janowo 00721 listopada 2021 roku w sołectwie Janowo, gmina Pszczew odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Kuźnica z mieszkańcami, podczas którego zainaugurowano we wsi powstanie Klubu Europejskiego.

Warto przypomnieć, że powstanie Klubu Europejskiego w Janowie poprzedziły wcześniejsze spotkania i współpraca mieszkańców Janowa z przedstawicielami fundacji. Owocem takich wspólnych działań była organizacja i przeprowadzenie I Biegu Europejskiego jaki odbył się w Janowie 9 października 2021 roku.

Sukces tej sportowo rekreacyjnej imprezy, której pomysłodawcą był sołtys Janowa Józef Gajas bez wątpienia stał się dla mieszkańców zachętą, a także motywacją do dalszego działania i realizacji własnych pomysłów. Był to również czas nawiązywania nowych relacji, które w przyszłości mogą wpłynąć na efektywność dalszej współpracy.

Inauguracja Klubu Europejskiego w Janowie była okazją do rozmowy, dyskusji i wymiany poglądów. Padły także ciekawe i niełatwe pytania wykraczające poza obszar Janowa, a dotyczące kwestii związanych w przeważającej swej części z problematyką społeczno polityczną oraz gospodarczą. Mieszkańcy interesowali się obecnym stanem naszego kraju, a także funkcjonowaniem Polski w strukturach Unii Europejskiej, obecnie i w najbliższej przyszłości.

Na wszystkie te pytania mieszkańcom starał się wyczerpująco odpowiadać Prezes Fundacji Kuźnica Jan Klemt.

Prezes Fundacji Kuźnica im. Hugona Kołłątaja przybliżył zebranym także kwestie związane z uczestnictwem w Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi, którego celem jest wyposażenie młodych liderów z terenów wiejskich i małych miast w rzetelną wiedzę nt. funkcjonowania Unii Europejskiej i jej działań wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz w narzędzia do wykorzystania tej wiedzy w aktywności społecznej uczestników.

Wspomnieć należy o tym, że FUNDACJA KUŹNICA nawiązuje do wielkich tradycji Kuźnicy Kołłątajowskiej, która jak wiemy była grupą działaczy społecznych, publicystów i literatów skupioną wokół Hugona Kołłątaja. Kuźnica odegrała szczególną rolę w kształtowaniu opinii publicznej, a ich pisma wyjaśniały, co to jest prawdziwy patriotyzm, w jakim kierunku wychowywać młodzież, jak należy zmienić ustrój państwa, bez niepotrzebnego przelewu krwi.

FOTORELACJA


Czytaj także:
I Bieg Europejski w Janowie

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka