OGŁOSZENIE

3 maja z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja u stóp Pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego w Międzyrzeczu, odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W obchodach uczestniczył, m.in. starosta międzyrzecki, Grzegorz Gabryelski i burmistrz Międzyrzecza, Remigiusz Lorenz.

,,Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień – to miłość
biel – serce czyste…
Piękne są nasze
barwy ojczyste”

Święto Narodowe 3 Maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Ustawa ta regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788 roku. To filar państwowości. Jej siła leży w przestrzeganiu jej zapisów przez organy państwa, znajomości wśród równych i wolnych obywateli wraz z zapewnieniem obrony naszych praw.

Mieszkańcy Międzyrzecza zebrali się w tym szczególnym dniu przy Pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego, aby wspólnie przypominać wszystkim piękne karty historii Polski.
To jedno z nielicznych świąt, w którym celebrujemy sukcesy i zatrzymujemy się nad fundamentami państwa i państwowości. Zastanawiamy się, co w dzisiejszym kontekście znaczy nasze obywatelskie zaangażowanie, zarówno to na krajowej arenie, jak i to w tak zwanych „Małych Ojczyznach”.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta, w kościele pw. św. Wojciecha, którą odprawiono w intencji Ojczyzny. Podczas kazania ks. Jacek Błażkiewicz do zgromadzonych w świątyni powiedział:
– „Dziś Polsce nie grozi już niewola, jak przed wiekami. Dziś toczy się walka o ducha narodu, o wierność wartościom, które ukształtowały polską tożsamość. Staliśmy się współtwórcami, a zarazem dziedzicami jej bogatej historii i kultury. W tej wielkiej pracy, która stoi przed jednoczącym się kontynentem, nie może zabraknąć wkładu Polaków. To, czym Polska może i powinna służyć Europie, to włączenie się w odbudowywanie wspólnoty ducha, opartej na wierności Ewangelii we własnym domu …”.
W mszy uczestniczyła Kompania Honorowa 17. WBZ, poczty sztandarowe i orkiestra dęta z Grochowa. Po zakończeniu mszy uczestnicy przemaszerowali na plac przy Pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego, w miejsce oficjalnych obchodów rocznicowych.

Na czele kolumny wraz z pocztami sztandarowymi maszerowała kompania honorowa z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, którą wystawił
1 batalion piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej. Maszerującym przygrywała orkiestra. Uroczystość odbyła się zgodnie z wojskowym ceremoniałem. 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną reprezentował ppłk. Damian Kidawa, któremu meldunek złożył kpt. Przemysław Beczek, dowódca uroczystości.

Do mieszkańców miasta przemówił burmistrz Międzyrzecza, Remigiusz Lorenz, któremu towarzyszyli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej, Oliwia Matuszewska i Filip Witkowski.
Punktem kulminacyjnym uroczystości był Apel Pamięci, który poprowadził ppor Arkadiusz Smalec.  W celu uczczenia 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja kompania honorowa oddała salwę honorową.

Orkiestra zagrała pieśń, pt. „Legiony” i  „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”.
Następnie delegacje złożyły na Pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego wiązanki kwiatów.  Uroczystość zakończyła defilada.

Fotorelacja