OGŁOSZENIE

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Powiecie
Międzyrzeckim – 2018

11 maja 2018 roku w Trzcielu odbyły się uroczyste, „Powiatowe  Obchody  Dnia Strażaka 2018 r.”

Oficjalne uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Trzcielu. Mszę Świętą w intencji strażaków koncelebrowali, kapelan strażaków międzyrzeckich ks. Józef Tomiak i ks. proboszcz Marek Bednarek.

Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami Trzciela na Plac Zjednoczenie, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Kolumnę poprzedzał wóz bojowy OSP, a za nim podążały poczty sztandarowe . Przemarszowi strażaków przyglądali się mieszkańcy Trzciela.

Po przybyciu na plac o 15:50, kapitan Szymon Winnicki – dowódca uroczystości złożył meldunek zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadierowi Januszowi Droździe.

Przy taktach hymnu państwowego została podniesiona flaga państwowa. Poczet flagowy wystawiła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu w składzie:
– dowódca pocztu – ogniomistrz Łukasz Sieńkowski,
– flagowy – starszy ogniomistrz Jarosław Okińczyc,
– asystujący – młodszy ogniomistrz Emil Piekarski.

Poczet sztandarowy wystawiła KP PSP Międzyrzecz w składzie:
– dowódca pocztu – st. kpt. Jerzy Ratkiewicz,
– sztandarowy – st. asp. Michał Rosół,
– asysta – mł. ogn. Mateusz Baran.

Dowódcą pododdziałów był brygadier Dariusz Rzepecki – naczelnik Wydziału Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.

Przybyłych gości w imieniu organizatorów powitał Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu, starszy brygadier Marek Harkot.

Medale za Zasługi dla Pożarnictwa …

Następnie została odczytana Uchwała z dnia 4 kwietnia 2018 roku Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego w sprawie odznaczeń i mianowań na kolejne stopnie.

Zgodnie z Uchwałą Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa nadano druhom:
– Grzegorz Skołuda z OSP Bledzew
– Ryszard Wołyński z OSP Nowe Gorzycko.

Srebrne Medale za Zasługi Dla Pożarnictwa nadano druhom:
– Świątkowski Tomasz z OSP Popowo,
– Kowalski Dariusz z OSP Świniary,
– Hała Bartłomiej z OSP Pszczew,
– Rogala Paweł z OSP Policko.

Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa nadano druhom:
– Paweł Jóźwiak z OSP Popowo,
– Krzysztof Żarnowski z OSP Popowo,
– Andrzej Mikuła z OSP Popowo,
– Krzysztof Dawidowicz z OSP Popowo,
– Michał Wilczyński z OSP Nowa Niedrzwica,
– Lesław Hołownia z OSP Skwierzyna,
– Krzysztof Jasnosz z  Wojskowej Straży Pożarnej z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą nr 6/1/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku nadał Odznakę Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej dla:
– Heleny Kozłowskiej,
– Urszuli Łeszyk.

Zgodnie z rozkazem personalnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej na stopień starszego kapitana mianowano kapitana Szymona Winnickiego.

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mianował na kolejne stopnie:

Na stopień starszego ogniomistrza:
–  ogniomistrza Kowalczyka Piotra,

Na stopień młodszego ogniomistrza:
– starszy sekcyjny Michał Schiller,
– starszy sekcyjny Mateusz Adamski,
– starszy sekcyjny Emil Piekarski,
– starszy sekcyjny Maciej Omeciński.

Na stopień sekcyjnego – starszego strażaka Grzegorza Kaczmarka.

Na stopień starszego strażaka – strażaka Wojciecha Długaszka.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, brygadier Patryk Maruszak, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i zaangażowanie w służbie, przyznał nagrodę finansową funkcjonariuszowi, młodszemu brygadierowi Dariuszowi Surmie.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, starosta międzyrzecki Grzegorz Gabryelski, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu międzyrzeckiego przyznał nagrody finansowe następującym funkcjonariuszom:
– st. kpt. Jerzy Ratkiewicz,
– mł. ogn. Rafał Nowicki,
– asp. Maciej Misztal,
– mł. ogn. Maciej Omeciński,
– sekc. Tomasz Czujko.

Fotorelacja


kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


W związku ze zbliżającymi się Wojewódzkimi Obchodami Dnia Strażaka, które odbędą się 20 maja, br. pani ogniomistrz Aneta Gądek podała do publicznej wiadomości informację o zatwierdzonych awansach na wyższy stopień służbowy, które wręczone zostaną podczas uroczystości wojewódzkich.
Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymają:
– młodszy brygadier Dariusz Rzepecki – na stopień brygadiera,
– starszy kapitan Mirosław Ferenc – na stopień młodszego brygadiera,
– kapitan Dorota Surma – na stopień starszego kapitana,
– młodszy aspirant Maciej Misztal – na stopień aspiranta,
– młodszy aspirant Tomasz Teleśnicki – na stopień aspiranta.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę funkcjonariuszy:
– aspiranta Tomasza Teleśnickiego,
– młodszego aspiranta Piotra Chomicza,
– starszego ogniomistrza Leszka Dybka,
– ogniomistrza Anetę Gądek.

Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał srebrną odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” brygadierowi Lesławowi Glińskiemu, oraz brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” aspirantowi Mateuszowi Nowakowi.

W imieniu odznaczonych i awansowanych podziękowanie złożył starszy ogniomistrz Piotr Kowalczyk.

Podczas uroczystości przypomniano o tym, że w październiku 2017 roku Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. za kwotę 900 tysięcy złotych, zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu volvo, wyposażony w system piany sprężonej, przeznaczony do działań ratowniczo- gaśniczych. Zadanie to było współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiat Międzyrzecki i wszystkie gminy naszego powiatu.

W grudniu 2017 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu z rezerwy celowej budżetu państwa za kwotę 80 tysięcy złotych zakupiła łódź płaskodenną Whally 500 z silnikiem Evinrude E50, która obecnie stanowi wyposażenie grupy wodno-nurkowej działającej w składzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.

W drugiej połowie 2017 roku dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Międzyrzecz- Obrzyce i OSP Skwierzyna zakwalifikowały się do programu realizowanego przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach którego pozyskały przy współfinansowaniu gmin, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze.
Natomiast OSP Trzciel z dofinansowania Gminy Trzciel w kwocie 24 tysiące złotych oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 29 tysięcy złotych zakupiła dwunastomiejscową łódź ratowniczą Whaly 435 z silnikiem Wvinrude E30.

Nowy sprzęt ustawiony na ulicy, przy Placu Zjednoczenia poświęcił kapelan strażaków międzyrzeckich ksiądz Józef Tomiak.

Następnie w imieniu darczyńców zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Janusz Drozda wspólnie z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i członka Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druhem Edwardem Fedko przekazali oficjalnie użytkownikom sprzętu dokumenty pojazdów.

– „Dziękuję Wam za to, że bieżącą pracą, bieżącą służbą i bieżącą działalnością wpływacie na bezpieczeństwo naszej Ojczyzny” – mówił do strażaków brygadier Janusz Drozda

O zabranie głosu poproszony został zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Janusz Drozda.
„Bóg Honor Ojczyzna” – to mamy wyhaftowane na naszych sztandarach. Ojczyzna, to jest zbiorowe zobowiązanie nas wszystkich. Dziękuję Wam za to, że bieżącą pracą, bieżącą służbą i bieżącą działalnością wpływacie na bezpieczeństwo naszej Ojczyzny” – mówił do strażaków brygadier Janusz Drozda.

– „W jedności siła” i tej jedności nam dzisiaj potrzeba w straży pożarnej …” – powiedział druh Edward Fedko

Do zgromadzonych przemówił także Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Edward Fedko.
„W maju, jak co roku obchodzimy Święto Strażaków. Ten rok jest rokiem szczególnym i te obchody też mają charakter szczególny, bowiem obchodzimy je w stulecie niepodległości Polski, ale też obchodzimy w czasie czterdziestolecia objęcia przez naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II rządów w Stolicy Apostolskiej, człowieka, któremu straż pożarna zawsze była bliska, ale również ten rok, to rok sto czterdziestej rocznicy urodzin wielkiego patrioty, twórcy po odzyskaniu niepodległości fundamentów straży pożarnej, Bolesława Chomicza. To on sformułował pojęcie „W jedności siła” i tej jedności nam dzisiaj potrzeba w straży pożarnej, bowiem jak ostatnio powiedział minister Joachim Brudziński na spotkaniu podczas odznaczenia jednostek OSP, które funkcjonują w kraju od ponad stu lat  Złotym Znakiem Związku, że straż pożarna, zarówno ta zawodowa jak i ochotnicza musi  iść ręka w rękę by skutecznie chronić życie i mienie naszej społeczności i niech tak zostanie na zawsze.” –  powiedział druh Edward Fedko.

– „Z okazji Święta Powiatowego Strażaka chciałbym w imieniu Zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przede wszystkim podziękować Wam za kolejny rok służby, służby drugiemu człowiekowi … ” – powiedział starosta międzyrzecki Grzegorz Gabryelski

Za ciężką i odpowiedzialną służbę strażakom dziękował także podczas swojego wystąpienia starosta międzyrzecki Grzegorz Gabryelski.
„Panowie komendanci, druhowi prezesi, druhowie samorządowcy, druhny i druhowie Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu międzyrzeckiego.  Z okazji Święta Powiatowego Strażaka chciałbym w imieniu Zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przede wszystkim podziękować Wam za kolejny rok służby, służby drugiemu człowiekowi. Życzę Wam poczucia dumy z dobrze pełnionej służby.  To dzięki Wam prawie 60 tys. mieszkańców powiatu międzyrzeckiego może spokojnie sobie żyć. Ten spokój zapewnia prawie 1000 strażaków ochotników w powiecie międzyrzeckim, to jest armia ludzi, która czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Jeszcze raz dziękuję i życzę przede wszystkim bezpiecznej służby. Wszystkiego dobrego.”

– „Bronicie zdrowia i mienia naszych mieszkańców. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję …” – powiedział burmistrz Trzciela, druh Jarosław Kaczmarek

Do strażaków przemówił również burmistrz Trzciela, druh Jarosław Kaczmarek.
– „Drodzy zebrani, chciałem Was bardzo serdecznie powitać  na ziemi trzcielskiej. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę gościć Was wszystkich z okazji tego Powiatowego Święta Strażaka. Czuję się zaszczycony i wyróżniony tymi obchodami i tym świętem. Chciałbym serdecznie podziękować  władzom PSP, a także władzom OSP powiatowym, za wytypowanie naszej gminy do tej uroczystości. Bardzo serdecznie chciałem podziękować z okazji tego święta również wszystkim strażakom powiatowym jak i naszym gminnym, szczególnie za pełnienie służby z poświęceniem i narażeniem życia i zdrowia. Bronicie zdrowia i mienia naszych mieszkańców. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję i życzę na ten nowy rok aby tych przypadków  wyjazdów było jak najmniej i aby tych powrotów było tyle samo co wyjazdów. Wszystkiego najlepszego.”

– „Wy ze szczególnym zaangażowaniem staracie się zawsze to dobro chronić. Ja się cieszę, że mam okazję osobiście Wam podziękować …” – powiedział nadleśniczy Jerzy Pawliszak

O współpracy Nadleśnictwa w Międzyrzeczu ze strażakami,  podczas swojego wystąpienia mówił nadleśniczy Jerzy Pawliszak. – „Chciałbym w imieniu leśników powiatu międzyrzeckiego, dotyczy to kilku nadleśnictw, między innymi obecnego tu przedstawiciela Nadleśnictwa Trzciel i Nadleśnictwa Międzyrzecz, serdecznie podziękować za Wasz szczególny udział w zabezpieczeniu obszarów leśnych obu nadleśnictw. Wasze działania, szczególnie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych są nieocenione. Wiecie Państwo, że pięćdziesiąt procent powierzchni powiatu, to są lasy, lasy, które dostarczają nam wiele wspaniałych dóbr i miejsca wypoczynku. Wy ze szczególnym zaangażowaniem staracie się zawsze to dobro chronić. Ja się cieszę, że mam okazję osobiście Wam podziękować , bo wiem ile trudu i zaangażowania to od Was wymaga. Dlatego chciałbym Wam życzyć wszystkim, ażeby Święty Florian miał Was w opiece, życzyć Wam wszystkim wytrwałości w wypełnianiu swoich obowiązków, a Waszym rodzinom i wszystkim dużo, dużo zdrowia.”

– „W przypadku Was druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, tym czym się dzielicie jest Wasza wiedza,  Wasze zaangażowanie, Wasz czas i Wasza chęć niesienia pomocy innym …” – powiedział starszy brygadier Marek Harkot

Ostatni głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu starszy brygadier Marek Harkot.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada ale przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi. ”takim cytatem rozpoczął swoje przemówienie starszy brygadier Marek Harkot. Kontynuując komendant powiedział  – „W przypadku Was druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, tym czym się dzielicie jest Wasza wiedza,  Wasze zaangażowanie, Wasz czas i Wasza chęć niesienia pomocy innym.   Dzień Strażaka, to szczególne święto. Święto ludzi, którzy  właśnie swoje życie poświęcili ratowaniu życia, zdrowia i mienia. Strażacy, to specyficzna grupa społeczna. To ludzie cieszący się najwyższym zaufaniem społecznym, które nie bierze się tylko ze specyfiki wykonywanych zadań, ale również ze strażackiego zapału. Z chęci niesienia pomocy nawet z narażeniem własnego życia. Moi szacowni przedmówcy powiedzieli tyle dobrego pod naszym adresem, że pozostaje mi tylko na koniec podziękować za tak dobrą ocenę naszej służby… Nie pamiętam w swojej karierze takiego roku, żeby do powiatu przyszły trzy nowe średnie samochody. Ogólny koszt, to grubo ponad 2,5 mln. zł.  Dziękuję za współpracę i okazywaną pomoc na co dzień i życzliwość służbom, z którymi współpracujemy: Policji, Wojsku Polskiemu, Nadleśnictwom. Dziękuję także panu dyrektorowi Aresztu Śledczego – współpraca na każdej płaszczyźnie układa nam się bardzo dobrze…”
Kończąc przemówienie starszy brygadier Marek Harkot pogratulował odznaczonym, wyróżnionym i mianowanym na kolejne stopnie służbowe.

Po zakończeniu części oficjalnej obchodów goście zaproszeni zostali na strażacką grochówkę.

Organizatorami Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka byli:
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, starszy brygadier Marek Harkot, starosta międzyrzecki Grzegorz Gabryelski oraz burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię