Podpisano kolejne umowy na wsparcie lubuskich zabytków. Środki finansowe przeznaczone zostaną na renowację stropu w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Skwierzynie oraz konserwację i renowację organów piszczałkowych w kościele w Międzyrzeczu. Umowy 26 lipca 2019 r. podpisał wicemarszałek Łukasz Porycki.  

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja
Zadanie: renowacja stropu w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Skwierzynie. Koszt zadania – 310.992,54 zł, kwota dotacji – 20.000,00 zł.

Świątynia powstała w latach 1847-1854 na potrzeby społeczności ewangelickiej. Stanęła na miejscu dawnego drewnianego zboru ewangelickiego, który spłonął podczas jednego z wielu pożarów miasta, które w XIX wieku nawiedzały je bardzo często. Nadano jej neoromański charakter z odwołaniami do gotyku.

Główną część kościoła stanowi jednonawowa, założona na rzucie prostokąta hala. Do niej przylega trójboczne prezbiterium. Obok kościoła wzniesiono wysoką wieżę z dzwonami, połączoną z nim arkadowym przedsionkiem. Budowlę wykonano z dwubarwnej cegły.

Po II wojnie światowej zbór przejęli katolicy. W latach 1948-1958 mieścił się tutaj kościół garnizonowy pw. Świętego Krzyża. Po jego likwidacji jest kościołem filialnym parafii pw. św. Mikołaja.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Międzyrzeczu,
66-300 Międzyrzecz, ul. Ogrodowa 7
Zadanie: konserwacja i renowacja organów piszczałkowych – ostatni etap
Koszt zadania – 170.938,00 zł,
kwota dotacji: 2019 r. – 40.000,00 zł, 2018 r. – 35.000,00 zł.

[ czytaj więcej: Kościół pw. Św. Wojciecha   ]

Świątynia została wzniesiona w 1834 jako kościół protestancki. Jego głównym fundatorem był król Fryderyk Wilhelm III Pruski.

Projekt budowli według tradycji był dziełem Karla Friedricha Schinkla. Jednonawowa budowla reprezentuje styl późnoklasycystyczny. Dwukondygnacyjna, trójosiowa fasada zwieńczona jest trójkątnym naczółkiem i wieżą, wyposażoną  w obeliskowy hełm z pozłacanym krzyżem. W ołtarzu głównym jest umieszczony obraz z 1835 roku, który przedstawia Chrystusa i czterech ewangelistów.

Po 1945 kościół został przejęty przez katolików. Dla kultu rzymskokatolickiego został poświęcony w dniu 7 grudnia 1947. W 1978 stał się samodzielnym kościołem parafialnym. W latach 1980-1990 otrzymał częściowy nowy wystrój.
XIX wieczne zabytkowe organy, najstarsze i największe w regionie międzyrzeckim, obecnie nieczynne, 32. głosowe, zbudowane są z 1860 piszczałek. Instrument wymagał gruntownej renowacji, jest w dużej mierze zdewastowany i zdekompletowany. Jego zawartość jest w  części zachowana, jednakże bez najważniejszych elementów składowych – zespołów brzmienia (piszczałek).
Renowacji wymagały: szafa organowa, piszczałki prospektowe, elementy zdobienia.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Tekst: Małgorzata Tramś-Zielińska