OGŁOSZENIE

otwarcie wiceprezydent miasta lodzi adam pustelnik sala
Gospodarzem Kongresu już po raz drugi zostało Miasto Łódź, o którego dążeniach w kierunku transformacji w zielone miasto Europy mówiła Komisarz Elisa Ferreira…

Za nami II edycja Międzynarodowego Kongresu KLIMATYCZNA REGENERACJA MIAST, który odbył się w Łodzi. W tym roku w Kongresie wzięło udział 1200 zarejestrowanych uczestników, zarówno stacjonarnie, w zrewitalizowanym kompleksie EC1 – Miasto Kultury w Łodzi, jak i online.

Tematem wiodącym II edycji Kongresu była KLIMATYCZNA REGENERACJA MIAST. Pochylono się nad tym, jaką politykę i procesy powinny wdrożyć miasta w celu adaptacji do zmian klimatycznych oraz jak budować w zrównoważony sposób, by mądrze gospodarować wodą i energią.

Program Kongresu obejmował dziewięć ścieżek tematycznych, które odbyły się na aż czterech scenach, których nazwy: Hala Maszyn, Suwnica, Turbina i Generator nawiązują do historycznych i niegdyś użytkowych pod względem technicznym, miejsc w EC1 Łódź Miasto Kultury. Poruszane tematy dotyczyły, między innymi, agrokultury miejskiej, architektury i systemów transportowych w warunkach zmian klimatycznych czy regeneracji miast w świetle potrzeb zdrowotnych.

Prelegentami II edycji Kongresu było 130 wykwalifikowanych ekspertów z Polski i świata: przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i biznesowych oraz architektów czy urbanistów. Na scenach wystąpili między innymi:

 • Elisa Ferreira, Komisarz ds. Spójności i Reform, Komisja Europejska
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki, Wiceprzewodniczący Rady Programowej
 • prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Przewodnicząca Misji Doradczej „Klimatyczno-neutralne i inteligentne miasta”, Komisja Europejska
 • prof. dr hab. Szymon Malinowski, Uniwersytet Warszawski
 • Jarosław Fiutowski, członek zarządu Ghelamco Poland
 • Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska
 • Anna Golka, ING Bank Śląski
 • Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Fundacja ClientEarth

ZIELONE MIASTA EUROPY

Gospodarzem Kongresu już po raz drugi zostało Miasto Łódź, o którego dążeniach w kierunku transformacji w zielone miasto Europy mówiła Komisarz Elisa Ferreira. Podczas mowy inauguracyjnej wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik zaznaczył, że rady tegorocznych ekspertów i panelistów ma zamiar wykorzystać w praktyce w najbliższych latach, w ramach programu rozwojowego miasta.

Podczas swojego wystąpienia Elisa Ferreira z Komisji Europejskiej podkreślała, że zmiany w kierunku klimatycznej regeneracji miast muszą być zarządzane wielopoziomowo: na szczeblu lokalnym, centralnym i europejskim. Zaznaczyła konieczność intensyfikacji tych procesów ze względu na trudną sytuację międzynarodową: pandemię koronawirusa i wojnę w Ukrainie.

 – „Tylko wspólnie będziemy w stanie uruchomić zieloną transformację w miastach. Miasta i obywatele powinni ze sobą współpracować i działać kolektywnie, by statek, którym razem płyną kierował się we właściwym kierunku” – podsumowała Ferreira.

Komisarz wymieniła bieżące działania Unii Europejskiej w tym zakresie, między innymi granty o łącznej sumie 340 mld euro, które w najbliższych latach zostaną przyznane państwom członkowskim. Część tych pieniędzy ma być przeznaczona na rozwój lokalnych strategii w miastach, aby zainicjować ścieżki innowacji prowadzące do neutralności klimatycznej do 2030 r. W unijnej misji „Miasta” wezmą udział największe polskie metropolie, obok gospodarza Kongresu – Miasta Łodzi, również Warszawa, Wrocław, Kraków i Rzeszów.

 1. Ferreira wspomniała również o roli nowej inicjatywy europejskiej – Bauhaus– dzięki której miasta będą bardziej inkluzywne, przyjazne i ekologiczne.

NOWY METABOLIZM MIAST

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski podczas wykładu „Nowy metabolizm miast” mówił o trendach, które determinują dalsze procesy urbanizacji. To takie zjawiska, jak: przyspieszająca cyfryzacja, zapotrzebowanie na stabilną i tania energię elektryczną, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zdolność do wykorzystania surowców wtórnych.

 – „Człowiek w obszarach zurbanizowanych musi stać się nie tylko producentem, ale i reducentem wprowadzającym raz pozyskane surowce do obiegu zamkniętego. Każde miasto przyszłości będzie miastem nowoczesnej wytworczości. Ośrodkiem, który staje się eksporterem zielonej energii i produkcji, w tym dóbr wirtualnych” – podkreślał Markowski.

O przyszłościowym podejściu do architektury miast mówił Jarosław Fiutowski z Ghelamco Poland – pioniera w dziedzinie zrównoważonego budownictwa na rynku nieruchomości komercyjnych. Fiutowski podkreślał, że nowoczesne obiekty architektoniczne powinny być zarówno ekologiczne, jak i funkcjonalne. Ostatnie lata, a w szczególności pandemia koronawirusa pokazały, że ta funkcjonalność musi uwzględniać potrzeby zdrowotne społeczeństw, między innymi osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rodzin z dziećmi.

 – „Ekologiczne budynki służą przede wszystkim ludziom, a komfort i zdrowie użytkowników naszych inwestycji są dla nas priorytetowe. Zawsze dążymy do tego, aby nasze budynki przy zapewnieniu należytego komfortu użytkowników w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko, co potwierdzają między innymi certyfikaty na najwyższym możliwym poziomie” – komentuje Fiutowski.

Jako przykład Fiutowski podaje Warsaw UNIT, wyróżniony jako jeden z najbardziej przyjaznych biurowców w Europie. Ghelamco we współpracy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej zastosowało w nim innowacyjne technologie, takie jak lampy UV dezynfekujące powietrze, „tryb pandemii” w klimatyzacji, która pracuje wyłącznie z wykorzystaniem świeżego powietrza oraz regularne testy jakości wody i powietrza.

 – „Dostrzegamy, iż coraz większa liczba międzynarodowych, jak i krajowych korporacji realizuje strategie ESG, a same wymagania w stosunku do powierzchni biurowych stale rosną. Dziś po prostu nie opłaca się budować nieekologicznie” – puentuje Fiutowski.

FOTORELACJA

PODSUMOWANIE

Tegoroczni prelegenci Kongresu podkreślali, że klimatyczna regeneracja miast powinna stać się celem nadrzędnym każdego systemu miejskiego. Zmiany powinny zadziać się na wszystkich szczeblach rządowych: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Niezbędni w tym procesie będą również zaangażowani obywatele, którzy będą działać na rzecz adaptacji klimatycznej miast.

W sesji zamykającej Kongres, Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska podkreśliła konieczność konsekwentnego działania tu i teraz.

 – „Łódź jest miastem, które ma ambicje i faktycznie chce stać się miastem z określoną jakością życia, miastem, gdzie neutralność klimatyczna nie będzie tylko myśleniem życzeniowym, ale będzie rzeczywistością” – wskazała Zdanowska.

W podsumowaniu Prezydent Łodzi zachęcała również wszystkich do wdrażania w życie konkretnych działań, które przybliżą nas do neutralności klimatycznej naszych miast.

 – „Łódź staje się miejscem merytorycznej dyskusji na temat tego co najistotniejsze, czyli naszej przyszłości i roli jaką spełniamy tu i teraz, by w przyszłości kolejne pokolenia mogły żyć w lepszych warunkach. Dalej wspólnie z Łodzianami będę zmieniała Łódź. Najważniejsze, że w tej chwili m.in. dzięki dyskusjom, które miały miejsce przez te dwa dni Kongresu, coraz większa część z nas, zna już ten drogowskaz właściwych zmian i chce nim podążać ku błękitno-zielonej planecie – podkreśliła Zdanowska.

Ostatnim głosem Kongresu oficjalnie zamykającym wydarzenie było wystąpienie Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu – prof. dr hab. Jerzego Hausnera, który przypomniał wniosek z zeszłorocznej edycji dotyczący konieczności określenia właściwego kierunku myślenia, a także podsumował najważniejsze wystąpienia edycji poświęconej KLIMATYCZNEJ REGENERACJI MIAST.

 – „Musimy mieć inne podejście do miasta i inne podejście związane z myśleniem o jego funkcjonowaniu i rozwoju. Myślenie o aglomeracjach miejskich w kategoriach miast regeneracyjnych jest tym nowym i najbardziej aktualnym oraz twórczym podejściem – przypomniał Hausner.

W merytorycznym podsumowaniu Kongresu, prof. dr hab. Jerzy Hausner wskazał na najważniejsze wnioski z wystąpień ekspertów, podkreślając m.in. konieczność zmiany gospodarowania dobrami w miastach, rolę wymuszeń i sprzężeń występujących w systemowej gospodarce miast i umiejętności wykorzystywania tych procesów w podnoszeniu potencjału regeneracyjnego, o którym to temacie w swoim wystąpieniu wspominał prof. dr hab. Szymon Malinowski czy o konieczności uszanowania bioróżnorodności w przestrzeniach miejskich, o której wspominała prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak.

 – „Chciałbym idąc za słowami Prezydent Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej, zaprosić na przyszły rok i kolejną edycję, proponując wiodący temat Kongresu jako ENERGETYCZNA REGENERACJA MIAST. To temat, który bezpośrednio wpływa na klimatyczną regenerację miast, jednocześnie łącząc to co bioorganiczne z odpowiednim gospodarowaniem” – zakończył Hausner.

Organizatorem Kongresu było Miasto Łódź, a realizatorem Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Wydarzenie było organizowane w ramach cyklu wydarzeń ruchu Open Eyes Economy.

Kongres był oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Open Eyes Economy Summit, który w dniach 22-23 listopada odbędzie się w Krakowie. Jedną ze ścieżek tematycznych tego wydarzenia będzie KLIMATYCZNA REGENERACJA MIASTA, w ramach której zostaną przedstawione najważniejsze wnioski i najlepsze praktyki omówione w trakcie Kongresu w Łodzi.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię