OGŁOSZENIE

Lubuscy Seniorzy24 września br. odbyła się III sesja Lubuskiego Sejmiku Seniorów. Radni debatowali nad problemami osób starszych, tematem przewodnim obrad była opieka geriatryczna w regionie.

O samorządowych programach profilaktycznych oraz ofercie badań adresowanych do Lubuszan 50+ mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. – „Samorząd województwa ma obszerny system wsparcia, wiele cennych inicjatyw i bogatą ofertę programów profilaktycznych” – mówiła marszałek.

Elżbieta Anna Polak
marszałek Elżbieta Anna Polak

Lubuskie dla seniorów
– „Samorząd województwa w ramach swojej polityki regionalnej tworzy warunki  do współpracy z organizacjami seniorów, z uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniorów. Możecie korzystać Państwo z wielu konkursów, które nie są wprost dedykowane do takiej grupy społecznej, jaką reprezentujecie czyli 50 + i wyżej. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje” – mówiła marszałek.

„Przeznaczyliśmy 300 tys. zł na inicjatywy senioralne. Dofinansowanie do projektu wynosiło 10 tys. zł. Po konkursie okazało się, że tych środków jest za mało, że jest wiele ciekawych pomysłów. Na przyszły rok planujemy jeszcze więcej środków na ten konkurs” – mówiła marszałek.

Przypomnijmy, w 2016 r. powołano Lubuską Społeczną Radę Seniorów – organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, działający na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Do zadań rady należy m.in. dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych, promowanie zdrowego starzenia się, współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu województwa lubuskiego i kraju. Jak podkreślała marszałek Rada działa bardzo prężnie, m.in. dzięki przewodniczącej Urszuli Chudak. W grudniu 2017 r. przyjęto ważny dokument – Wojewódzki program na rzecz osób starszych.

 – „Samorząd realizuje kilka programów profilaktycznych, jednym z nich są „Zdrowe Płuca Lubuszan”. Skierowania wydawane są przez lekarzy rodzinnych. Badania można wykonać w czterech szpitalach na terenie województwa lubuskiego: w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., Lubuskim Szpital Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu sp. z o.o., Szpitalu Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ  w Żarach” – podkreślała marszałek.

Przedstawiła także informacje o programie wczesnego wykrywanie cukrzycy oraz „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom”. Projekt ten zakłada wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi (3,5 mln zł do 2020 roku). – „Mamy wciąż jedną z największych zachorowalności na raka” – dodała.

„Musimy sprostać oczekiwaniom starzejącego się społeczeństwa, taka też jest polityka spójności Unii Europejskiej, dlatego w ramach RPO mamy sporą kwotę dla Państwa dedykowaną. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowano kilka projektów: „Aktywnie przez życie” (gmina Wschowa) – utworzenie Domu Dziennego Pobytu, Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych (powiat świebodziński i CKZiU Medyk) oraz „Poznaj nowy świat dla seniorów” (Zielona Góra) –  Dzienny Dom Pobytu. – Dwa tygodnie temu zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu w ramach EFS 12 mln zł na powstanie dziennych domów pobytu. Chcemy, aby takie domy powstały w każdej gminie” – mówiła marszałek.

 – „Samorząd województwa od lat jest organizatorem Lubuskiego Pikniku Zdrowia. W tym roku zorganizowano w każdym powiecie takie wydarzenie. Pikniki cieszą się ogromnym powodzeniem. Jak zapewniała marszałek będą kontynuowane również w przyszłym roku, bo to skuteczny i ciekawy  sposób dotarcia z ofertą zdrowotną do mieszkańców naszego regionu” – mówiła marszałek.

To nie wszystkie inicjatywy skierowane do seniorów. Co roku samorząd współorganizuje Lubuski Tydzień Seniora (w 2018 roku – XX edycja), współpracuje z organizacjami pozarządowymi, organizuje Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego oraz Dnia Serca, a także uczestniczy w Białych sobotach w szpitalach.

Zobacz prezentację marszałek Elżbiety Anny Polak

O opiece geriatrycznej w województwie lubuskim mówiła lek. med. Urszula Kawalec-Hurny, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii.

Urszula Kawale-Hurny
Urszula Kawale-Hurny

„Od 8 lat pracuję jako specjalista ds. geriatrii. Na co dzień pracuję w Torzymiu. Najważniejszym filarem są pacjenci, dalej urzędnicy i Narodowy Fundusz Zdrowia. W poradni, którą otworzyłam, jako pierwszą leczyło się 900 osób. Podstawą opieki muszą być poradnie, których musi być jak najwięcej. To my musimy z tą opieką ambulatoryjną do Państwa wyjść, a nie odwrotnie. Jedyny oddział geriatryczny, jaki funkcjonuje w naszym województwie mieści się w Szpitalu na Wyspie w Żarach, gdzie są 23 miejsca. Drugim miejscem jest oddział wewnętrzny szpitala w Skwierzynie. Potrzeby są ogromne, a będą jeszcze większe” – mówiła Urszula Kawale-Hurny.

Jak podkreślała to NFZ powinien w dużym stopniu przejąć na siebie tą odpowiedzialność i kontraktować te świadczenia. W województwie jest 4 specjalistów ds. geriatrii. Nie pracują na oddziałach geriatrycznych, bo ich nie ma. NFZ tłumaczy, że i tak dużo przeznacza na seniorów.

„U lekarza POZ tam powinna odbywać się kompleksowa opieka geriatryczna. To tam powinna być przeprowadzona diagnostyka w kierunku otępienia, depresji, ocena samodzielności. Powinna brać w tym udział odpowiednio przeszkolona pielęgniarka. Są tworzone zespoły konsultacyjne, działalność takich zespołów Fundusz w ogóle nie finansuje. Jest wiele inicjatyw oddolnych, za które bardzo dziękuję, ale to powinien finansować NFZ, a on finansuje niewiele” – mówiła.

Konsultant tłumaczyła, że NFZ często myli opiekę długoterminową z opieką geriatryczną. – „Celem opieki geriatrycznej jest jak najdłuższe utrzymanie w zdrowiu i samodzielności osoby starszej w swoim środowisku. Celem jest, aby oddziały geriatryczne były dedykowane specjalnej grupie osób starszych. To nie mają być oddziały wewnętrzne. Oddział geriatryczny to oddział, który zajmuje się problemami specyficznymi dla osób starszych: zaburzenia poznawcze, leczenie depresji. Oddziały neurologiczne czy inne są przepełnione. Celem oddziału wewnętrznego jest uporanie się z jednym konkretnym problemem, a to za mało. Nad czym również ubolewam nie ma rehabilitacji geriatrycznej. NFZ nie finansuje DPS i podobnych miejsc” – wyliczała.

Konsultant mówiła też o europejskich modelach opieki geriatrycznej. Jak podkreślała, tam to działa, są na to większe nakłady.
„Dziękuję, że mogłam się z Państwem spotkać. W was pokładam największą siłę, aby zmieniło się stanowisko płatnika. W was nadzieja, aby dać nam geriatrom narzędzia, abyśmy mogli pomagać. Wiem, że was nie muszę przekonywać. Naszym marzeniem jest, aby otworzyć oddział geriatryczny w Torzymiu” – apelowała na koniec.

Dyskusja dotycząca utworzenia oddziałów geriatrycznych spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, radni chętnie dopytywali o różne rozwiązania. Podczas obrad odwołano się do słów Piotra Brombera, dyrektora LOW NFZ z ostatniej sesji sejmiku (17 września br.), który powiedział, że stawiają na tworzenie oddziałów wewnętrznych, a nie geriatrycznych.

Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak za politykę kontraktowania odpowiada NFZ. – „My przygotowaliśmy nasze szpitale na to, aby takie oddziały mogły powstać, ale musimy mieć finansowanie z NFZ” – mówiła marszałek.

Podczas obrad przyjęto dwa stanowiska:

 Stanowisko w sprawie utworzenia Oddziału Geriatrii w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym Sp. z o.o. w Torzymiu (22 głosy za przyjęciem uchwały),

Stanowisko w sprawie uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (15 głosów za, 16 przeciw).

W obradach wzięli udział: senator Waldemar Sługocki oraz posłanka Katarzyna Osos, przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz, radni województwa Grażyna Dereń i Klaudiusz Balcerzak.

W holu przed Salą Sejmiku Województwa Lubuskiego można oglądać dwie wystawy: pierwszą zorganizowaną przez Muzeum Etnograficzne dotyczącą Powstania Wielkopolskiego oraz drugą przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię