OGŁOSZENIE

roboty przemysłowe 001
Wbrew powszechnemu mniemaniu, mniejsze jednostki gospodarcze wymagają znacznie skuteczniejszego planowania szeroko rozumianej strategii rozwoju. Przedsiębiorca niezorientowany na rozwój swojej firmy, będzie musiał rezygnować z coraz większej liczby zleceń, nie znajdując dla siebie miejsca w zmieniającej się rzeczywistości …

Roboty przemysłowe kojarzone są głównie z przemysłem ciężkim. Wynika to z faktu, iż ich zastosowanie związane jest z obróbką lub montażem ciężkich surowców i elementów. W przeszłości wykorzystywano do tego celu dźwigi, suwnice i siłę mięśni zespołów pracowniczych. Obecnie ogromne ramiona robotów wykonują te zadania znacznie sprawniej i dokładniej. 

Inżynierowie z duńskiej firmy Universal Robots postanowili przenieść tę ideę do małych i średnich przedsiębiorstw, co okazało się pomysłem w dziesiątkę. Czy roboty przemysłowe mają wpływ na rozwój niewielkiej firmy? Sprawdzamy.

 Roboty przemysłowe, przyszłość mniejszych wytwórców

Wbrew powszechnemu mniemaniu, mniejsze jednostki gospodarcze wymagają znacznie skuteczniejszego planowania szeroko rozumianej strategii rozwoju. Wynika to z wielu czynników, pośród których prym wiedzie stabilizacja finansowa oraz zaplecze techniczne.
W pierwszym przypadku chodzi o zapewnienia płynności finansowej związanej z realizacją kontraktów, rozbudową sieci kooperantów oraz kwestią zatrudnienia odpowiedniej siły roboczej.
W drugim brane są pod uwagę możliwości techniczne przedsiębiorstwa, które znajdują odzwierciedlenie w podejmowanych wyzwaniach bądź też wpływają na ograniczenie potencjału wytwórczego.
Tak czy inaczej, oba te czynniki są ze sobą ściśle powiązane, nie sposób bowiem wyeliminować wzajemnych zależności. Przed przedsiębiorcami stoi dylemat w postaci pogodzenia wymogów wynikających z programu Industry 4.0 z możliwościami ekonomicznymi. I tu dochodzimy do słusznego wniosku, iż jedynym rozwiązaniem jest inwestycja w roboty.

 Roboty, zastosowanie

Udział tych urządzeń w gospodarce stale rośnie, co nie może dziwić, zważywszy na dynamiczny rozwój nowych technologii opartych na tendencji do miniaturyzacji i wynikającej z tego konieczności precyzji wykonywanych elementów, części i podzespołów.

Zastosowanie robotów Universal Robots według branż:

  • Przemysł motoryzacyjny;
  • Przemysł elektroniczny;
  • Obróbka metali;
  • Przemysł spożywczy;
  • Tworzywa sztuczne;
  • Przemysł farmakologiczny;
  • Przemysł chemiczny;
  • Badania naukowe.
    I wiele innych.

Powyższe daje asumpt do stwierdzenia, iż produkcja oparta wyłącznie na przestarzałych parkach maszynowych prędzej czy później doprowadzi do eliminacji danego podmiotu gospodarczego z gry o rynek wytwórczy bądź usługowy w konkretnym obszarze.
Przedsiębiorca niezorientowany na rozwój swojej firmy, będzie musiał rezygnować z coraz większej liczby zleceń, nie znajdując dla siebie miejsca w zmieniającej się rzeczywistości.

 Roboty Universal Robots, korzyści

Najistotniejszą jest fakt, iż koszt rozbudowy struktury technicznej jest jednorazowy, a tym samym przewidywalny, dający się ująć w ramach planowanego budżetu firmy. Poza tym automatyzacja oznacza dowolne dysponowanie mocami przerobowymi. Roboty przemysłowe nie są ograniczone zmęczeniem, chorobą czy też potrzebą regeneracji. Czas ich pracy wynika wyłącznie z zainicjowania predictive maintenance, co w dużym skrócie oznacza utrzymanie ruchu poprzez eliminację wszelkich dotychczasowych negatywnych zdarzeń, w tym także błędów czynnika ludzkiego. Poprzez ruch rozumie się zachowanie nieprzerwanych cyklów produkcyjnych.

Innymi słowy, robot jest w stanie funkcjonować nieprzerwanie przez całą dobę, przysparzając przedsiębiorcy nie tylko zwielokrotnionych przychodów. Wzrost wydajności i jakości musi przełożyć się na ogólną poprawę konkurencyjności firmy, umożliwiając jej tym samym skuteczną ekspansję na coraz szersze rynki, nawet w skali globalnej.

Należy zdać sobie sprawę, iż ogólny proces automatyzacji przemysłu jest nieodwracalny. Inwestycja w roboty przemysłowe z trendu przeistoczyła się w wymóg. Universal Robots wskazał najprostszą drogę do sukcesu gospodarczego niewielkich firm i grzechem byłoby z tej drogi nie skorzystać.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię