OGŁOSZENIE

togetair logo 115 uczelni wyższych, 16 Marszałków Wojewódzkich, ponad 40 partnerów merytorycznych, w tym instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, ministerstwa oraz instytucje międzynarodowe, a także media – wyrazili swoje poparcie dla idei Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021 (21-23 kwietnia). Szczyt poprzedzony zostanie publikacją pierwszego Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego.

3 dni debat nt. ochrony klimatu odbędzie się 21, 22, 23 kwietnia. Będzie to w 100 proc. digitalowe wydarzenie online w bezpiecznej formule hybrydowej nadawane na żywo z głównego studia tv w Warszawie oraz z Brukseli.

WIDEO: Minister Klimatu Michał Kurtyka zaprasza na Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021

Podczas trzech dni, odbędzie się ponad 16 debat tematycznych, w ramach, których omawiane będą takie tematy proekologiczne jak m.in. konsekwencje zmian klimatycznych, walka ze smogiem, modernizacja ciepłownictwa, transformacja energetyczna, rozwój technologii wodorowej i przyszłość energetyki wiatrowej, a także niskoemisyjnego transportu, elektromobilności oraz przestawienie gospodarki na model cyrkulacyjny, oparty na recyklingu i ponownym wykorzystaniu surowców.

 TOGETAIR BEZPŁATNIE DLA KAŻDEGO
Tegoroczna edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR to przede wszystkim ogromna skala dotarcia poprzez BEZPŁATNY streaming dostępny w takich mediach jak: WP.pl, Money.pl, PolsatNews.pl, Polskieradio24.pl, Interia.pl, ZielonaInteria.pl, Energetyka24, 300Gospodarka oraz na 540 regionalnych portalach Polska Press m.in. Polska The Times, naszemiasto.pl, strefabiznesu.pl, a także na Facebooku TOGETAIR.

Dzięki tak szerokiej relacji przekaz TOGATAIR dotrze do ponad 6 mln. Polaków zainteresowanych ekologią.togetair 004

 KONFRONTUJĄCY EKO-RING
Ambicją TOGATAIR jest utrzymanie uwagi widzów, poprzez zapewnienie im satysfakcjonującego i wysoce merytorycznego contentu. Nowością tegorocznej edycji będzie „EKO-RING”. W ramach krótkiej (20 min.) formy skonfrontują się „jeden na jeden” przedstawiciele najbardziej przeciwstawnych ekologicznych poglądów.

Plusem dla odbiorców będzie fakt, że całość Szczytu Klimatycznego dostępna będzie także po wydarzeniu na stronie https://togetair.eu/, na kanale YouTube TOGETAIR oraz w specjalnie dedykowanej sekcji na money.pl: https://www.money.pl/sekcja/szczytklimatyczny/.

 – „Do udziału w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR zapraszamy ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i – nie mam wątpliwości – zainspirują naszych odbiorców do wielu cennych zmian. Jesteśmy dumni, że mogliśmy stać się przestrzenią do takiej wymiany myśli i wiedzy. TOGETAIR to więcej niż kongres – to miejsce do poznania możliwości, posłuchania ludzi, zdobywania wiedzy ekologicznej w dowolnym, najbardziej dogodnym momencie – treści ze Szczytu dostępne są przez cały rok” – komentuje Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrzetogetair 001

 ZASIĘG MIĘDZYNARODOWY
– „TOGETAIR to także połączony projekt raportu i debaty o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu, którego celem jest wyeksponowanie polskich działań, zarówno na szczeblu administracji krajowej, jak i przedstawienie w Unii Europejskiej polskiego stanowiska na rzecz ekologii i zmniejszenia emisji CO2” – wyjaśnia Artur Beck, Producent i organizator Szczytu Klimatycznego TOGATAIR, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei

Tegoroczną edycję Szczytu relacjonować będzie również brukselski EurActiv – zajmujący się polityką europejską, a także bardziej dogłębną analizą polityk UE m.in. w obszarze energii i środowiska. Dzięki temu Polski głos ekologii będzie słyszany w Europie i na świecie.

We współpracy z międzynarodowym partnerem Business & Science Poland (BSP) – zrzeszenia pracodawców, który łączy doświadczenia polskich przedsiębiorstw i instytutów naukowych z agendą Unii Europejskiej – realizowany będzie panel dot. węglowego mechanizmu korekcyjnego na granicach UE (CBAM).

25 stycznia bieżącego roku ukazał się raport dwojga krakowskich badaczy Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Piotra Kleczkowskiego i mgr Katarzyny Kotarby, jednoznacznie potwierdzający, że jakość powietrza w Krakowie poprawia się znacznie szybciej niż na pozostałym obszarze województwa. Spadek stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu między sezonami grzewczymi 2012/13 i 2019/20 wyniósł w Krakowie ponad 42%. Stężenie pyłu PM 10 spadło o ponad 45 %, a pyłu PM 2,5 – o blisko 44 %.
Uchwała antysmogowa dla Małopolski, przyjęta w styczniu 2017 r., była regulacją, na której wzorowały się potem kolejne województwa. Wprowadziła ona m.in. ograniczenia w stosowaniu przestałych pieców i urządzeń grzewczych. Już od blisko 4 lat w regionie wolno instalować tylko nowoczesne piece na paliwa stałe, spełniające wymagania tzw. Ekoprojektu. Do końca roku 2022 należy wymienić piece pozaklasowe, a do końca roku 2026 – te o 3. lub 4. klasie emisyjności.

– „Dzięki stałej obecności Business & Science Poland w Brukseli, jesteśmy w stanie skutecznie wychwytywać trendy i pomysły, które mają wpływ na unijną legislację. Dziś trudno znaleźć obszar działalności Unii, który nie zostałby podporządkowany lub przynajmniej włączony do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu i celu neutralnej klimatycznie gospodarki. W drodze do spełnienia tych celów najistotniejsze jest, aby unijne przepisy uwzględniały realistyczne możliwości polskich przedsiębiorstw i zapewniały zrównoważone warunki konkurencji na wspólnym rynku” – mówi Bartek Czyczerski, Dyrektor Generalny Business & Science Poland w Brukseli – „Szczyt i Raport Klimatyczny to ważne narzędzia dla BSP i innych podobnych podmiotów uczestniczących w konsultacjach unijnych przepisów. Wymiana doświadczeń między administracją centralną, samorządową, biznesem, środowiskami naukowymi i opiniotwórczymi, stanowią niezastąpione źródło wiedzy o zaangażowaniu Polski w osiąganiu celów klimatycznych. Zgromadzona w ten sposób wiedza i doświadczenia pozwalają nam budować most i łączyć debatę w Polsce z negocjacjami, które trwają równolegle w Brukseli” – dodaje B. Czyczerski.

Natomiast tematy sprawiedliwej transformacji, racjonalnej przyszłość polskiej energetyki i górnictwa, czy zeroemisyjne systemy energetyczne komentowane będą z perspektywy przedstawicieli instytucji międzynarodowych, takich jak:

 • Janusz Wojciechowski, Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce, Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact – UNGC)
 • Jorgo Chatzimarkakis, Secretary General Hydrogen Europe
 • Giles Dickson, CEO Wind Europe
 • Maciej Golubiewski, EU Commissioner’s Cabinet Head
 • Tomasz Chmal, Prezes Zarządu BSP

– „Poprzez Szczyt Klimatyczny nie tylko edukujemy, ale doprowadzamy by Polska pozycja negocjacyjna na arenie międzynarodowej była coraz mocniejsza. My wiemy, że Polska robi bardzo dużo w obszarze ekologii i ma szanse stać się liderem, jednak potrzebujemy, aby kraje europejskie zrozumiały nasze uwarunkowania historyczne i geopolityczne. Stąd też decyzja, aby Raport Klimatyczny został przetłumaczony na trzy języki (angielski, niemiecki, francuski) i został rozdystrybuowany wśród eurodeputowanych” – dodaje A. Śmieja.togetair 002

 NACISK NA ZMIANY
– „Zmiana klimatu jest prawdopodobnie największym wyzwaniem, przed jakim stoi ludzkość. Cieszę się, że po raz drugi weźmiemy udział w poszukiwaniu rozwiązań, które przyspieszą zieloną transformację. Uważamy, że wybór energii to wybór stylu życia. Dziś energia ma zasięg międzynarodowy, mówi różnymi językami i jest siłą napędową dla każdego. Motywujemy do zmiany sposobu, w jaki ją wytwarzamy i zużywamy, aby pójść w kierunku bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Jest to Twoja energia i Twój wybór” – mówi Lech Kaniuk, co-founder i CEO SunRoof

Jak zapewniają organizatorzy, TOGATAIR to szerszy wymiar rozmów o ekologii, w ramach którego najlepsi eksperci, liderzy i firmy: informują, wyjaśniają i pokazują kierunki zmian, które powinny zostać podjęte na polu ekologii.

Najważniejszym aspektem Szczytu jest wywieranie nacisku na realne zmiany, a także edukowanie i dotarcie z wiedzą o tym, że wybierając działania neutralne dla powietrza, zielone, odnawialne źródła energii, zarówno w kontekście ogrzewania, źródeł prądu czy elektromobilności pozytywnie wpłynie to na zdrowie wszystkich Polaków.

– „W Małopolsce już obserwujemy poprawę jakości powietrza – działania, które rozpoczęliśmy jako krajowa awangarda, przynoszą efekty. W Krakowie jako pierwszym mieście w Polsce, od 2019 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania paliw stałych. Obowiązek wymiany pozaklasowych kotłów węglowych obejmie całą Małopolskę już od 2023 roku. Uchwały antysmogowe stały się wzorem dla pozostałych regionów. Od zeszłego roku obowiązuje w Małopolsce nowy Program ochrony powietrza, którego głównym celem jest przyspieszenie walki ze smogiem. Pracujemy też z kolejnymi 5 gminami nad lokalnymi uchwałami antysmogowymi, które zakładają wyeliminowanie węgla w gospodarstwach domowych do 2030 roku. Badania IBRIS z zeszłego roku potwierdzają, że ponad 89 proc. mieszkańców województwa wie o funkcjonowaniu uchwały antysmogowej dla Małopolski, a ponad 81 proc. ocenia wprowadzone przepisy antysmogowe dobrze lub bardzo dobrze.

Rezultaty wdrażania powyższych uchwał to m.in. ponad 50 tysięcy wymienionych pieców węglowych i ograniczenie emisji pyłów zawieszonych do powietrza w latach 2015-2019 o ok. 2,3 tys. ton. Potwierdzają to badania naukowe – właśnie ukazało się podsumowanie prac ekspertów z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza, którzy największą w Polsce poprawę powietrza odnotowali w Krakowie, od ponad roku objętym zakazem stosowania paliw stałych. Skuteczność likwidacji źródeł emisji pyłów zawieszonych w walce ze smogiem potwierdziły także analizy naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Warto jednak podkreślić, że tylko zdecydowane kroki realnie przyczynią się do poprawy jakości powietrza, a trzeba pamiętać, że smog przyczynia się rocznie do podobnej ilości zgonów Polaków, jaką spowodował w ciągu roku wirus Covid-19 – ponad 45 000” – mówi Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.togetair 003

 ZIEMIA, OGIEŃ, POWIETRZE, WODA, CZŁOWIEK
Szczyt Klimatyczny TOGETAIR to 3 dni (ponad 24 godziny) wystąpień, debat i dyskusji znakomitych ekspertów, którzy przeanalizują skutki zmian klimatycznych w pięciu obszarach tematycznych: ziemia, ogień, powietrze, woda i człowiek, a wszystko to w ramach ponad 15 paneli. Realizowane będą także loże prasowe, podczas których dziennikarze będą komentować i podsumowywać wnioski, które paneliści wypracują w trakcie dyskusji.

Pierwszego dnia (21 kwietnia) rozmowy dotyczyć będą mi.in: perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce, walki za smogiem, węglowego mechanizmu korekcyjnego na granicach UE (CBAM), zielonej energii, nowoczesnych technologii i zeroemisyjnych domów, a także racjonalnej gospodarki wodą w kontekście lokalnego pustynnienia i marnotrawstwa wody.

Czwartek (22 kwietnia) będzie dniem poświęconym: sprawiedliwej transformacji, racjonalnej przyszłość polskiej energetyki i górnictwa, zeroemisyjnym systemom energetycznym, zielonemu transportowi, w kontekście ekologicznej przyszłość kolei, dróg i żeglugi; transformacji ciepła systemowego (elektrociepłownie, spalarnie, biomasa), jak również pojawią się rozmowy o wyzwaniach gospodarki komunalnej.

Z kolei w piątek (23 kwietnia) paneliści zabiorą głos w takich obszarach jak: Polski Nowy Ład i Krajowy Plan Odbudowy, ekonomiczny wzrost i poprawa zdrowia Polaków, ekologicznego rozwoju rolnictwa, ESG i zielonych obligacji, cyfrowej transformacji kraju oraz jak powinny wyglądać miasta przyjazne mieszkańcom i innowacyjne budownictwo ekologiczne.

 – „Szczyt Klimatyczny doskonale wpisuje się w trendy uwidaczniające się w obrębie przyjaznego dla środowiska budownictwa mieszkaniowego, co ma swój szczególny wymiar w tzw. eco-trendach. Jest to wynikiem oddziaływania dwóch głównych czynników – po pierwsze ludzie chcą mieszkać i pracować w przyjaznych środowisku domach, a po drugie europejscy i w konsekwencji krajowi legislatorzy implementują przepisy obligujące firmy deweloperskie i wykonawcze do stosowania wyższych standardów w tym zakresie, a które to standardy wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego, gdzie materiały pozostają w gospodarce tak długo, jak to tylko jest możliwe, zaś wytwarzanie odpadów jest minimalizowane.

 W ten trend wpisują się także działania deweloperów podnoszące standard energooszczędności inwestycji, gospodarowania zasobami wody i zagospodarowania odpadów w trakcie procesu budowy lub eksploatacji budynków mieszkalnych, wykorzystania prefabrykatów, recyklingu gruzu, ale też będących czynnikami do tworzenia przewagi konkurencyjnej – eco-rozwiązania na przestrzeniach wspólnych inwestycji, zagospodarowanie terenów zielonych, czy wprowadzanie pakietów antysmogowych, pozwalających utrzymywać czyste powietrze w lokalach mieszkalnych niezależnie od pory roku i warunków zewnętrznych” – komentuje Iwona Sroka, członek zarządu Murapol SA.

Szczyt Klimatyczny to bez wątpienia neutralna przestrzeń do dyskusji ponad podziałami dla wielu środowisk. Zgromadzi on kluczowych z perspektywy ekologii partnerów w celu dyskusji na temat przyszłości polityki klimatycznej i tego, w jaki sposób można zwiększyć nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska naturalnego.plakat

 Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021

 • Partner Strategiczny: PKN ORLEN
 • Główny Partner Środowiskowo-Klimatyczny: Lasy Państwowe
 • Partnerzy ECO+: EkoMałopolska, McDonald’s, PKO Bank Polski
 • Partnerzy ECO: Giełda Papierów Wartościowych, Instytut Ochrony Środowiska, Mazowsze, PKP Energetyka, Red Snake, SunRoof, Grupa Żywiec, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Ochrony Środowiska, Tetra Pak, Polski Związek Firm Deweloperskich, Murapol
 • Honorowy Patronat: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
 • Patronaty ministerstw: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Patronat Marszałka Województwa: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego, Pomorskiego i Zachodniopomorskiego
 • Partner Międzynarodowy: Business & Science Poland, UN Global Compact Network Poland, The World Bank
 • Patronaty i partnerzy merytoryczni: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, govtech Polska, Polskie Regiony, Maków Mazowiecki, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Program Czysta Polska, Polski Alarm Smogowy, Biuro Rzecznika MiŚP, Związek Banków Polskich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polski Instytut Ekonomiczny, Główny Urząd Statystyczny, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Centrum Projektów Europejskich, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Patronaty uczelni wyższych: Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika Wrocławska
 • Główny Partner Medialny: Polsat, Polsat News, Interia, Zielona Interia
 • Główne Portale Internetowe: Wirtualna Polska, money.pl
 • Główny Partner Radiowy: Polskie Radio
 • Główny Partner Branżowy: Energetyka24
 • Partnerzy Medialni: Polska Agencja Prasowa, ISBnews, Audytorium 17, Strefa Biznesu, naszemiasto.pl, Kapitał Polski, Defence24, 300 Gospodarka, Ozeon, Gramy w Zielone, ekologia.pl, Głos Mordoru, Kopro Voice
 • Rada Programowa pod przewodnictwem Michała Kurtyki, Ministra Klimatu i Środowiska (https://togetair.eu/rada-programowa)
 • Szczegóły dot. programu Szczytu Klimatycznego oraz pełna lista partnerów: https://togetair.eu
 • UCZESTNICTWO W WYDARZENIU ONLINE JEST BEZPŁATNE

Prace nad Polskim Multimedialnym Raportem Klimatycznym trwają nieprzerwanie od zakończenia pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, która odbyła się w czerwcu 2020 r. pod Honorowym Patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego.

Wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach, osiągając ponad 1500 cytowań; 3,5 mln streamów z głównego wydarzenia; docierając łącznie do ponad 12 mln użytkowników.

Ponadto, organizator Szczytu – Fundacja Czyste Powietrze zrealizowała ponad 30 tysięcy bezpłatnych konsultacji dotyczących Programu Czyste Powietrze, czynnie przyczyniając się do zmniejszania zjawiska smogu w Polsce.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię