OGŁOSZENIE

Dzięki rewitalizacji Krzywy Las, znany w całym kraju zyska nowe życie …

W dniu 30 lipca b.r. podpisano dokument w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino stanowiący pierwszy, formalny krok na drodze do realizacji projektu rewitalizacji jednej z najciekawszych atrakcji przyrodniczych i turystycznych na mapie Polski.

To niezbędne działanie w celu zachowania Krzywego Lasu. Z uwagi na wiek oraz genezę powstania niektóre spośród rosnących tu drzew wykazują obecnie, w toku naturalnego procesu, tendencję do zamierania.

Rewitalizacja Krzywego Lasu sposobem
na   zachowanie   zamierających   drzew

Uroczyste złożenie podpisów przez Mieczysława Sawaryna – Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Ryszarda Brygmana – Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino odbyło się w obecności przedstawiciela Partnera Strategicznego projektu Sylwestra Chruszcza – Dyrektora Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Partnerem Strategicznym projektu jest Polska Grupa Energetyczna i Fundacja PGE.

Celem rewitalizacji jest wyeksponowanie najpiękniejszych fragmentów Krzywego Lasu, wzmocnienie udostępnienia turystycznego poprzez wykonanie ścieżek spacerowych, parkingu i dodatkowej infrastruktury turystycznej.

Jednym z istotnych elementów projektu jest również założenie dwóch 10 arowych powierzchni zastępczych dla starzejącego się już drzewostanu Krzywego lasu. Na powierzchniach prowadzone będą próby odtworzenia krzywizn drzew, poprzez naśladowanie sposobów, jakie wykorzystali protoplaści tworzący niegdyś ten niezwykły dziś pomnik przyrody. Drugim z planowanych sposobów będzie wysianie nasion pozyskanych z drzew Krzywego Lasu i obserwacja ewentualnych powtórzeń cech u potomstwa.

„Te wszystkie działania są niezbędne w celu zachowania tej niezwykłej atrakcji. Drzewostan tworzący Krzywy las jest na bieżąco przeglądany pod kątem stanu zdrowotnego. Obumarłe drzewa lub ich fragmenty mogą bowiem stanowić zagrożenie dla gości odwiedzających obiekt. W przypadku zaobserwowania zagrożenia drzewa takie lub ich fragmenty (wierzchołki, konary) są usuwane i pozostawiane do naturalnego rozkładu” – mówi Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino.

Jest to zgodne z ustawą o ochronie przyrody, której art. 45 ust. 2 pkt 4 mówi o możliwości ingerencji w pomnik przyrody w sytuacji, gdy stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

„Patrząc zatem przezornie w przyszłość działamy, aby osobliwe krzywizny pni, które powstaną w następnym pokoleniu młodych drzew mogły cieszyć miłośników tej atrakcji tak jak dotychczas. A może czynione eksperymenty odwrócą hipotezy o celowej działalności człowieka dając pierwszeństwo snutym niekiedy podejrzeniom o istnieniu w tej lokalizacji tajemniczego miejsca mocy” – dodaje pani Lidia.
Powierzchniowy pomnik przyrody „Krzywy las” zlokalizowany w Nadleśnictwie Gryfino to skupisko osobliwie zdeformowanych sosen, których wiek szacowany jest na około 80-90 lat. Pomimo wielu prób ustalenia historii jego powstania dziś nadal posługujemy się wyłącznie hipotezami i domysłami. Z dużym prawdopodobieństwem uznać można, że specyficzne wygięcia pni zostały zainicjowane ręką człowieka, który poprzez odpowiednie metody ich formowania osiągnął ten wyjątkowy kształt.
Twórcom przyświecał z pewnością zamysł wykorzystania takich nietypowych półfabrykatów do produkcji przedmiotów codziennego użytku. Jakich? Dziś trudno to wskazać. Być może były to elementy mebli, na które składają się fantazyjnie wyprofilowane łuki. A może takich elementów używano do produkcji sań rogatych, popularnych w XIX wieku, których to, jak kiedyś zasugerował jeden z mieszkańców mała wytwórnia zlokalizowana była w tutejszych okolicach.
Warto wykorzystać letnie miesiące do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca, szczególnie, że z roku na rok następują zmiany spowodowane naturalnym procesem zamierania drzew.


Na podstawie informacji prasowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię