45,94  % – tyle wyniosła frekwencja podczas dzisiejszego głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu według stanu na godz. 17:00. 

Podczas trzeciej, niedzielnej konferencji prasowej poświęconej wyborom do Sejmu i Senatu Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące frekwencji według stanu na godzinę 17:00.

Według województw
Największą frekwencję wyborczą odnotowano w województwie mazowieckie (49,59 %), a najniższą – w województwie opolskim (39,54 %).

W lubuskim odnotowano frekwencję na poziomie 42,55%.

Według miast wojewódzkich
Ze wszystkich miast wojewódzkich najwięcej wyborców zagłosowało dotąd w Warszawie (54,86 %), a najmniej – w Gorzowie Wielkopolskim (47,43 %).

Według gmin
Gminą z najwyższą jak dotąd frekwencją jest Podkowa Leśna, powiat grodziski, województwo mazowieckie (64,45 %). Najniższa frekwencja była w gminie Walce, powiat krapkowicki, województwo opolskie (28,62%)

Zapis konferencji prasowej PKW – dane z godziny 17:00