Małe Granty PROO 2019-2021

Zarząd LGR Obra – Warta, dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030 możemy działać i pomagać innym”, z uwagi na wagę problemów planowanych do rozwiązania przez Organizacje Obywatelskie w ramach 1 naboru zadania Małe Granty PROO 2019-2021 informuje o natychmiastowym udzieleniu wsparcia następującym Organizacjom Obywatelskim:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzewko,
 2. Klub Sportowy Sokół Lubosz,
 3. Stowarzyszenie Działań Młodzieżowych „Za Sterem”,
 4. Ochotnicza Straż Pożarna Strzyżewo,
 5. Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś Zbąska,
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Drawsku,
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Łomnica,
 8. Ochotnicza Straż Pożarna Zbąszyń,
 9. Ochotnicza Straż Pożarna Pszczew,
 10. Stowarzyszenie Promocji 17 Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu,
 11. Koło Gospodyń Wiejskich Kurnatowice,
 12. Ochotnicza Straż Pożarna Szarcz,
 13. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile,
 14. Stowarzyszenie Kalsko XXI,
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Ćmachowie,
 16. Stowarzyszenie Pomocy dla zwierząt „Azyl na Koziej”,
 17. Ochotnicza Straż Pożarna Trzciel,
 18. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Międzyrzeczu,
 19. Stowarzyszenie Bledzewska Organizacja Aktywnych BOA,
 20. Stowarzyszenie Klub Sportowy Obra Zbąszyń,
 21. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej A.T.E. Wicher Strzyżewo,
 22. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżu Wlkp.

W związku z powyższym nabór zostaje zawieszony, wsparcie dla każdej organizacji wynosi 1 500,00 zł.

 *  *  *

PROO to jeden z trzech programów stworzonych w ostatnich miesiącach przez rząd przy walnym udziale Narodowego Instytutu Wolności. Wśród celów wymienianych przez jego twórców, znajdziemy między innymi wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym czy poprawę stabilności finansowej organizacji obywatelskich. Szczególnym wsparciem otoczone mają być organizacje strażnicze, think tanki i media obywatelskie. PROO zakłada między innymi wspieranie działalności statutowej organizacji, tworzenia kapitałów żelaznych, a także wsparcie doraźne.
Nie określa jednak, na jakich zasadach i według jakich kryteriów wybierane będą organizacje otrzymujące dofinansowanie.
Operator programu, Narodowy Instytut Wolności, zakłada, że w okresie realizacji Programu (czyli przez 12 lat) bezpośrednie wsparcie uzyska ponad 11 tysięcy organizacji obywatelskich. Program jest odpowiedzią na znane bolączki III sektora, jak np.: brak stabilności finansowej i trudności w pozyskiwaniu środków, uzależnienie od środków publicznych czy braki kadrowe, rozwarstwienie zasobów w sektorze (10% największych organizacji gromadzi 86% dochodów całego sektora i dysponuje 95% zasobów ludzkich).

PROO będzie finansowany z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który stanowi 4% wpływów z dopłat w grach objętych monopolem państwa (na podstawie art. 88a ustawy o grach hazardowych).
W latach 2018-2030 rząd przeznaczy na PROO ok. 585 mln zł.
Granty będzie można otrzymać w formule otwartych konkursów dotacyjnych w pięciu priorytetach PROO, czyli:

 • Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny
 • Priorytet 2. Kapitały żelazne
 • Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich
 • Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich.