Nie wszyscy ubezpieczyciele posiadają własną flotę pojazdów udostępnianych jako auta zastępcze dla swoich klientów. Ma to swoje plusy i minusy, jednakże najważniejsze jest to że praktycznie w każdej ubezpieczalni występuje samochód zastępczy. Zasady wynajmu aut zastępczych się różnią. Dlatego warto je sprawdzić zanim wypożyczymy samochód licząc na zwrot kosztów w ramach ubezpieczenia.

Okres wynajmu
Istotny w kontekście kosztów jest okres wynajmu samochodu. Jeśli ubezpieczyciel który ma pokryć koszt wynajmu auta nie ogranicza okresu na jaki przysługuje klientowi samochód zastępczy to oznacza, iż klient może korzystać z samochodu tak długo jak to jest konieczne. W przypadku uszkodzenia pojazdu jest to czas naprawy z oczekiwaniem na części zastępcze włącznie. Jeśli zaś chodzi o szkodę całkowitą lub kradzież auta okres ten kończy się z chwila odebrania nowego samochodu, zakupu samochodu. Nie wszyscy ubezpieczyciele maja tak szeroka ochronę, czasem zależy to od pakietu ubezpieczenia. Zdarza się, iż okres za który ubezpieczyciel pokrywa koszt wynajmu auta jest ograniczony do tygodnia czy dwóch tygodni, na czas dojazdu do miejsca zamieszkania, ukończenia podroży itd.

Z jakiej wypożyczalni samochód
Bardzo ważnym warunkiem korzystania z samochodu zastępczego jest możliwość wynajmu auta z wypożyczalni którą preferuje klient bądź z wybranej wypożyczalni, z której korzysta dany ubezpieczyciel. Rzutuje to na warunki usługi. Wypożyczalnie miewają różne zasady wynajmu, zwłaszcza oddania samochodu. Dla niektórych klientów są to sprawy kłopotliwe, jeśli przyjdzie nam oddać samochód do wypożyczalni kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania.

Ubezpieczenie samochodu zastępczego
Korzystanie z wypożyczonego auta to spora odpowiedzialność, zwłaszcza w zakresie ochrony przed kradzieżą i włamaniem. Samochody wypożyczane posiadają wykupione polisy ubezpieczeniowe, niemniej warto jest dokładnie sprawdzić ich warunki, czasem można się doubezpieczyć we własnym zakresie, czasem zgodnie z regulaminem wypożyczalni zadbać o pojazd na przykład parkując go jedynie na strzeżonym parkingu, prywatnej posesji ogrodzonej itp. Użytkując samochód z wypożyczalni ponosimy za niego odpowiedzialność. Również w zakresie jazdy nim musimy mieć świadomość odpowiedzialności za wyrządzone szkody pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

Pewne ograniczenia
Niezależnie od ubezpieczyciela i jego szczególnych warunków, standardem jest dopuszczenie wynajmu auta w tej samej klasie co pojazd uszkodzony lub skradziony, o podobnym wyposażeniu. Dopuszcza się opcję wynajmu lepszego samochodu jednak koszty ponoszone przez ubezpieczenie obejmują jedynie limit kosztów auta podobnego. To dość istotne ograniczenie, niemniej dające możliwość dopłaty za lepszy samochód i użytkowania samochodu w lepszej klasie. Czasem podyktowane jest osobistymi preferencjami, czasem dostępnością pojazdów, czasem jeszcze innymi powodami.