na pozytywną decyzję radnych o wprowadzeniu zmian do budżetu województwa, ponieważ ośrodek w Drzonkowie ma zapisane 580 tys. zł. Z tego ponad 400 tys. zł są to środki unijne z RPO na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, dotyczącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z termomodernizacją. To duży, wart ponad 11 mln zł projekt, a to są środki dodatkowe na wymianę oświetlenia na największym obiekcie ośrodka, czyli hali tenisowej oraz na instalację kolejnej farmy fotowoltaicznej o mocy 55 kW. Projekt zmierza do obniżenia kosztów funkcjonowania ośrodka, ale też ma zabezpieczyć parametry ochrony środowiska, aby WOSiR był jeszcze bardziej „zielony”. Jakie są konsekwencje decyzji radnych? Wczoraj miałem podpisać umowę z wykonawcami. Tej umowy nie podpisałem. Na szczęście wykonawcy zrozumieli to i nie wycofali ofert. Liczę na to, że na kolejnej , zwołanej jak najszybciej sesji ta decyzja pozwoli podpisać umowy. Prace muszą być wykonane do końca maja tego roku, a rozliczenie projektu do końca czerwca. Jeśli tej pozytywnej decyzji nie będzie, harmonogram projektu będzie bardzo, bardzo zagrożony.”

 Inne:
1.000.000 zł – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słubickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji zadania dotyczącego budowy Sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach;
1.675.875 zł – zabezpieczenie środków na zakup działki na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego;
250 000 zł – zabezpieczenie środków dla Akademii Wychowania Fizycznego na pokrycie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem studiów na kierunkach: dietetyka i fizjoterapia
350.000 zł – zabezpieczenie środków na kompleksowe doradztwo (prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne) przy przygotowanie projektu pn. Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych
114.667 zł – zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu pn. Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego świadczenia e-usług w ramach RPO Lubuskie 2020
124.074 zł – zwiększenie wydatków na program stypendialny Lubuskie Talenty
! Nadzwyczajna sesja sejmiku w tej sprawie zwołana na wniosek radnych klubów koalicyjnych odbędzie się 8 marca o godz. 12.00


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego