ulica mieszka 006[1]
Międzyrzecz, ulica Mieszka I w kierunku do centrum miasta …

Kiedy zakończył się remont i przebudowa ul. Świerczewskiego mieszkający bez wątpienia się tym faktem ucieszyli. Dzisiaj po zmianie nazwy ulicy mieszkając już przy ul. Mieszka I mieszkańcy pytają się gdzie są kosze na śmieci?

Jak pamiętamy w ramach VI etapu ulica była remontowana od bramy prowadzącej do jednostki, aż do ronda przy obwodnicy.

Przebudowana została sieć wodociągowa, kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Na remontowanym odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia z warstw mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa.
Remont obejmował również chodniki po obu stronach ulicy oraz pobocza. Podobnie jak podczas realizacji V Etapu z jezdni zostały wydzielone pasy rowerowe po obu stronach ulicy.
Za terenem zabudowanym po prawej stronie drogi od wysokości ogródków działkowych wybudowana została ścieżka pieszo-rowerowa.

Foto 

Zdjęcia: Kazimierz Czułup


Bez wątpienia przeprowadzony remont zmienił oblicze ulicy. Jednocześnie powstanie obwodnicy miasta przyczyniło się także do zmniejszenia i uspokojenia ruchu kołowego, jest teraz na Mieszka I po prostu ciszej.

Mieszkańcy budynków położonych przy nowo wyremontowanej ulicy ze zdziwieniem zauważyli, że pomimo tak wielkich nakładów finansowych, po upływu wielu miesięcy, nadal na chodnikach nie zostały ustawione kosze na śmieci.

 – „Wprawdzie ustawiono trzy kosze tuż przy skrzyżowaniu z ul. Łąkową i Chopina, ale to nie załatwia sprawy. To taka pozoracja. Co z resztą ulicy?” – pyta pani Bożena, mieszkanka z ul. Mieszka I

Co możemy wyczytać w ustawie dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach?

USTAWA
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozdział 2

Zadania gmin Art. 3.

1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

11) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku; …

Zobacz pełną treść ustawy

Ustawiono trzy kosze tuż
przy skrzyżowaniu z ul.
Łąkową i Chopina, a co z
pozostałym 650 metrowym odcinkiem
ulicy?

Okazuje się, że pozostały, ponad 650 metrowy odcinek ulicy nie został wyposażony w ogóle w kosze na śmieci. Przeoczenie, czy źle pojęte oszczędzanie?  Ustawienie trzech koszy w zasadzie nic nie załatwia i faktycznie może być postrzegane przez mieszkańców jako brak poważnego traktowania.
„Wszyscy przecież płacimy podatki. Więc co jest powodem tego, że jedni mają ustawione kosze, a inni ich nie mają. Jaki tu obowiązuje system? Czy pozostała część ul. Mieszka I tych koszy nie ma, bo jest najdalej oddalona od centrum miasta?” – dodała kolejne pytanie pani Bożena  (nazwisko do wiadomości redakcji).

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka