OGŁOSZENIE

1,5 procent dla opp 001
Do ustawy o PIT wpisany został na stałe mechanizm zautomatyzowanego przekazywania części podatku dla OPP. Dotychczas funkcjonował on wyłącznie w ramach walki z COVID-19 …

Do 1,5 proc. wzrosła w 2022 roku część podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), która można przekazać organizacjom pożytku publicznego (OPP). Emeryci i renciści będą mogli zadysponować 1,5% swojego podatku na podstawie wniosków złożonych w latach poprzednich – poinformowało 8 lipca 2022 r. Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów informuje, że wprowadzone od 1 lipca zmiany podatkowe objęły także zasady przekazywania części podatku na rzecz OPP. Zgodnie z nimi w rozliczeniu za 2022 r. będzie można przekazać 1,5 proc. podatku należnego zamiast 1 proc.

Resort dodał, że wprowadzony został także stały mechanizm zautomatyzowanego przekazywania części podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego:

  • Niskie Podatki, to 1,5 proc. podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego zamiast 1 proc.
  • Jednocześnie, emeryci i renciści, będą mogli przekazywać te środki na podstawie wniosków złożonych w latach poprzednich.
  • Raz złożony wniosek o przekazanie części podatku na rzecz OPP nie musi być powielany w kolejnych latach, jeśli pozostaje aktualny.

#NiskiePodatki zmieniły zasady przekazywania części podatku na rzecz OPP. Po zmianach można przekazać 1,5 proc. podatku należnego zamiast 1 proc.

Ponadto do ustawy o PIT wpisany został na stałe mechanizm zautomatyzowanego przekazywania części podatku dla OPP. Dotychczas funkcjonował on wyłącznie w ramach walki z COVID-19.

Po tej zmianie emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne.

Wówczas, organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach.

Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36).

Organ podatkowy przekazuje środki dla OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym.

#NiskiePodatki umożliwiły również emerytom i rencistom wycofanie uprzednio wyrażonej zgody dotyczącej przekazania OPP części podatku. Wycofanie polega na wypełnieniu nowo dodanej części w oświadczeniu PIT-OP pn. „Wycofanie zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz OPP”.

Projekt tego oświadczenia został już opracowany. Obecnie jest poddany konsultacjom podatkowym: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-wzorow-formularzy-pit-40a11a-pit-op-dsf-1.

Gdzie sprawdzić OPP

Aby naczelnik US przekazał 1,5 proc. podatku należnego organizacji wskazanej we wniosku (w tym złożonym w poprzednich latach) wybrana OPP musi widnieć w wykazie organizacji uprawnionych do tych środków.

Wykaz ten tworzy Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) według stanu na 30 listopada roku podatkowego, a następnie publikuje go do 15 grudnia na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

W odniesieniu do przekazania 1,5 proc. podatku należnego z rozliczenia za rok 2022, wykaz ten będzie znany 15 grudnia tego roku.


Źródło: Ministerstwo Finansów

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię