MFiPR: Mininster Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła wsparcie dla samorządów na rozwój zielonej transformacji miast (komunikat).

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że samorządy będą mogły sięgnąć po blisko 40 mld zł na „zazielenianie” terenów miejskich. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały 5 kwietnia, br. w Poznaniu umowę na wsparcie zielonych inwestycji w miastach z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

0
149
zielona transformacja 000
W polskich miastach mieszka 60 proc. ludności całego kraju. Uruchomiony program wsparcia to odpowiedź na problemy, z jakimi borykają się ich mieszkańcy. Chodzi m.in. o walkę ze złą jakością powietrza, dostęp do wody, terenów zielonych, czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).
OGŁOSZENIE

zielona transformacja 001
Wsparcie na rozwój zielonych miast sfinansuje Instrument Zielonej Transformacji Miast (IZTM). Środki pochodzą z części pożyczkowej KPO i będą udzielane w formie bardzo preferencyjnych pożyczek, z możliwością umorzenia. O wsparcie będą mogły ubiegać się związki gmin, gminy miejsko-wiejskie, które są w tak zwanym funkcjonalnym obszarze miast.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że samorządy będą mogły sięgnąć po blisko 40 mld zł na „zazielenianie” terenów miejskich. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały 5 kwietnia, br. w Poznaniu umowę na wsparcie zielonych inwestycji w miastach z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Środki będzie można przeznaczyć na zazielenianie przestrzeni miejskich, zakup zeroemisyjnego transportu publicznego, termomodernizację i transformację energetyczną.

W polskich miastach mieszka 60 proc. ludności całego kraju. Uruchomiony program wsparcia to odpowiedź na problemy, z jakimi borykają się ich mieszkańcy. Chodzi m.in. o walkę ze złą jakością powietrza, dostęp do wody, terenów zielonych, czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wsparcie na rozwój zielonych miast sfinansuje Instrument Zielonej Transformacji Miast (IZTM). Środki pochodzą z części pożyczkowej KPO i będą udzielane w formie bardzo preferencyjnych pożyczek, z możliwością umorzenia. Będą się mogły o nie ubiegać się m.in. samorządy, przedsiębiorcy, spółki komunalne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, uczelnie, czy instytucje kultury.

 – „To są pieniądze na to, żeby nasze małe, średnie i większe miasteczka, a także metropolie wprowadzić w XXI wiek. Żeby stały się one jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców” – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas uroczystości popisania umowy na konferencji prasowej w Poznaniu.

Minister podkreśliła, że wsparcie będzie można wykorzystać na szereg inwestycji.

 – „Są to ogromne środki na inwestycje w ocieplenie budynków, oczyszczalnie ścieków, w ścieżki rowerowe, parki, miejsca rekreacyjne i na nowoczesną, czystą energię, czyli wszystko to, co powoduje, że miasto jest czyste, przyjazne, zielone, nowoczesne. Pieniądze trafią przede wszystkim do samorządów, ale mogą o nie ubiegać się także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy. Stwarzamy bardzo duże możliwości transformacji w miastach, a także w ich otoczeniu. O wsparcie będą mogły ubiegać się związki gmin, gminy miejsko-wiejskie, które są w tak zwanym funkcjonalnym obszarze miast” – wyjaśniła minister funduszy i polityki regionalnej.

 – „Środki z KPO przyczynią się do realizacji misji BGK, którą jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Budżet przeznaczony na Pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast to 8,9 mld euro, czyli ok. 40 mld zł. To środki m.in. na zazielenianie przestrzeni miejskich i transformację energetyczną. Powierzenie realizacji tego instrumentu BGK, świadczy o wiarygodności naszej instytucji jako partnera, który od lat wdraża z sukcesem środki europejskie” – mówi członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Robaczyński.

Instrument Zielonej Transformacji Miast – na co?

Wsparcie zielonej i energetycznej transformacji miast to główny cel inwestycji realizowanych z Instrumentu Zielonej Transformacji Miast. Miasta otrzymają środki na:

   • finansowanie określonych typów inwestycji wpływających na „zazielenienie” terenów miejskich;
   • łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich;
   • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów;
   • zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń;
   • przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej;
   • rewitalizację budynków i przestrzeni miejskich.

Z pożyczki wspierającej zieloną transformację miast będzie można sfinansować m.in. budowę czy rewitalizację parków, przygotowanie terenów zielonych, inwestycje w samorządowe OZE, zeroemisyjny transport publiczny (np. zakup pojazdów, budowa torów tramwajowych), termomodernizację, sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Wsparcie dotyczy projektów realizowanych w miastach. Może też objąć inwestycje na terenach należących do miejskiego obszaru funkcjonalnego – chodzi np. o budowę torów tramwajowych łączących miasto z podmiejską miejscowością.

Za wdrożenie wsparcia będzie odpowiadać Bank Gospodarstwa Krajowego, który ma duże doświadczenie w koordynowaniu finansowania programów ze środków pochodzących z funduszy europejskich.

Dofinansowanie zielonej transformacji miast – dla kogo?

O środki mogą ubiegać się, m.in. jednostki samorządu terytorialnego (miasta i obszary funkcjonalne, porozumienia międzygminne, stowarzyszenia gmin, powiatów oraz gmin i powiatów); związki komunalne; przedsiębiorcy prywatni; jednostki naukowo-badawcze; wspólnoty energetyczne (klastry energii, spółdzielnie energetyczne); TBS i SIM; instytucje kultury i szkoły wyższe.

Zasady uzyskania finansowania

Na wsparcie „zazieleniania” miast przeznaczamy blisko 40 mld zł (ok. 9 mld euro) z części pożyczkowej KPO.

Nabór do programu rusza od 5 kwietnia br. i potrwa do III kwartału 2026 r. Będzie miał charakter otwarty i ciągły do momentu wyczerpania środków.

Wnioski o udzielenie pożyczki należy składać elektronicznie do regionalnych oddziałów BGK.

Szczegółowe informacje o warunkach otrzymania wsparcia znajdziesz tutaj: https://www.bgk.pl/aktualnosc/kpo-rusza-nabor-wnioskow-o-pozyczke-wspierajaca-zielona-transformacje-miast/

  *  *  *

W tym miejscu warto zadać pytanie, ile z tego finansowego wsparcia skorzysta Międzyrzecz? Ile uda się pozyskać unijnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) międzyrzeckiemu samorządowi?   Pomyślmy, jak mogłoby się zmienić nasze miasto przy takim wsparciu i z takimi możliwościami finansowania?

Nie pozostaje nic innego jak zadać jeszcze jedno pytanie. Czy w ogóle uda się urzędnikom w międzyrzeckim magistracie prawidłowo napisać wnioski i pozyskać unijne wsparcie?


Źródło informacji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię