OGŁOSZENIE

Dyrektor szkoły muzycznej Małgorzata Telega-Nowakowska
Dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. Małgorzata
Telega-Nowakowska

W piękne wrześniowe popołudnie do auli Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Międzyrzeczu po wakacyjnej przerwie znowu zawitali uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz goście.

3 września o godzinie 16:00 2018 roku uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego tradycyjnie została zainaugurowana odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, akompaniował na fortepianie Tadeusz Nowak.

Uczniów, rodziców i grono pedagogiczne Serdecznie powitała dyrektor szkoły  Małgorzata Telega. – „Życzę wielu sympatycznych chwil, słońca i sukcesów w nowym roku szkolnym …”.  Następnie pani dyrektor odczytała list od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Piotra Glińskiego.

Drodzy Uczniowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Pracownicy Szkół Artystycznych!

Rozpoczynamy dzisiaj nowy rok szkolny. Dla niemal stu tysięcy uczniów i nauczycieli szkół artystycznych nadchodzi czas zdobywania nowych umiejętności i pielęgnowania talentów. Nauka w szkole artystycznej wiąże się z wysiłkiem codziennej pracy, ale także z radością, jaką daje kontakt ze sztuką. Niech każdy rodzaj szkolnej aktywności – udział w lekcjach, przygotowaniach do koncertów, konkursów, przesłuchań i przeglądów – przyniesie Państwu satysfakcję i poczucie spełnienia w artystycznej misji, a zdobywane wyróżnienia podniosą motywację do dalszej pracy.

Podczas rozpoczynającego się roku szkolnego będziemy uroczyście obchodzić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie i absolwenci szkół artystycznych wezmą czynny udział w wielu z ponad sześciuset wydarzeń kulturalnych, objętych Programem Wieloletnim „Niepodległa”.
Świętowanie setnej rocznicy powrotu państwa polskiego na mapy świata ma szczególny wymiar, gdy dokonuje się poprzez sztukę i z udziałem jej najmłodszych adeptów. Serdecznie dziękuję młodym artystom, którzy aktywnie włączają się w niepodległościowe obchody i gorąco zapraszam wszystkich do wzięcia w nich udziału.

Szkoły artystyczne są przede wszystkim ostoją piękna. Obcuje się w nich z wartościami najbardziej uniwersalnymi, które przemawiają przez dzieła sztuki, tworzone i interpretowane przez naszą młodzież. Życzę wszystkim Państwu, aby piękno i radość były Waszym udziałem każdego dnia, w każdej polskiej artystycznej szkole; aby wynagradzały codzienne zmagania i przekonywały nas o tym, jak cenne jest poświęcenie się sztuce. Wszystkim składam życzenia pomyślnego nowego roku szkolnego.

W nowym roku szkolnym 2018/2019  naukę w Szkole Muzycznej rozpocznie 25. nowo przyjętych uczniów. Natomiast w czerwcu br. pożegnaliśmy 13. absolwentów naszej szkoły muzycznej.

Nowo przyjętym uczniom zostali przedstawieni nauczyciele, którzy będą ich wprowadzać  świat muzyki. Uczniowie uczyć się będą w następujących klasach:

  •  klasa fortepianu: Małgorzata Telega-Nowakowska, Tadeusz Nowak, Przemysław Kojtych;
  •  klasa skrzypiec:  Jolanta Helwig, Agnieszka Wenda, Marta Walczak;
  •  klasa fletu poprzecznego: Barbara Horyd i Daria Puciata;
  •  klasa akordeonu: Alina Plebanek;
  •  klasa saksofonu i klarnetu: Czesław Nowakowski;
  •  klasa wiolonczeli: Katarzyna Winkiewicz;
  •  klasa gitary: Zdzisław Musiał,
  •  zespół wokalny i chór: Wojciech Witkowski;

Przedmiotów teoretycznych uczyć będą Iwona Skwarna wspólnie z  Sławomirem Filus.  Przez pewien czas, ze względu na chorobę pani Iwony przedmiotów teoretycznych w  zastępstwie uczyć będą: A. Plebanek, W. Witkowski  i  S. Filus.

Wiolonczelistka Filharmonii Gorzowskiej Katarzyna Winkiewicz przejęła klasę po poprzedniej nauczycielce tego instrumentu. Skrzypaczka Agnieszka Wenda także pracuje w Filharmonii Gorzowskiej.

Wszystkim uczniom życzymy wielu szczęśliwych chwil oraz satysfakcji z odkrywania świata dźwięków. Warto uczyć się w szkole muzycznej, ponieważ jak zauważają nauczyciele z innych szkół, dzieci chodzące do PSM I st. w Międzyrzeczu są bardzo kreatywne, kulturalne, a poprzez dość sporą listę obowiązków, szanują swój czas i wykorzystują go możliwie jak najlepiej.

Postaramy się aby nauka w naszej szkole była dla Was drodzy Uczniowie czasem cenniejszym niż złoto.


W imieniu grona pedagogicznego – Zdzisław Musiał

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię