OGŁOSZENIE

Stanisław Moniuszko herbu Krzywda – polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista; autor ponad 268 pieśni, wielu oper, operetek, baletów i muzyki kościelnej. Tworzył muzykę nacechowaną narodowo, wplatając w swoje kompozycje wyraziste elementy folkloru polskiego oraz wykorzystując utwory polskich poetów.

W tym roku mija 200-setna rocznica urodzin Stanisława Moniuszki. W nawiązaniu do rocznicowych obchodów Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy zaprasza uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie, pt.:” Moniuszko znany i śpiewany”.

Konkurs organizuje Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy, a partnerem jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu. Konkurs jest jednoetapowy i przeznaczony jest dla młodzieży szkół podstawowych i średnich na terenie Międzyrzecza.

Każdy uczestnik dostanie dyplom i nagrodę rzeczową. Organizatorzy proszą dyrekcje szkół o umożliwienie udziału w konkursie jednemu uczniowi, który będzie reprezentował daną szkołę.

Konkurs odbędzie się we wtorek, 19 listopada 2019 roku. Rozpoczęcie o godzinie 8:00 w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu, ul. Staszica 22 A.

Uczniów można zgłaszać do 12 listopada 2019 r. drogą elektroniczną na adres: meloman21@gazeta.pl,

lub

pocztą tradycyjną na adres: Sekretariat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu z dopiskiem na kopercie „Moniuszko znany i śpiewany”, oś. Centrum 10.
Pobierz kartę zgłoszenia w formacie PDF 

Konkurs patriotyczny jest mocnym punktem obchodów 200-setnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w naszym lokalnym środowisku.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych Fundacji TESCO.

  REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

1. Krzewienie i promowanie kultury i historii Polski.

2. Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy na temat postaci o doniosłym

   znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej.

3. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem źródeł historycznych.

 ORGANIZACJA KONKURSU:

1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy. Partnerem jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu.

2. Konkurs jest jednoetapowy.

3. Każda szkoła zgłasza do konkursu jednego reprezentanta. Szkoły podstawowe ucznia klas IV-VIII, ponad podstawowe wg uznania.

4.Wytypowani uczniowie przechodzą eliminacje w miejscu zgodnie z wewnętrznymi regulaminami.
19 listopada (wtorek) 2019 roku, o godzinie 8:00 w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu, ul. Staszica 22 A, 66-300 Międzyrzecz.

5. Konkurs ma formę odpowiedzi na pytania opracowane przez organizatora.

6. Uczestnicy otrzymują pytania źródłowe. Na zapoznanie się z ich treścią i odpowiedzi mają 45 minut.

7. Termin konkursu: 19 listopada (wtorek) 2019 roku, od 8:00 do 10:00.

8. Organizator przewiduje powołanie komisji konkursowej w składzie której przewidziany jest udział opiekunów uczniów.

9. Zadania konkursowe po udzieleniu odpowiedzi zostaną przekazane komisji konkursowej, która dokona oceny.  Organizator nie przewiduje miejsc.

10. Po zakończeniu konkursu, lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości. Organizator opublikuje ją na stronie internetowej www facebook Lubuski Weekend Gitarowy oraz w mediach wraz z fotografią zbiorową wszystkich uczestników.

11. Wszyscy uczestnicy dostaną okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

12. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas finału konkursu.

13. Dla wszystkich uczestników organizator przewidział poczęstunek.

Zgłoszenia uczestników do Konkursu wiedzy na temat,” Moniuszko znany i śpiewany” o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej należy nadsyłać do dnia 15 listopada 2019 r. na adres: mailowy  meloman21@gazeta.pl lub dostarczyć do sekretariatu Auli Państwowej Szkoły Muzycznej  I stopnia w Międzyrzeczu, Oś. Centrum 10 z dopiskiem na kopercie, ”Moniuszko znany i śpiewany”,

Koordynator konkursu – Zdzisław Musiał.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię