OGŁOSZENIE

Wmurowaniem kapsuły czasu przez Panią Starostę Międzyrzecką Agnieszkę Olender rozpoczęła się symbolicznie budowa Rodzinkowego Domu Dziecka. Uroczystość miała skromny charakter ze względu na obecne obostrzenia sanitarne.

„Mamy nadzieję, że nowy budynek będzie dla wychowanków nie tylko miejscem, dzięki któremu rozwijać będą swoje pasje i zainteresowania, ale przede wszystkim miejscem, w którym będą czuć się u siebie” – mówi starosta Agnieszka Olender i dodaje – „Wierzymy, że polepszenie warunków bytowych ułatwi również nauczycielom i wychowawcom ich trudną i niezwykle ważną misję, jaką jest przygotowanie do życia młodych osób. Ta wielka, bo wynosząca 1,68 mln zł. inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie i wsparcie wielu osób, w tym, m.in. członków zarządu i radnych powiatu międzyrzeckiego oraz radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.”

Jest to pierwszy etap rozbudowy Domu Dziecka w ramach, którego powstanie nowy, parterowy budynek, pierwszy z trzech planowanych. W przyszłości w ramach projektu zostanie także zagospodarowane czterohektarowe otoczenie.  Powstanie tu, między innymi mała architektura, obiekty sportowe i drogi dojazdowe.

„Rozpoczęta jest budowa Rodzinkowego Domu Dziecka na 14 wychowanków. Obecnie mamy w Domu Dziecka 30. osób. Z dniem 1. stycznia 2021 roku te placówki muszą być dostosowane do liczby 14. osób. Na dzień dzisiejszy mamy 21. wychowanków. Wynika z tego, że siedem osób jest ponad stan, ale podjęte będą czynności, żeby również dostosować tą placówkę. Takie są wymagania Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.” – mówi Elżbieta Górna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pamiątkowy akt erekcyjny podpisała pani Starosta oraz w imieniu radnych powiatu wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Jarosław Szlachetka. Przed umieszczeniem aktu erekcyjnego w kapsule pani Starosta zapoznała zgromadzonych z treścią dokumentu.

W kapsule umieszczono również na pamiątkę: pracę malarską, lokalne czasopismo, materiały związane z naszym powiatem oraz maseczkę ochronną – jako symbol obecnych czasów.

 – „Mamy nadzieję, że po zakończeniu inwestycji, uroczyste otwarcie Domu Dziecka, planowane na luty 2021 roku, odbędzie się w bardziej sprzyjających okolicznościach, bez zagrożenia pandemicznego i w zdecydowanie szerszym gronie” – mówi Starosta Agnieszka Olender.

Uroczystość miała skromny charakter ze względu na obowiązujące obecnie obostrzenia sanitarne. W związku z tym ograniczono grono zaproszonych gości do niezbędnego minimum. Nie zapraszano przedstawicieli władz wojewódzkich i Urzędu Marszałkowskiego oraz władz samorządowych Skwierzyny, po to, żeby ograniczyć zagrożenie do minimum.
Niemniej, jak zapowiedziała Starosta Agnieszka Olender, podczas uroczystego otwarcia nowo wybudowanego obiektu, w przyszłym roku nie wyobraża sobie nieobecności przedstawicieli władz wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego, a także skwierzyńskich samorządowców. Padło zapewnienie, że do wszystkich wymienionych z pewnością skierowane zostaną stosowne zaproszenia.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


WIDEO


 

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię