Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy list Klubu Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska skierowany do Przewodniczącej Sejmiku Województwa Lubuskiego Wiolety Haręźlak dotyczący zakażenia CIVID-19 radnego Łukasza Mejzy.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Klub Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego „Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska”, zwraca się do Pani Przewodniczącej o skierowanie zapytania do Radnego Łukasza Mejzy, w celu wyjaśnienia jego postawy przed ujawnieniem przez niego w nocy 08.08.2020 r. informacji o tym, że jest nosicielem wirusa COVID-19.

Sejmik Województwa Lubuskiego to ważne ogniwo samorządu. Radny wojewódzki jest obdarzony dużym zaufaniem i powinien swą funkcję sprawować rzetelnie i odpowiedzialnie. Właśnie odpowiedzialnie, bo wydarzenia ostatnich dni i możliwość zarażenia radnych i uczestników Sesji Sejmiku oraz szkolenia pokazały jak to jest ważne.

Inicjatywa Klubu jest skutkiem sytuacji w jakiej znalazł się samorząd województwa lubuskiego z uwagi na stwierdzenie u w/w pozytywnego wyniku na obecność COVID-19. Celem jaki sobie postawiliśmy jest ustalenie czy nie doszło do naruszenia zasad i ograniczeń ze strony Radnego, narażenia osób trzecich na zagrożenie utraty zdrowia i życia.

Radny Łukasz Mejza bezpośrednio przed sesją Sejmiku w dniu 05.08.2020 r. wrócił z urlopu, który odbywał w krajach dużego ryzyka tj. m.in. w Rumunii, Słowacji oraz Węgrzech. Taki stan rzeczy można ustalić m.in. z jego profilu na Facebooku (wpis z dnia 25.07.2020 r.). Nadmienić należy, że nie ma co prawda aktualnie zakazu wjazdu do w/w krajów, ale w tym przypadku należy zachować daleko idącą ostrożność.
Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami tj. obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz. Jednocześnie należy czuć się odpowiedzialnym za zdrowie i życie innych osób i w sytuacji, kiedy przebywało się w kilku krajach gdzie jest wysoka zachorowalność , samodzielnie poddać się środkom ostrożności, jak choćby dobrowolnej kwarantannie. 

Tymczasem radny Łukasz Mejza nie podjął żadnych środków, które mogłyby ochronić osoby trzecie od zachorowania, w tym pracowników urzędu, zaproszonych gości, radnych oraz Zarząd Województwa. Mowa w tym miejscu o dobrowolnej kwarantannie, jakiej w/w mógł się poddać, czy też choćby zasłonięciu ust i nosa na sesji sejmiku, czy też szkoleniu jakie odbyło się w Wiejcach. Żadnej z tych czynności Radny nie wykonał. Tym bardziej oświadczenie Radnego, jak w jego komunikacie na profilu Facebook o tym, że zachowywał wszelkie środki ostrożności są nieprawdziwe i sprzeczne ze stanem faktycznym, jaki jest widoczny choćby na nagraniu sesji z dnia 05.08.2020 r.

Aktualnie radny Łukasz Mejza przebywa w izolacji i uczynił z tego pobytu i z całej sytuacji okazję do promowania swojej osoby w mediach społecznościowych. Jak sam stwierdził czuje się dobrze i w zasadzie nie ma objawów wirusa. To bardzo pocieszająca Nas informacja, jednak nie widzimy w tym zachowaniu niczego co można odebrać jako poczucie odpowiedzialności za postawienie innych w trudnej sytuacji. Trudno winić kogoś kiedy nieświadomie zaraża innych, ale brak ostrożności i zabezpieczeń w sytuacji, kiedy potencjalnie osoba ta ma świadomość, że jest duże ryzyko zachorowania po jego stronie, już pozwala nagannie ocenić jego postawę. Radny ma świadomość, że wśród osób uczestniczących w sesji były obecne osoby starsze, czy też osoby które są leczone, bądź były leczone na nowotwory złośliwe, przez co mają znacznie obniżoną odporność. W tym aspekcie braku zachowawczości po stronie radnego Łukasza Mejzy nie sposób zaakceptować.
To że Radny czuje się dobrze nie oznacza, że innym w tym nam, czy też naszym rodzinom nie zagraża niebezpieczeństwo. Tylko na marginesie wspomnieć należy o skutkach ekonomicznych zaistniałej sytuacji, mowa o osobach prowadzących działalność, ale też o osobach które niezwłocznie musiały zmienić plany urlopowe, odwołać rezerwacje. Mowa również o konieczności odwołania posiedzeń komisji oraz sesji sejmiku zaplanowanej na dzień 17.08.2020 r.

Mając na uwadze powyższe oraz potrzebę wyjaśnienia zaistniałej sytuacji zwracamy się do Pani Przewodniczącej o skierowanie do radnego Łukasza Mejzy pisma o złożenie wyjaśnień oraz odpowiedź na następujące pytania:

  1. Kiedy Radny wrócił z urlopu i jaki był zakres terytorialny jego wyjazdu?
  2. Ile osób uczestniczyło w wyjeździe i czy osoby te wraz z radnym stosowały środki ostrożności m.in. zakrywanie ust i nosa?
  3. Czy po powrocie do Polski Radny poddał się dobrowolnej kwarantannie?
  4. Jakie środki ostrożności Radny zachował podczas sesji sejmiku w dniu 05.08.2020 r.  oraz na szkoleniu radnych w Wiejcach w dniach 07-08.08.2020 r.?
  5. Kiedy dokładnie Radny dowiedział się o nosicielstwie znajomego?
  6. Kiedy znajomy Radnego poddał się testowi i kiedy otrzymał wynik?
  7. Kiedy dokładnie Radny wykonał test na nosicielstwo?

Radny Łukasz Mejza może nie chcieć odpowiedzieć na powyższe pytania, ale będzie to całkowicie sprzeczne z jego postawą jaką aktualnie prezentuje w życiu publicznym. Wyjaśnienie zaistniałej sytuacji służyć ma ewentualnie dalszym działaniom, jakie powinna podjąć Pani Przewodnicząca w tym m.in. zainicjowaniu ewentualnych postępowań przed organami państwa. Takie kompetencje tj. reprezentacje Sejmiku na zewnątrz zastrzega do kompetencji Przewodniczącego Sejmiku par. 7 ust 2 pkt 1 Statutu Województwa Lubuskiego. 

Jednocześnie wnosimy o zwrócenie się do Lubuskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8B o udzielenie informacji dotyczącej wywiadu epidemiologicznego radnego Łukasza Mejzy. Informacja ta miałaby dotyczyć m.in. ustalenia, kiedy po raz pierwszy zgłosiła się na badanie osoba z kręgu osób uczestniczących w wyjeździe wypoczynkowym radnego oraz stanowić odpowiedź na pytania 1-7, jak powyżej.

Fakt, że przebywa Pani wraz z większością radnych na kwarantannie nie uniemożliwia Pani działania, albowiem korzysta Pani z podpisu elektronicznego.

                                                                       Z poważaniem
Sebastian Ciemnoczołowski
Przewodniczący Klubu Radnych Sejmiku  Województwa Lubuskiego
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska