OGŁOSZENIE

stawki oc 2022 001
Warto przypomnieć, że OC komunikacyjne jest w Polsce obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Od początku 2022 roku wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ich wysokość jest bowiem uzależniona od płacy minimalnej, która od 1 stycznia wynosi 3010 złotych brutto …

Firmy ubezpieczeniowe od 17 czerwca 2022 roku uzyskają możliwość dostępu do informacji o mandatach i punktach karnych. Dla części kierowców może to oznaczać wzrost ceny obowiązkowych polis.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, z pewnymi wyjątkami, weszła w życie od początku 2022 roku. Nowe przepisy od 1 stycznia br. zwiększyły wysokość grzywny, które można nałożyć w postępowaniu mandatowym – z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6 tys. zł. Od 17 czerwca – na mocy wspomnianej nowelizacji – zakłady ubezpieczeń uzyskają także możliwość dostępu do informacji o mandatach i punktach karnych. Tym samym możliwe będzie powiązanie mandatów i punktów karnych ze stawkami OC.

Od kiedy powiązanie punktów karnych z OC?

Według informacji przekazanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń nie oznacza to jednak, że automatycznie każda umowa ubezpieczenia zawierana od tej daty 17 czerwca będzie uwzględniała ten czynnik ryzyka. Dostęp do danych możliwy będzie za pośrednictwem narzędzi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Należy wziąć pod uwagę to, że zakłady ubezpieczeń potrzebowały będą czasu na uzyskanie odpowiednich certyfikatów dostępu, przygotowanie taryf itp.

W związku z powyższym na chwilę obecną raczej trudno jest określić konkretną datę, od której dany zakład wprowadzi taryfikator uwzględniający punkty karne i mandaty. Od 17 czerwca będzie jednak taka możliwość.

Warto przypomnieć, że OC komunikacyjne jest w Polsce obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Od początku 2022 roku wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ich wysokość jest bowiem uzależniona od płacy minimalnej, która od 1 stycznia wynosi 3010 złotych brutto.

stawki oc 2022 002

Kierowcy zapewne zadają sobie zasadnicze pytanie, jakie dane zostaną udostępnione dla firm ubezpieczeniowych?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym krajowe firmy ubezpieczeniowe otrzymają dostęp do danych o kierowcach takich jak m.in.:

 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL;
 • suma punktów przypisanych za naruszenia na podstawie
 • prawomocnego rozstrzygnięcia;
 • suma punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem;
 • nazwa naruszenia przepisów ruchu drogowego (data, godzina i miejsce popełnienia, liczba punktów karnych);
 • dane pojazdu, którym popełniono naruszenie.

Na podstawie uzyskanych informacji zakład ubezpieczeń będzie widział, jakie przez kierującego wykroczenie zostało popełnione.

Pamiętajmy także o tym, że zgodnie z nowelizacją od początku tego roku punkty karne usuwane są z Centralnej Ewidencji Kierowców po dwóch latach, ale pod warunkiem uiszczenia grzywny.

Co to dla kierowców oznacza? Otóż chodzi o to, że ten dwuletni termin, po upływie którego punkty znikną z naszego konta niestety ruszy dopiero po opłaceniu mandatu.

Istotne jest to, że ustawa wyraźnie określa, o jakich konkretnych naruszeniach przepisów ruchu drogowego (przestępstwach i wykroczeniach) zakłady ubezpieczeń będą miały informacje.

A mianowicie chodzi tu, między innymi o:

 • spowodowanie katastrofy,
 • nieumyślne spowodowanie wypadku,
 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnie,
 • spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • wykroczenia przeciwko pieszym, jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Firmy ubezpieczeniowe zgodnie z założeniami ustawy zobaczą także informacje np. o prowadzeniu nieoświetlonego pojazdu, bez uprawnień czy niepodporządkowaniu się ograniczeniu prędkości.

stawki oc 2022 003
Pamiętajmy także o tym, że zgodnie z nowelizacją od początku tego roku punkty karne usuwane są z Centralnej Ewidencji Kierowców po dwóch latach, ale pod warunkiem uiszczenia grzywny …

W związku z tym o ile wzrośnie wysokość składki?

Nie będzie tu mowy o jakimś ujednoliconym taryfikatorze. W tej kwestii poszczególne firmy ubezpieczeniowe będą indywidualnie podejmowały decyzję o wpływie informacji o punktach karnych na wysokości składki za ubezpieczenie.

Nie miejmy złudzeń, to raczej pewne, że uzyskane dane będą miały podobny wpływ jak informacje o przebiegu ubezpieczenia, bo kierowcy, którzy nagminnie łamią przepisy drogowe, stanowią większe ryzyko. Składki ubezpieczeniowe takich kierowców będą więc to większe ryzyko odzwierciedlały. Duże znaczenie może mieć też częstość popełniania wykroczeń.

Miejmy nadzieję, że przyjęta zasada będzie działała również w drugą stronę, czyli osoby, które nie mają punktów karnych, będą mogły liczyć na łagodniejsze traktowanie ze strony ubezpieczycieli. Podobno zakłady ubezpieczeń będą premiowały tych, którzy jeżdżą bezpiecznie.  Czy tak będzie już niedługo się przekonamy.

Polska Izba Ubezpieczeń wyjaśniła także, sytuację, kiedy samochód zarejestrowany jest na jednego z małżonków, a drugi popełnia wykroczenia. Tu podobnie, jak w przypadku aktualnie obowiązujących zwyżek za szkodowość, zakłady ubezpieczeń będą prowadziły swoją politykę. Niektóre będą bardziej surowe, inne mniej – tak jak jest teraz.

Warto pamiętać, że w momencie zawierania umowy na ubezpieczenie OC, deklarujemy, kto będzie jeździł autem. W efekcie, jeśli podamy nieprawdę, wypadek spowoduje, na przykład młody kierujący, zakład ubezpieczeń może dokonać korekty składki. Podobnie będzie w sytuacji, kiedy punkty i mandaty otrzymamy jeżdżąc samochodem służbowym.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię