LEŚNE BOCIANY Z BOLEWIC – GRETTA, KRIS I KUBIS
Foto: Nadleśnictwo Bolewice

Czarne bociany, podobnie jak w minionych latach, zostały zaobrączkowane w Nadleśnictwie Bolewice (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie). Obrączkowanie najłatwiej przeprowadzić przed wylotem młodych bocianów z gniazda.

Foto: Nadleśnictwo Bolewice

Prace odbyły się pod nadzorem dr hab. inż. Tadeusza Mizery z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Bociany, po wyciągnięciu z gniazda, zostały zważone i dokonano pomiarów m.in. długości skrzydła, dziobu i piór. Bociany zaobrączkowano zakładając im dwa typy obrączek, po jednej na każdą z nóg.
Każda obrączka posiada wytłoczony, skrócony adres centrali obrączkowania oraz niepowtarzalny kod literowo-cyfrowy, który niczym dowód osobisty charakteryzuje ptaka i pozwala go zidentyfikować przy powtórnym schwytaniu lub obserwacji, nawet po wielu latach. Po zakończeniu wszystkich pomiarów bociany wróciły z powrotem na swoje miejsce.

Foto: Nadleśnictwo Bolewice

„Liczymy, że dzięki założonym obrączkom i informacjom zwrotnym, uda nam się więcej dowiedzieć o zwyczajach naszych leśnych mieszkańców i dzięki temu lepiej je chronić. Przy okazji obrączkowania sprawdzamy czy naszym bocianom nic nie dolega, czy nie zaplątały się w sznurek, czy gniazdu nie grozi zawalenie. Gniazdo, w którym przyszły na świat te trzy młode bociany było wzmocnione przed przylotem pary dorosłych bocianów z zimowiska, bo groziło mu już spadnięcie z drzewa i jak widać przyniosło to oczekiwane efekty” – mówi Jolanta Gaczyńska z Nadleśnictwa Bolewice w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Pamiętajmy, że wokół gniazd bocianów czarnych (ale także innych gatunków ptaków np. bielika) obowiązuje strefa ochronna, która objęta jest stałym oraz okresowym zakazem wstępu. Miejsca w lesie, w których wyznaczono taką strefę, nazywane są ostoją zwierząt i oznaczone są specjalną tablicą informacyjną.