To kolejne szkolenie prowadzone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Tym razem szkolenie skierowane zostało do pracowników socjalnych szczebla powiatowego.

To druga odsłona szkolenia organizowanego przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu. Pierwsze szkolenie z cyklu „BEZPIECZNI W SŁUŻBIE I W PRACY” odbyło się w czerwcu 2018 roku, w siedzibie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, a na szkolenie wtedy zaproszeni zostali pracownicy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


 

Szkolenie, które odbyło się 25 lutego 2019 roku, na terenie Aresztu Śledczego, przygotowano tym razem dla pracowników socjalnych szczebla powiatowego.

Uczestników szkolenia oraz prowadzących przywitał major Radosław Jaźwiński, dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu. Natomiast wprowadzenia w tematykę szkolenia dokonał por. Jacek Ćwirtnia, rzecznik prasowy dyrektora Aresztu Śledczego.
Pan porucznik przypomniał także genezę i tematykę szkolenia.

Uczestników w tematykę szkolenia wprowadził spot filmowy prezentujący walory i specyfikę służby funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Kwestie umiejętności rozładowania stresu i napięcia związanego z kontaktem, z trudnym petentem omówiła pani kapitan Anna Smuśkiewicz, starszy psycholog Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.  W dalszej części zajęć omówione zostały sposoby zachowania się i prowadzenia rozmowy w przypadku zetknięcia się z czynną agresją ze strony petenta.
Ppor. Mariusz Dąbrowski, specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie omówił aspekt szczególnej ochrony prawnej funkcjonariusza publicznego, w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Wspólnie z uczestnikami przeanalizowano także zdarzenia wypełniające przesłanki wystąpienia przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych (naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, czynna napaść na funkcjonariusza publicznego, znieważenie funkcjonariusza publicznego). Pan porucznik omówił także zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji czynnego ataku ze strony petenta. Podczas zajęć zaprezentowane zostały także podstawowe techniki relaksacji.

Major Dariusz Środa, kierownik działu ochrony Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu zademonstrował i omówił podstawowe techniki obrony, w przypadku zetknięcia się z agresją ze strony petenta. W dalszej części ppor. Mariusz Dąbrowski omówił ogólne zasady projektowania bezpiecznego miejsca pracy w biurze.

WIDEO

Ciekawym urozmaiceniem szkolenia była projekcja filmu ukazującego psychologiczne aspekty odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych w areszcie. Film, w którym w role bohaterów wcielili się więźniowie wywarł duże wrażenie na szkolonych.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia major Dariusz Środa zaprosił uczestników do zwiedzenia bloku więziennego, który został oddany do użytku w  2009 roku. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak wyglądają cele więzienne i jak są wyposażone. Przed opuszczeniem aresztu wszyscy przeszli procedurę osobistej kontroli. Prześwietlone zostały także pełne skarbów torebki uczestniczek szkolenia.

Czytaj także:
„Bezpieczni w służbie i e pracy” – szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu