OGŁOSZENIE

Kolejne spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Trzciela

Na zaproszenie marszałek Elżbiety Anny Polak ponownie odbyło się spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Trzciela w ciągu DP 1339F. Do rozmów zasiedli zainteresowani samorządowcy oraz przedstawiciele GDDKiA i Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Na spotkaniu omówione zostały sprawy realizacji i podziału inwestycji na etapy oraz terminy ogłaszania przetargów na roboty budowlane. Doszczegółowienio również zapisy porozumienia związane z harmonogramem rzeczowo – finansowym, dotyczącym zabezpieczenia środków w budżecie przez Województwo Lubuskie, Gminę Trzciel i Powiat Międzyrzecki w latach 2020- 2023. Poruszono dodatkowo tematykę budowy ronda na DK 92, będącego częścią całości zadania, a planowanego do realizacji na mocy zawartego porozumienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra.

Projekt „Przebudowy DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel wraz z budową skrzyżowania na DK Nr 92” jest realizowany w zakresie poniższych inwestycji stanowiących techniczną całość:

1)  przebudowy drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła „Trzciel” autostrady A2 do planowanej obwodnicy;

2)  budowy obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F;

3)  budowy skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową Nr 92.

Inwestorem zadania jest Powiat Międzyrzecki. Na mocy Porozumienia z 7 lutego 2012 r. Województwo Lubuskie, Gmina Trzciel i GDDKiA O/ZG współuczestniczą w przygotowaniu zadania w zakresie organizacyjnym i finansowym. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych jako zadanie wieloletnie.

Planowane przedsięwzięcie polegaja na budowie południowo– zachodniej obwodnicy Trzciela na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 relacji Świecko – Poznań do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1339F relacji Trzciel – Lutol Mokry, wraz z przebudową tej drogi aż do węzła „Trzciel” autostrady A-2, która ma za zadanie włączenie w sieć TEN-T. Wartością dodaną projektu będzie także m.in. poprawa infrastruktury transportowej, stanu technicznego drogi, zmniejszenie kosztów utrzymania i emisji hałasu.

Inwestycja swym zakresem obejmuje rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1358F oraz projektowaną obwodnicą do formy ronda dużego. W związku z powyższym konieczna jest rozbudowa odcinków drogi krajowej nr 92 oraz drogi powiatowej nr 1358F w celu dostosowania wlotów do ronda. Ponadto zaprojektowano wykonanie skrzyżowania obwodnicy z droga powiatową nr 1339F oraz drogą gminną nr 006337F w formie ronda średniego. Z trasą planowanej obwodnicy krzyżuje się droga gminna nr 006301F. Zaplanowano jej rozbudowę na odcinku 130 m i poprowadzenie pod obiektem w ciągu obwodnicy. Przebudowa drogi powiatowej w ciągu projektowanej obwodnicy ma na celu wykonanie wzmocnionej nawierzchni drogi wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 6 m.

W spotkaniu oprócz marszałek Elżbiety Anny Polak udział wzięli: przedstawiciele GDDKiA O/ZG z Dyrektorem Oddziału Markiem Langerem, Starosta Powiatu Międzyrzeckiego Agnieszka Olender, Burmistrz Gminy Trzciel Jarosław Kaczmarek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skokach Szymon Prochera oraz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji UMWL Sławomir Kotylak.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię